Tidskriften Art Bulletin of Nationalmuseum blir open access

Nationalmuseums årliga tidskrift Art Bulletin of Nationalmuseum, Stockholm, är från och med det senaste numret, Volym 20, är en digital tidskrift som man fritt kan ladda läsa och ladda ned från nätet.

Tidskriften finns att läsa här: http://www.nationalmuseum.se/sv/Forskning/Art-Bulletin/Art-Bulletin-Volume-20/

Läs Nationalmuseums pressmeddelande här: http://www.mynewsdesk.com/se/nationalmuseum/pressreleases/nationalmuseum-lanserar-digital-publikation-1047000

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter, Publikationer | Kommentering avstängd

SCOAP3 crosses the 2000 articles mark

Two thousand Open Access articles have been published with SCOAP3  funding since January 2014 in 10 journals from 11 publishers and  learned societies. These articles are released under a CC-BY license,  and openly accessible on publishers websites. In addition, articles  are also immediately available on the SCOAP3 repository at  repo.scoap3.org in several formats, including PDF/A and XML for  text-mining and other purposes. Scientists from over 80 countries have  freely published in SCOAP3 journals so far.

This large-scale Open Access operation is made possible by thousands  of libraries in 35 countries, in partnership with funding agencies and  research organisations. Publishers of subscriptions journals which  converted to SCOAP3 are refunding all of their customers worldwide.

Participating libraries redirect these funds to SCOAP3 to pay the  reduced Article Publication Charges arranged through its tendering  process. Thanks to SCOAP3, authors worldwide, pay no publication fees  to fully enjoy the advantages of “gold” Open Access, without modifying  their publishing practices.

Now in full operation, SCOAP3 demonstrates how a tripartite  collaboration between the library community, funding agencies and the  publishing industry can achieve a seamless transition to Open Access  for the global scientific community. SCOAP3 looks forward to  leveraging this success by building additional partnerships with  libraries worldwide which are currently benefiting from the work of  the consortium and share its vision to support the transition to Open  Access.

About SCOAP3

The Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle  Physics (SCOAP3) is operated at CERN in Switzerland and managed by an  international consortium of thousands of libraries in 35 countries that redirects funds previously used for subscriptions to instead  support Open Access. In 2014, over 4’000 articles in 10 journals from  11 publishers and learned societies will appear in the repo.scoap3.org  repository, immediately upon publication. All articles are published  under a CC-BY license at no cost for any author, and can be freely  downloaded, further disseminated and fully reused.

HTML version of this news available at http://scoap3.org/news/scoap3-crosses-the-2000-articles-mark.html

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter, SCOAP3 | Kommentering avstängd

Open Access-nyheter från Storbritannien

Nedan följer nyheter på OA-området från det senaste halvåret i Storbritannien. Inlägget är baserat på en sammanställning av Geraldine Clement-Stoneham, Medical Research Council, RCUK.

Rapport om indikatorer för mätning av övergången till Open Access

En arbetsgrupp bestående av olika intressenter inom Open Access har utarbetat ett förslag om indikatorer för att mäta utvecklingen av OA i Storbritannien.

Open Access Implementation Group

Syftet med gruppen Open Access Implementation Group är att tillföra ett mervärde till medlemsorganisationernas arbete med att öka OA-publiceringen av forskningsresultat i Storbritannien.

UUK Open Access Coordination Group

I maj hölls ett första möte med en ny OA Coordination Group. Gruppen kallas samman av Universities UK (UUK) och kommer att ha som syfte att säkerställa dialog och engagemang bland alla intressenter inom forskningskommunikation och att samordna deras arbete och undvika dubblering eller avvikelser inom områden som utveckling av infrastruktur, bevisinsamling, kontroll samt kommunikation.

