Hitta öppet tillgängliga artiklar

 

Sök efter öppet tillgängliga artiklar

Du kan ladda ned och använda dig av tillägg i webbläsaren, så kallade plugins, eller söka direkt i vetenskapliga arkiv för att hitta öppet tillgängliga artiklar. Här listar vi exempel på plugins och öppna arkiv/söktjänster.

Kontakta artikelns författare eller andra forskare

Forskare får dela artiklar med varandra  om detta är tillåtet enligt avtal med förlaget ifråga, så kallad ”scholarly sharing”.  Genom att använda tillägget Open Access Button kan du skicka en förfrågan till artikelförfattaren av en låst artikel om att deponera den i ett öppet vetenskapligt arkiv. Det finns även sociala plattformar för forskare, som ResearchGate  och Academia.edu.

Kontakta ditt bibliotek

De artiklar som inte är fritt tillgängliga och som du inte hittar via ditt lokala bibliotek kan i många fall beställas in via fjärrlån/dokumentleverans från andra bibliotek i Sverige eller utomlands. Vänd dig till ditt bibliotek för hjälp.