KB stödjer initiativ för storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Vi har tidigare på denna blogg informerat om Berlin12-konferensen och den intresseanmälan (Expression of Interest) som togs fram i samband med detta. Kungliga biblioteket (KB) har skrivit under denna intresseanmälan och stödjer därmed målet är att få forskningsorganisationer över hela världen att samverka för ett öppet publiceringssystem för vetenskapliga publikationer.

Intresseanmälan har undertecknats av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Med undertecknandet vill KB ge sitt stöd i den gemensamma strävan att göra vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga på internet – så kallad open access.

I nuläget har ett 40-tal internationella organisationer, lärosäten och myndigheter undertecknat uppropet. De är eniga om följande aspekter:

  • En majoritet av dagens vetenskapliga tidskrifter ska omvandlas från låsta prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga i enlighet med de olika vetenskapliga ämnesområdenas särskilda förutsättningar. Samtidigt fortsätter undertecknarna att stödja nya och förbättrade former av open access-publicering.
  • Undertecknarna kommer att främja omvandlingsprocessen genom att använda resurser som tidigare lades på tidskriftsprenumerationer till att stödja hållbara affärsmodeller för open access-publicering.
  • Undertecknarna bjuder in alla som är involverade i vetenskaplig publicering – särskilt lärosäten, forskningsinstitut, finansiärer, bibliotek och förlag – till att samarbeta för en snabb och effektiv övergång.

Mer information om uppropet och färdplanen för denna storskaliga omvandling:
Open access 2020

EoI:n sin helhet: EoI_OA2020

Svensk översättning av EoI:n: EoI Berlin12 översättning

I varje land som ställer sig bakom initiativet utses även en National Contact Point (NCP). NCP:n har i uppdrag att föra ett strategiskt och målinriktat påverkansarbete genom att söka etablera nätverk med nationella organ, intressegrupper och beslutsfattare. Sveriges NPC är Beate Eellend, handläggare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor på KB. Kontakta gärna Beate (beate.eellend[at]kb.se) om ditt lärosäte, institution, organisation eller myndighet är intresserad av underteckna intresseanmälan eller vill veta mer om initiativet.

Uppropet utgår från Berlindeklarationen om fri tillgång till kunskap.

Referenser:
Berlin Declaration (2003) 
Berlin Mission Statement (2013)
MPDL White Paper (2015)

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.