Metadata för OA

Jisc leder ett antal projekt om metadatastandarder och relaterade frågor, bland annat följande:

 • Gold OA infrastructure group,
 • RIOXX, en metadataprofil, som tillåter repositorier att dela information om OA-artiklar och deras överensstämmelse med forskningsfinansiärernas krav,
 • V4OA, en uppsättning begrepp för att beskriva publikationers OA-status vad gäller version, licens, publiceringsavgifter samt embargoperiod,
 • CASRAI-UK Pilot Project, vars syfte är att förbättra och standardisera metadata för rapportering av forskning.

Balansering av kostnaderna för guld OA i hybridtidskrifter

Research Libraries UK (RLUK) och Jisc Collections arbetar med olika förlag på att skapa mekanismer, som balanserar kostnaderna för publiceringsavgifter i hybridtidskrifter mot prenumerationskostnader. Flera förlag har ställt sig positiva till detta, bland annat Wiley Blackwell och Institute of Physics (IOP). Med IOP har RLUK och ett antal universitet startat ett tre-årigt pilotprojekt. Det centrala i modellerna, som är under utarbetande, är att de är på institutionsnivå, så att ju mer en institution betalar i publiceringsavgifter för en hybridtidskrift, desto större avdrag görs på prenumerationskostnaden för tidskriften. Avdraget på institutionell nivå görs utöver ändringar i nationella eller globala prenumerationspriser, som ett förlag gör för att spegla den relativa andelen av prenumerations- respektive OA-innehåll i en hybridtidskrift.

Copyright-reformer

Den första juni trädde nya undantag i upphovsrättslagen Copyright Act i kraft i England och Wales. Dessa innebär ett antal nya undantag, inklusive ett för text- och datamining för icke-kommersiellt bruk. Mer detaljer finns i det officiella pressmeddelandet och i en serie kortfattade guider från Intellectual Property Office.

Ny OA-policy från HEFCE

Higher Education Funding Council (HEFCE) offentliggjorde sin nya Open Access-policy, som kommer att gälla för nya publikationer efter den 1 april 2016. Policyn kräver deposition av publikationer i repositorier (institutionella eller ämnesarkiv) vid godkännandet av en artikel för publicering och accepterar 12 månaders embargo.

Ny OA-policy från NIHR

National Institute for Health Research (NIHR) tillkännagav också sin nya OA-policy. Policyn är i linje med den brittiska regeringens (NIHR är del av Department of Health) och stödjer guld OA. NIHR medger att implementeringen kommer att ske gradvis, men förväntar sig full kravuppfyllelse inom fyra år.

Oberoende granskning av RCUK:s implementering av sin OA-policy

Under implementeringsperioden av sin OA-policy har Research Councils UK (RCUK) förbundit sig till att genomföra en serie granskningar av implementeringen. Den första kommer att ske under 2014 och kommer bland annat att undersöka vilket genomslag policyn har haft sedan introduktionen i april 2013, implementeringsprocessen samt dess effekter på de vetenskapliga ämnesområdena. Ordförande för granskningspanelen är professor Sir Bob Burgess och i den ingår representanter för de akademiska och förlagssektorerna. Även internationell representation kommer att finnas. En delrapport till RCUK:s ledningsgrupp förväntas vara färdig vid slutet av år 2014. Den slutliga rapporten är beräknad till den första delen av år 2015.

/ Ilona Johansson (via Ulf Kronman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Konferens om infrastruktur för forskningsinformation i Sverige

Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige #IFFIS14

21 oktober 2014, Sheraton Stockholm Hotel

Vi är glada att kunna presentera ett preliminärt program till heldagsevenemanget kring forskningsinformation. Vi har också öppnat för anmälan, early bird-priser gäller fram till 15 augusti!

Vid konferensen arrangeras interaktiva inslag för att ta tillvara på detta tillfälle där vi för första gången träffas som representanter med olika kunskap och kompetenser om hantering av forskningsinformation.

