Ytterligare ökat antal beviljade svenska ansökningar i ”FP7 Post-Grant Open Access Pilot”

Den femte och senaste rapporten från FP7 Post-Grant Open Access Pilot visar att antalet beviljade svenska ansökningar har stigit till 11 stycken. Det totala antalet beviljade ansökningar under det knappa år som piloten pågått är 300 stycken. Detta gör piloten till ett av det största finansieringsinitiativen på så kort tid. Rapporten presenterar också siffror över och gör en analys av de ansökningar gällande publicering i hybridtidskrifter som har inkommit och, enlig reglerna för piloten, avslagits.

 

Publicerat i EU, Finansiering, FP7, OpenAIRE | Lämna en kommentar

KB stödjer initiativ för storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Vi har tidigare på denna blogg informerat om Berlin12-konferensen och den intresseanmälan (Expression of Interest) som togs fram i samband med detta. Kungliga biblioteket (KB) har skrivit under denna intresseanmälan och stödjer därmed målet är att få forskningsorganisationer över hela världen att samverka för ett öppet publiceringssystem för vetenskapliga publikationer.

Intresseanmälan har undertecknats av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Med undertecknandet vill KB ge sitt stöd i den gemensamma strävan att göra vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga på internet – så kallad open access.

I nuläget har ett 40-tal internationella organisationer, lärosäten och myndigheter undertecknat uppropet. De är eniga om följande aspekter:

 • En majoritet av dagens vetenskapliga tidskrifter ska omvandlas från låsta prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga i enlighet med de olika vetenskapliga ämnesområdenas särskilda förutsättningar. Samtidigt fortsätter undertecknarna att stödja nya och förbättrade former av open access-publicering.
 • Undertecknarna kommer att främja omvandlingsprocessen genom att använda resurser som tidigare lades på tidskriftsprenumerationer till att stödja hållbara affärsmodeller för open access-publicering.
 • Undertecknarna bjuder in alla som är involverade i vetenskaplig publicering – särskilt lärosäten, forskningsinstitut, finansiärer, bibliotek och förlag – till att samarbeta för en snabb och effektiv övergång.

Mer information om uppropet och färdplanen för denna storskaliga omvandling:
Open access 2020

EoI:n sin helhet: EoI_OA2020

Svensk översättning av EoI:n: EoI Berlin12 översättning

I varje land som ställer sig bakom initiativet utses även en National Contact Point (NCP). NCP:n har i uppdrag att föra ett strategiskt och målinriktat påverkansarbete genom att söka etablera nätverk med nationella organ, intressegrupper och beslutsfattare. Sveriges NPC är Beate Eellend, handläggare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor på KB. Kontakta gärna Beate (beate.eellend[at]kb.se) om ditt lärosäte, institution, organisation eller myndighet är intresserad av underteckna intresseanmälan eller vill veta mer om initiativet.

Uppropet utgår från Berlindeklarationen om fri tillgång till kunskap.

Referenser:
Berlin Declaration (2003) 
Berlin Mission Statement (2013)
MPDL White Paper (2015)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

OpenAIRE Newsletter March 2016

If you can’t see this e-mail, view it online

H2020 EC Consultation on e-Infrastructures

Have your say on the future of e-Infrastructures

 

announcementWhat are the key challenges ahead? How to answer the increasing scientific data needs? How can industrial actors fully benefit from the services provided by European e-infrastructures?

These are some of the questions for which the EC seeks your input for the next Horizon 2020 e-infrastructure Work Programme 2018-2020. With the deadline approaching at April 30, 2016, find out how you can contribute.
Read More- - -

Funding Open Access Publications

See real-time progress online

 

Screen Shot 2016 04 01 at 00.22.10After eight months of operation, the FP7 Post Grant Pilot has funded over 200 requests. In addition to scientific articles and papers, this now includes book chapters as well. However, the initiative has only spent just over 5% of its total budget. So there are still opportunities left for all FP7 projects to receive grants for up to three Open Access publications. The FP7 Post Grant Pilot has also recently announced the live statistics page – A tool for reporting live stats and figures in an interactive and easily accessible way.
Read More

- - -

Open Belgium Conference 2016

The role of Openness for responsible research

Open Belgium2This year’s Open Belgium Conference, in Antwerp, focused on how Open Science plays a crucial part in responsible research. The importance of openness as one of many tools to improve research and innovation, legal issues of Open Data and how the power of OpenAIRE and open infrastructure can aid researchers and usher in Open Science and Open Knowledge were some of the topics presented.
Read More
- - -

First OPR-Module for repositories

Bringing back quality control to the scientific community

OpenScholar logo v1

Supported by OpenAIRE, Open Scholar has coordinated the development of the first Open Peer Review Module (OPRM) for open access repositories, effectively converting Open Access repositories into functional evaluation platforms. Find out more about the features this module can bring to your repository.

