OpenAIRE OA Impact Workshop, Oslo, 14 Feb 2017

OpenAIRE is pleased to invite you to an international workshop focusing on the topic of measuring Open Access and its impact, to take place in Oslo, Norway, on Tuesday the 14th of February 2017. The event is free of charge and open to everyone.

Work on international standardisation of statistics and indicators for measuring Open Access is still in its early stages of development. The same goes for mapping and measuring the impact of Open Access on both the research community and society at large. Aiming to make a contribution towards determining the current state of affairs, the OpenAIRE workshop ”Impact and Measurement of Open Access” hopes to provide both meaningful insights and a valuable meeting place.

Invited speakers are Crossref, the European Research Council (ERC), Knowledge Exchange and many others. One aim of the workshop is to bring together a wide variety of stakeholder groups. E.g. research performing institutions, funders, publishers, research administrators, infrastructure providers, etc.

The workshop is open to everyone interested and free of charge, however registration is mandatory. To attend, please register at: https://nettskjema.uio.no/answer/openaire-feb-2017-event.html

The venue is Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) in downtown Oslo: https://goo.gl/maps/AuT8P4VEcBL2

For more information on the workshop, transport and accommodation please see the workshop webpage: https://www.openaire.eu/openaire-workshop-impact

Dialog, Digitalisering, Delaktighet – VA-dagen 2016 om öppen vetenskap

Orginalartikeln är skriven av Vetenskap & Allmänhet och finns publicerad på deras hemsida.

Öppen vetenskap handlar både om hur forskning görs tillgänglig och om hur den bedrivs. På årets VA-dag diskuterades vad öppen vetenskap innebär i praktiken, och hur vi ska få till det i Sverige.

EU:s medlemsländer beslutade i våras att gå mot ett system för öppen vetenskap. Öppen vetenskap är därmed inte längre ett ”om” – det är ett ”när” och ett ”hur”. Detta var temat för VA-dagen 2016 som gick av stapeln den 12 oktober i konferenscentret Tidningshuset i Stockholm.

Bra för forskning, ekonomi och samhälle

Enligt Celina Ramjoué, chef Data Policy for Science DG Connect vid EU-kommissionen förväntas öppen vetenskap vara bra för

  • forskningen, som härigenom kan bli mer effektiv, verifierbar, transparent och interdisciplinär,
  • ekonomin, när öppen vetenskaplig information leder till innovationer,
  • samhället, som får en bredare, snabbare, mer transparent och jämställd tillgång till vetenskaplig information – vilket leder till större inverkan av vetenskap på samhället i sin helhet.

– Sverige är inne på rätt väg när det gäller öppen vetenskap, men jag hoppas att ni också fortsätter att engagera er på europeisk nivå. Det tar lite tid och kräver arbete, men är värt det, sa Celina Ramjoué i sitt anförande på VA-dagen.

Dialog om delar av öppen vetenskap

Begreppet öppen vetenskap är sammansatt av flera olika delar. Här ingår öppen tillgång (till vetenskapliga publikationer och data), att involvera allmänheten – till exempel i medborgarforskning (citizen science), forskningskommunikation, koppling till politiska beslut (vilket ska leda till ett evidensbaserat beslutsfattande), alternativa sätt att mäta vetenskaplig prestation (alternative metrics – altmetrics), och en e-infrastruktur som klarar av att möta delarnas behov.

Några av dessa delar var teman för rundabordsdialoger där VA-dagens drygt 200 deltagare i mindre grupper samtalade om delarnas möjligheter och utmaningar. Dialogerna följdes upp med paneldiskussioner och omröstningar i plenum för att ta fram de viktigaste möjligheterna och utmaningarna.

Omröstningsresultaten kan ni se nedan.

Viktig demokratifråga

Regeringens syn på öppen vetenskap framfördes av Karin Röding, statssekreterare vid Utbildningsdepartementet hos forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, samtidigt som hon fick ta del av resultaten från VA-dagens omröstningar.

– Tillgång till öppen data och forskningsresultat är en viktig demokratifråga, framhöll Karin Röding.

Vem har då ansvaret för att driva igenom öppen vetenskap i Sverige? Forskarsamhället gemensamt, menade Karin Röding, men poängterade att det även behövs draghjälp från politiskt håll.


Se delar av VA-dagen eller hela evenemanget

De fyra delar av öppen vetenskap som diskuterades i rundabordsdialogerna var öppen tillgång, öppna data, medborgarforskning och ansvarsfull forskning och innovation.

Delarna introducerades av:

I de efterföljande panelsamtalen deltog:

Peter Lång, konstnär och kompositör, inledde dagen med ett anförande om vetenskapliga uttryck i konsten.

Läs om #VAdagen i sociala medier via Storify HÄR

Save the date! Mötesplats Open Access 2017, 26 – 27 april

 Save the date!

Mötesplats Open Access (MOA) äger rum för 10:e gången 2017. Välkommen att boka in i kalendern redan nu! Det blir två spännande halvdagar med samtal och information kring aktuella frågor om open access. Konferensen arrangeras i samverkan mellan Kungliga biblioteket och Karlstads universitetsbibliotek. Mer information kommer i november.

Tid: Onsdag 26 april och torsdag 27 april 2017

Plats: Aula Magna, Karlstad universitet

Webb: openaccess.se

Hashtag: #moa17

Vi ses i Karlstad i vår!