Vill du själv presentera något är du välkommen att anmäla det. Vi är nyfikna på att höra om tex införande av ORCID, arbete med CRIS-frågor, bibliotekets forskarstöd eller något annat intressant. Anmäl ditt bidrag senast den 15 augusti till: marja.haapalainen [at] kb.se

Det kommer att bli en fullmatad dag med tillfällen till fördjupad dialog och kunskapsutveckling. Gå direkt till programmet och anmäl dej för att säkra dej en plats!

Om du ska gå? Självklart om du arbetar med ge stöd åt någon del av forskningsprocessen. Det kan gälla finansiering, administration, spridning och uppföljning av forskningsresultat.

Till program och anmälningsformulär: https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?projectId=5104

Varmt välkomna till #IFFIS14 önskar programkommittén,

Karolina Widell, Lunds universitet; Jonas Gilbert, Chalmers; Torulf Lind och Jonas Björck, Vetenskapsrådet; Margareta Fathli, KTH, Åke Johansson, Uppsala universitet; Sara Kjellberg, Malmö högskola; Ann Jonsson, Luleå tekniska universitet; Anders Söderbäck, Stockholms universitet; Ulf Kronman och Marja Haapalainen, Kungl. biblioteket

Publicerat i Möten, SwePub | Kommentering avstängd

Open Access på UK Serials Group konferens 2014

Den 14-16 april ägde den 37e UKSG-konferensen rum i Harrogate med ungefär 1000 deltagare. Det är en årlig konferens och utställning, som anordnas av UK Serials Group. Förutom intressanta presentationer inom varierande områden ges även möjlighet att träffa representanter från olika förlag och andra utställare. Ett antal personer från KB deltog och bloggar om detta på Samverkansbloggen.

Vetenskaplig kommunikation och publicering respektive Open Access var några av områdena som togs upp i flera olika presentationer. För det förstnämnda, se några av inläggen på Samverkansbloggen. Nedan följer information om tre presentationer som handlade om APC:er (Article Processing Charges, dvs.författaravgifter). Det är ett område, som innebär många utmaningar för alla berörda parter.

Open access comes of age: implementing open access policies at UCL, Manchester and beyond

Catherine Sharp från University College London (UCL) och Helen Dobson från The University of Manchester berättade om hur de arbetar med OA på sina respektive lärosäten. Man har olika tillvägagångssätt. UCL har ett OA-team på fyra personer, som hjälper författarna med administration och betalningar. De informerar om sin verksamhet genom bl.a. presentationer för olika grupper på UCL. På University of Manchester använder man i stället expertis i redan befintliga team, t.ex. IT, marknadsföring, ekonomi. Information om OA sprider man indirekt via nyckelpersoner på olika enheter, eftersom enheterna är mycket självständiga och inte gärna lyssnar på centrala direktiv. Rob Johnson från Research Consulting berättade om vilken roll en agent kan spela inom OA vid administration av APC:er. Det finns ett antal agenter, som erbjuder denna typ av tjänster. Johnson redogjorde även för Nottingham Universitys användning och erfarenhet av två APC-tjänster, Open Access Key (OAK) och Jisc APC. För mer detaljer, se presentation på Slideshare och sammanfattning.

Exploring a shared approach to managing article processing charges (APCs)

Jo Lambert från Jisc Collections presenterade Jisc APC, ett pilotprojekt vars syfte är att bistå institutioner inom högre utbildning i Storbritannien och förlag över hela världen med administrationen av APC:er för guld OA. Involverade är representanter från akademiska institutioner, förlag, forskningsfinansiärer och agenter. I pilotprojektet undersöker man nyckelfrågor och utmaningar inom guld OA-området. Man samlar in och delar information om system, processer, arbetsflöden och standarder för att undvika dubbelarbete och öka effektiviteten för alla inblandade. Jisc Collections har även tillsammans med OAK skapat en plattform för administrationen av APC:erna. Slutrapporten ska vara färdig i augusti 2014 och bygga på analyser av fallstudier, innehålla riktlinjer samt data om APC:er. Det är emellertid inte klart om Jisc kommer att fortsätta att utveckla tjänsten. Man planerar för ett annat projekt, Jisc Monitor, där en tjänst ska utvecklas som ska mäta hur institutionerna följer kraven från forskningsfinansiärerna och vad och hur mycket de publicerar.