Read More
- - -

OPENACCESS2020.ORG

Initiative for the large-scale transition to Open Access

 

OA 200x200Stemming from the Berlin 12 Conference and the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, OA2020 aims to accelerate the transition to Open Access by transforming the existing corpus of scientific journals from their current subscription system to Open Access. An important element is the Expression of Interest discussed and adopted at the Berlin 12 Conference held on December 8-9th 2015. Over 30 parties from all over the world have already signed or formally endorsed this Expression of Interest.

Read More
- - -

 

 

Mark your calendar for upcoming events

 

OER16: Open Culture
Tuesday, 19 April 2016 @ Edinburgh, Scotland
Mötesplats Open Access 2016
Tuesday, 26 April 2016 @ Stockholm, Sweden
Science 2.0 Conference and EEXCESS Final Conference
Tuesday, 03 May 2016 @ Cologne, Germany
ICOA 2016
Monday, 16 May 2016 @ Montreal, Canada
PASTEUR4OA/Final Conference: Green Light for Open Access: Aligning Europe’s OA Policies
Monday, 16 May 2016 @ Amsterdam, Netherlands
Workshop: ”Open Peer Review: Models, Benefits and Limitations”
Tuesday, 07 June 2016 @ Göttingen, Germany
Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Workshop om OA-riktlinjer i Norden

17 mars arrangerade PASTEUR4OA tillsammans med Nordforsk och Nordiska ministerrådet en workshop om nordiska riktlinjer för open access.

Workshopen riktade sig till finansiärer, lärosäten och forskningsorganisationer i de nordiska länderna.Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet och Lars Burman, Uppsala universitet höll varsin presentation.

Programmet finns här: PASTEUR4OA_Workshop_Nordic_2016_Agenda_FINAL. En rapport från workshopen har publicerats av Nordforsk.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Open Access – bra i teorin, svårare i praktiken: Reflektioner från möten med forskare på KTH 2015

Gästinlägg av Karolina Karjalainen, Enheten för Publiceringens infrastruktur, KTH Biblioteket

EU-kommissionens ställningstagande för fritt tillgänglig forskningsinformation och det förslag på nationella riktlinjer som det har resulterat i, pekar ut Open Access som ny norm för vetenskaplig publicering. Dessutom kräver ett antal tunga forskningsfinansiärer att forskningsresultat från projekt de finansierar ska publiceras fritt tillgängligt. För forskningsbiblioteken innebär detta bland annat att behovet av att höja lärosätenas medvetenhet om Open Access som metod för vetenskaplig publicering ökar. På enheten för Publiceringens infrastruktur, KTH Biblioteket, fick vi idén att genomföra en informationsinsats om Open Access riktad mot KTH:s forskare. Utgångspunkten var bland annat KTH:s egna riktlinjer för vetenskaplig publicering som rekommenderar forskare att publicera sig fritt tillgängligt. Ett förslag lämnades in till KTH:s ledningsgrupp och i januari 2015 gavs vi i uppdrag att genomföra en informationskampanj hos KTH:s avdelningar och institutioner.  Syftet var att informera om vad Open Access är och hur det som publiceringsmetod fungerar i praktiken för att på så sätt öka KTH:s andel Open Access-publikationer, i synnerhet andelen parallellpublicerade publikationer. Målet var också att samtidigt fånga upp forskares synpunkter på och erfarenheter av att publicera Open Access för att samla in underlag för fortsatt arbete.

Det blev sammanlagt 23 besök vilket ganska väl täckte in KTH:s ämnesbredd – från fysik, matematik, elektro- och systemteknik till datavetenskap, miljövetenskap och samhällsbyggnad. Utgångspunkten för besöken var en ca 30 minuter lång presentation om Open Access följd av tid för frågor och diskussion. Avdelningarna valde själva presentationstillfälle, vilket gjorde att vi träffade både större och mindre forskargrupper, så väl doktorander som professorer och ledningsgrupper. I presentationerna fokuserade vi på att visa fördelarna med Open Access, berätta om KTH:s och finansiärers publiceringspolicyer, samt vilka verktyg och resurser som finns tillgängliga för den som vill publicera sig fritt tillgängligt.