Programkommittén för MOA2017 (Annelie Ekberg Andersson, Magnus Åberg, Nadja Neumann, Karlstads universitet, Margareta Fathli, KTH; Leif Friberg, Eva Spångberg, Stockholms universitet, Sara Kjellberg, Malmö högskola, Karl Isaksson, Beate Eellend, openaccess.se, Kungliga biblioteket)

Internationella open access-veckan 24-30 oktober 2016

Många hundra aktiviteter äger rum under den internationella OA-veckan 24-30 oktober. Workshops, seminarier, paneldebatter, webinarier och konferenser är bara några former av events som arrangeras runt om i världen för att synliggöra, möjliggöra och stärka utvecklingen av den öppna tillgången till forskningsresultat. Den internationella OA-veckan är ett bra tillfälle lyfta upp den samhälleliga betydelsen av open access på såväl lärosätens, myndigheters och andra organisationers dagordning.

OpenAIRE Newsletter February 2016

REISearch: Connecting Researchers with Society and Policy Makers

OpenAIRE proud to be contributing with OA  research Publications

 

reisearch image 2REIsearch  is an EC funded initiative that advances scientific knowledge by connecting leading media, research institutions, researchers, civil society organisations, and citizens. See how OpenAIRE and open science/open access/open repositories are contributing to this initiative.
Read More
- - -

PASTEUR4OA/North-West Europe Meeting

Major step on the path to international alignment

 

IMG 5757 eOn February 9-10, the North-West Europe group of the PASTEUR4OA project held its regional workshop in Brussels. During this two-day meeting representatives of Research-Performing Organisations as well as Research Funder policy managers talked about existing and new open science policies and exchanged ideas and best practices related to open science policies.
Read More
- - -

EDISON project: workshop report

Data Infrastructure Competences and Skills Framework: A European and Global Challenge

 

einfra2 e1The ability to create, manage and exploit data has become one of the key challenges for practitioners in nearly all disciplines, sectors and industries. This is particularly true at the European level where, under the Digital Single Market, there is an opportunity to harmonise training and education with the skills needs of research and other infrastructures, as well as industry. The EU-funded EDISON project has been established to build the profession of data science through a combination of two main activities…
Read More

- - -

Latvian NOAD receives ‘Most Open Institution’ award at LATA conference

On January 28, the Latvian University Library received the Recognition award of the Latvian Open Technology Association (LATA)

LATA BALVA ceremonija2 300x200On January 28, the Latvian University Library received the Recognition award of the Latvian Open Technology Association (LATA) at the conference “Open technology and smart solutions”. The LATA conference is about sharing knowledge, and for discussing smart technologies that emphasise security, privacy, data storage and ICT management aspects.Read More- - -

EUA Roadmap on Open Access to Research Publications

Assisting Universities in the transition to Open Access

eua logo open scienceIn February the European University Association (EUA) published its “Roadmap on Open Access to Research Publications” following its endorsement by the EUA Council. Its main objective is to assist universities in the transition to Open Access. It is the first step in a proposed larger series of EUA initiatives aimed at addressing the implications of the shift to Open Science.

Read More- - -

European Open Science Cloud for Research

Understanding the role of infrastructures in Europe’s Open Science Cloud initiative

 

OSC logos2Following a recent joint statement on the European Open Science Cloud for Research (EOSC) by EUDAT, LIBER, OpenAIRE, EGI and GÉANT, the second workshop, took place in Rome 5th February 2016, focused on understanding the roles of e-Infrastructures and Research infrastructures in this Europe’s Digital Single Market initiative. EOSC will offer 1.7 million European researchers and 70 million Science and Technology professionals a virtual environment for storage, management, analysis and data re-use – across borders and scientific disciplines. EOSC will be funded by the European Commission, and at the Rome workshop, 120 participants – including researchers, research infrastructure, and e-Infrastructures together with national and international service providers, data centre and research organisation strategists and decision makers – gathered to discuss potential governance models, sustainability and participants’ expectations.
Read More
- - -

Mark your calendar for upcoming events

 

OpenAIRE national workshop, Hungary
Wednesday, 02 March 2016 @ Budapest, Hungary
Open Education Week
Monday, 07 March 2016 @
Ilide 2016, March 14 – 16, 2016 Jasná, Slovakia
Monday, 14 March 2016 @ http://ilideconference.schk.sk/wordpress/
PASTEUR4OA/North Europe Meeting os Research Performing Organisations and Research Funders
Thursday, 17 March 2016 @ Copenhagen, Denmark
PASTEUR4OA: South East Europe Meeting for Research Funders
Friday, 01 April 2016 @
Open Science Conference
Monday, 04 April 2016 @ Amsterdam, Netherlands

3 svenska publikationer har hittills erhållit medel från ”FP7 post-grant OA publishing funds”

Den 18:e november arrangerade OpenAIRE workshopen “Sharing Research Data and Open Access to publications in H2020”. Målgruppen var så kallade “National Contact Points” och forskningsadministratörer. Bland annat presenterades senaste nytt angående ”FP7 post-grant OA publishing funds”. Det framkom då att antalet artiklar från Sverige som beviljats medel för OA-publicering har ökat från 1 till 3. Se denna PPT för mer information och tydliga instruktioner.

Det finns alltså fortfarande stora möjligheter att söka medel för OA-publicering! Sprid därför gärna denna information i era kanaler.