Unearthing gold: hard labour for publishers and universities?

Paul Harwood från EBSCO berättade om ett projekt vars syfte var att ta fram information om vad som hänt på OA-området efter Finch-rapporten (2012) och introduktionen av Research Councils UK (RCUK) OA-policy (2013). För detaljer, se presentation på Slideshare och sammanfattning. Vad som framgick mycket tydligt var att de tillfrågade institutionerna ville få förståelse för arbetsflödena och ligga steget före. Därför administrerade de flesta institutioner APC-betalningarna själva. Ungefär 1/3 använde Jisc APC-tjänsten ovan och cirka 2/3 hade utvecklat egna system. I en europeisk utblick nämndes ett pilotprojekt mellan olika forskningsfinansiärer i Österrike och förlaget IOP. Projektet ska ge finansiering åt forskare för att publicera hybrid-OA i IOP:s prenumerationstidskrifter. Beloppen ska räknas av mot de prenumerations- och licensavgifter som betalas av det österrikiska konsortiet Austrian Academic  Consortium för åtkomst till IOP:s tidskrifter.

Några andra presentationer med OA-tema var:

För det kompletta programmet, se http://www.uksg.org/sites/uksg.org/files/UKSG-Programme-2014-Update100414.pdf.

Många av presentationerna finns på Youtube eller Slideshare och sammanfattningar finns i vissa fall på UKSG Livebloggen. Länkar finns här: http://www.jisc-collections.ac.uk/UKSG/319/UKSG-Conference/?n=121b8a3f-e721-4bc0-8354-7ad4d47f99de

// Ilona Johansson (via Ulf Kronman)

Publicerat i Licenser, Nyheter | 1 kommentar

Slutrapport från projektet OA-publicering vid svenska lärosäten

Projektet ”OA-publicering vid svenska lärosäten – en kartläggning 2011″ har levererat sin slutrapport

OA-publicering

Från projektets resultatsammanfattning:

För samtliga lärosäten sammanräknade var drygt 10 procent av artiklarna från 2011 publicerade i OA-tidskrifter. Parallellpublicerade artiklar (i svenska lärosätens institutionella arkiv) uppgår till nästan samma siffra, knappt 10 procent. Tre procent av artiklarna är både publicerade i en OA-tidskrift och parallellpublicerade, dvs överlappande, vilket innebär att det totala resultatet hamnar på 17 procent. Räknar man även med så kallad fördröjd OA på tidskrifters egna hemsidor, uppgår totalsiffran till drygt 25 procent.

Den manuella undersökningen visade att av de publikationer som inte ingår i kategorierna grön och guld OA så kunde 27,5 procent återfinnas fritt tillgängliga någon annanstans. Den totala andelen OA var här 52,2 procent.

För möjlig parallellpublicering fann studien att 59 procent av artiklarna kan parallellpubliceras enligt SHERPA/RoMEO. Endast 2 procent kunde inte parallellpubliceras överhuvudtaget och 36 procent kunde parallellpubliceras men med restriktioner.

Läs mer om projektet på OpenAccess.se:s projektsidor.

Rapporten finns att ladda ned som PDF.

Publicerat i Nyheter, Projekt | Kommentering avstängd

Webinars on OpenAIRE compatibility for repositories

Register for a webinar on OpenAIRE compatibility for repositories

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe, http://www.openaire.eu/) is offering open webinars on OpenAIRE compatibility for repositories with Pedro Príncipe, José Carvalho, Paolo Manghi and Alen Vodopijevec on Tuesday, March 18 and on Tuesday, April 1.