Under besöken möttes vi till största del av intresserade forskare och under hösten 2015 kunde en liten ökning (1%) av andelen parallellpublicerade publikationer märkas i KTH:s publikationsdatabas DiVA. En utvärdering av informationskampanjens påverkan på parallellpubliceringen kommer dock att ske först under hösten 2016, då den årliga rapport som visar statistik över KTH:s Open Access-publicering tas fram. Mest givande för oss så här långt har därför varit de diskussioner om Open Access som vi hade med forskarna. Även om flera var positivt inställda till Open Access som idé och flertalet hade egna erfarenheter av att publicera fritt tillgängligt i någon form, visade det sig snart att Open Access är långt ifrån någon enkel fråga för forskarna att hantera. De synpunkter och frågor som kom upp kan förenklat delas in i fyra kategorier: juridiska frågor, praktiskt förfarande, finansiering samt attityder till Open Access. Exempel på juridiska frågor rörande Open Access som forskarna undrade över var bland annat vad som är tillåtet att lägga ut på nätet, vem som bär ansvaret om en fulltext laddats upp i strid mot förlagets regler och om det är möjligt att bli åtalad för att olovligen ha laddat upp en artikel. Frågor om praktiskt förfarande rörde sig kring hur olika typer av sajter för att dela fulltexter, exempelvis ResearchGate, fungerar och om var det är bäst att ladda upp sin publikation. Med detta följde synpunkter på att flödet mellan olika system för forskningsinformation fungerar dåligt. Någon menade att det borde vara tillräckligt att registrera eller fulltextpublicera i ett system för att utifrån det exportera informationen till andra system. Olika funderingar om finansieringen av Open Access-publicering återkom under besöken. Flera forskare hade betalat betydande summor för att göra sina artiklar fritt tillgängliga och några undrade över möjligheten att få detta finansierat genom en fond hos det egna lärosätet. Ett intresse fanns också kring vilka rabatter på Open Access-publicering som KTH kunde erbjuda. Under dessa diskussioner framkom även ett antal attityder till Open Access som publiceringsmodell. En återkommande synpunkt var att Open Access är en god princip som är svår att förena med en verklighet där publicering i högt rankade tidskrifter är det förväntade, eftersom högt rankade tidskrifter ofta är prenumerationsbaserade. I några fall förekom också mer pessimistiskt stämda tongångar om Open Access-publicering som bara ännu en administrativ börda lagd på forskarna av finansiärer och lärosäte.

Här är det viktigt att betona att ovanstående kommentarer kommer från ett litet antal forskare vars åsikter inte nödvändigtvis är representativa för forskare på KTH eller forskare i allmänhet. Men då de flesta publicerande forskare vid svenska lärosäten är verksamma under liknande villkor lär dessa uppfattningar inte vara unika för de forskare vi träffade. Ovanstående exempel visar att det finns en hel del arbete kvar att göra och praktiska hinder att övervinna innan Open Access-publicering är det självklara valet för forskare. Att enbart upprepa fördelarna med att publicera sig fritt tillgängligt räcker inte om hindren upplevs som fler. För att inte försvåra eller underminera etablerandet av Open Access som ny norm för vetenskaplig publicering bör därför dessa frågor och attityder bemötas, på enskilda lärosäten så väl som på nationell nivå. På enheten för Publiceringens infrastruktur har vi inte alla svaren, men vi har tagit intryck av den respons vi fick och fortsätter under det här året arbetet med att informera forskare och erbjuda dem stöd utifrån deras förutsättningar.

Karolina Karjalainen,

karja@kth.se.

Enheten för Publiceringens infrastruktur, KTH Biblioteket.

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ESAC workshop: ”Shaping the parameters of offsetting”

Den 7-8 mars 2016 samlades drygt 20 representanter från 9 länder till en workshop kring offsetmodeller organiserad av ESAC-initiativet. ESAC står för ”Efficiency and Standards for Article Charges”. Värd för konferensen var Max Planck Digital Library och från Kungliga biblioteket deltog Anna Lundén, enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan och Therese Pietilä, licenshandläggare open access.