OpenAIRE now harvests content from a range of European repositories, and ensures raised visibility of open access content, as well as links to project and funding information and datasets.

In order to ensure interoperability and compatibility, an integrated suite of guidelines have been developed. The webinars will briefly outline the OpenAIRE Guidelines (http://guidelines.openaire.eu):

 1. Guidelines for Literature Repository Managers
 2. Guidelines for Data Archive Managers
 3. Guidelines for CRIS Managers.

The webinars will focus on how to implement the literature guidelines in DSpace, EPrints and other repositories, highlighting the recent updates in the OpenAIRE infrastructure and the main changes in the last version of the guidelines. The latest changes in the OpenAIRE guidelines are intended to guide repository managers to expose to the OpenAIRE infrastructure not only the EC funded research results, but also publications funded by other national or international funders.

Who should attend

We invite repository managers and administrators interested in learning more about making their repositories compatible with the OpenAIRE infrastructure and wanting to help their faculty to comply with the EC open access requirements (FP7 and Horizon H2020).

Why you should attend

 • To find out about the different versions of the literature repository guidelines, backwards compatibility and implementation.
 • By implementing these guidelines, repository managers will be able to enable authors who deposit publications in their repositories to fulfill the EC open access requirements, as well as the requirements of other (national or international) funders. In addition it will allow the OpenAIRE infrastructure to add value‐added services such as discoverability, linking, and creation of enhanced publications.
 • Research managers in your institution will be able to compare your institutional performance with the performance of other institutions in your country and within the European Union using the OpenAIRE publication statistics tool. You will also save time for project coordinators at your institution.

Agenda

 • Overview of the OpenAIREplus project and the OpenAIRE guidelines
 • Presentation of the OpenAIRE guidelines for Literature Repositories: Aim, versions and specifications
  • OpenAIRE compatibility status: levels and OAI sets
 • How to make the repository OpenAIRE compatible
 • OpenAIRE validator and registration process

Webinars Details

Dates and duration

Tuesday, March 18

11:00 – 12:00 CET (DSpace repository platform);

14:00 – 15:00 CET (proprietary platforms);

15:30 – 16:30 CET (EPrints repository platform);

or Tuesday, April 1

11:00 – 12:00 CET (proprietary platforms);

14:00 – 15:00 CET (EPrints repository platform);

15:30 – 16:30 CET (DSpace repository platform);

(please choose the date most convenient for you)

How to register

To register your interest in attending the webinar, please email iryna.kuchma [at] eifl.net as soon as possible with the following information:

 • your name
 • your email address
 • your job title, institution and country
 • the date, time and title (repository platform specification) of the webinar you would like to attend

How you participate: once your place is confirmed, you will receive a URL and password for the session.

All you will need is an internet-connected computer with sound (and maybe headphones if you are in a busy room).

To check if your computer will be able to access the session successfully, please go to: www.instantpresenter.com/systemtest

Individual consultations

You can also book an individual consultation with the OpenAIRE team members on Wednesday, March 19, Thursday, March 20, or Friday, March 21; and on Wednesday, April 2, Thursday, April 3, or Friday, April 4.

Contact person: Pedro Príncipe, Open Access Projects, University of Minho, pedroprincipe [at] sdum.uminho.pt.

// On behalf of the OpenAIRE team, Pedro Príncipe & Iryna Kuchma,

Publicerat i Möten, Nyheter, OpenAIRE | Kommentering avstängd

Glöm inte att anmäla dig till Mötesplats Open Access 2014!

I år anordnas Mötesplats Open Access i Växjö den 1-2 april i samarbete mellan Linnéuniversitetet och programmet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket.

Årets två inledningstalare är Björn Brembs, professor i neurogenetik vid Universitetet i Regensburg och Jutta Haider, forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.

Bland övriga huvudtalare finns Lisbeth Söderqvist och Anna Wetterbom från Vetenskapsrådet och Niels Stern, förlagschef vid Nordiska Ministerrådet.

Dessutom ges en rad olika presentationer från pågående utvecklingsarbete om open access och öppna arkiv vid svenska lärosäten och det finns som vanligt en ”open space” med möjlighet att mingla och få mer information om pågående projekt.

Läs hela programmet och anmäl dig via OpenAccess.se-webben!

Sista anmälningsdag är söndag 9 mars.

Varmt välkomna till Växjö den 1-2 april!

Vänliga hälsningar från programkommittén för Mötesplats Open Access:
Helena Carlsson Juhlin & Mattias Rieloff, Linnéuniversitetet; Helena Stjernberg, Malmö högskola; Jonas Gilbert, Chalmers; Aina Svensson, Uppsala universitet och Ulf Kronman, OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket.

Publicerat i Möten | Kommentering avstängd

Open data day

Imorgon 22 februari 2014 är det Open data day, en dag då utvecklare, myndigheter och andra intresserade runt hela världen sprider, använder, skapar, analyserar och visualiserar öppen offentlig data. Allt för att uppmuntra öppna data policys och spridande av data som i sin tur leder till ökad transparens och innovation.

På Naturvårdsverket firar vi dagen redan idag då vi samlar alla våra interna öppna data projekt för att se hur vi kan samverka för att ge bästa möjliga tillgång till öppen data. Vi arbetar med projekt med allt från SOS tjänster för realtidsdata till tillgängliggörande av rapporter i DiVA.

Vi förbereder också ett stort Hackathon, Hack for Sweden med öppna och fria data.

Det är ett samarbete mellan 12 myndigheter och organisationer som går av stapeln den 15-16 mars 2014.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Oppna-data/Hackathon-med-miljodata/

Redan fulltecknat, men kolla gärna upp resultatet!

Open_data_day

/ ULRIKA DOMELLÖF MATTSSON

 

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

OpenAIRE webinar on ZENODO: Research. Shared

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe, http://www.openaire.eu/) is offering an open webinar on ZENODO with Lars Holm Nielsen (CERN) on Wednesday, February 26. Lars will give a presentation of about 20 minutes providing an overview of ZENODO and focusing on new features, and will be available for Q&A session afterwards with the participants.

ZENODO (http://zenodo.org/) is a new simple and innovative service that enables researchers, scientists, EU projects and institutions to share and showcase multidisciplinary research results (data and publications) that are not part of existing institutional or subject-based repositories.

ZENODO enables researchers, scientists, EU projects and institutions to:

 • easily share the long tail of small research results in a wide variety of formats including text, spreadsheets, audio, video, and images across all fields of science;
 • display and curate their research results and get credited by making the research results citable and integrate them into existing reporting lines to funding agencies like the European Commission;
 • easily access and reuse shared research results.

ZENODO assigns all publicly available uploads a Digital Object Identifier (DOI) to make upload easily and uniquely citeable.

ZENODO stores your research output safely for the future in same cloud infrastructure as research data from CERN’s Large Hadron Collider using a CERN’s battle-tested repository software INVENIO used by some of the world’s largest repositories such as INSPIRE HEP and CERN Document Server.

Webinar Details

Title: OpenAIRE webinar on ZENODO. Research. Shared

Date: Wednesday, February 26, 2014

Duration: 15.00 – 16.00 CET / 09.00 – 10.00 AM EST / 14.00 – 15.00 GMT

How to register

To register your interest in attending the workshop, please email iryna.kuchma [at] eifl.net as soon as possible with the following information:

 • your name
 • your email address
 • your job title, institution and country

How you participate: once your place is confirmed, you will receive a URL and password for the session.

All you will need is an internet-connected computer with sound (and maybe headphones if you are in a busy room).

To check if your computer will be able to access the session successfully, please go to: www.instantpresenter.com/systemtest

// Ulf Kronman

Publicerat i OpenAIRE | Kommentering avstängd