Utgångspunkten för workshopen var artikeln ”Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access” som publicerats av Max Planck Digital Library och det ”Expression of Interest” som blev resultatet av Berlin 12-konferensen i december 2015. Artikelförfattarna menar att det redan finns tillräckligt med pengar i det globala publiceringssystemet. De resurser som används för att betala prenumerationsavgifter skulle kunna styras om och återinvesteras för att täcka publiceringsavgifter i ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Syftet med workshopen var att utbyta erfarenheter kring de olika mekanismer som offsetting inbegriper, med särskilt fokus på affärsmodeller och arbetsflöden samt att tillsammans utforska olika sätt att stärka det internationella samarbetet på området. Det brittiska konsortiet Jisc har till exempel tagit fram principer för offset-avtal.  I dagsläget är det konsortier i Nederländerna, Storbritannien, Österrike samt Max Planck institutet i Tyskland som förhandlat fram offset-piloter med förlag som till exempel Institute of Physics, Oxford University Press, Sage, Springer, Taylor & Francis och Wiley.

De två huvudsakliga frågorna som diskuterades i mindre grupper var:

 • Vilka är de önskade målen i ett offset-avtal / vad innebär en framgångsrik överenskommelse?
 • Vad kan identifieras som god praxis när det gäller licensmekanismer och förhandlingar?

Ambitionen är att denna typ av sammankomst ska hållas på årsbasis. Det är dock viktigt att understryka att offset-avtal i sig inte är målet utan endast ett verktyg för att snabba på övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Open Science Presidency Conference 4-5 april

Under det nederländska EU-ordförandeskapet samlas 4-5 april ca 300 representanter från EU:s medlemsländer vid en Open Science Presidency konferens i Amsterdam. Deltagarna representerar en mångfald av aktörsgrupper med olika befattningar. Under konferensen kommer en Open Science Policy Platform att lanseras och ett utkast till en gemensam handlingsagenda tas fram med syftet att främja, påskynda och stärka omvandlingen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt system.

Från Sverige deltar representanter bland annat från Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Vinnova, Kungliga biblioteket och Stockholms universitetsbibliotek.

4 april livestreamas konferensen och går att följa här

Twitter: @EU2016NL #eu2016nl

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Expertgrupp utses till ”European Open Science Policy Platform”

EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation har för avsikt att etablera en expertgrupp med uppgift att tillhandahålla råd och stöd gällande utvecklingen och genomförandet av open science-policyer i Europa.

Med anledning av tillsättningen av en sådan ”High-Level Advisory Group” till en ”Open Science Policy Platform” (OSPP) välkomnas nu intresseanmälningar att ingå i denna grupp. Gruppen kommer att bestå av 20-30 deltagare på hög nivå, som ska ge bred representativitet av intressenter och aktörer inom open science-området i Europa. Uppdraget för open science-plattformen är att:

1. ge kommissionen råd om hur man kan utforma och praktiskt genomföra policyer för open science, i linje med kommissionär Carlos Moedas prioriteringar för att radikalt förbättra kvaliteten och effekterna av Europas forskning och vetenskap;

2. fungera som en dynamisk aktörs- och intressentdriven kraft för att synliggöra, ta upp och ta itu med frågor som berör och är av intresse för Europas vetenskaps- och forskarsamhälle och dess organisationer, genom att följa de fem huvudlinjer för åtgärder som presenteras i utkastet till ”European Open Science Agenda”;

3. stödja formuleringar av policyer genom att hjälpa till att identifiera de frågor som behöver tas upp och ge rekommendationer till de policy-åtgärder som krävs;

4. stödja genomförandet av policyer genom att bidra med granskningar av bästa praxis, utarbeta riktlinjer och främja genomförandet av dessa hos intressenter och aktörer;

5. ge råd och rekommendationer i andra övergripande frågor som berör och påverkar open science.

Med detta inbjuder nu EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation att skicka in ansökningar, med syfte att utse medlemmar i plattformen för Open Science, enligt de kriterier som beskrivs ovan. För att säkerställa att panelen representerar en bred grupp av intressenter, ska de sökande tydligt visa att de kan företräda ett gemensamt intresse för aktörer eller organisationer. Inbjudan finns i sin helhet här. Läs denna noggrant innan du skickar in din intresseanmälan.

Om du har några frågor se denna FAQ eller kontakta: RTD-Open-Science@ec.europa.eu

Originaltext på engelska finns här.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Expertgrupp utses till ”European Open Science Policy Platform”

EUA:s färdplan för öppen tillgång till forskningspublikationer

I februari publicerade European University Association (EUA) en färdplan för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (EUA Roadmap on Open Access to Research Publications). Dokumentet är framtaget utifrån de rekommendationer som gjordes av EUA:s expertgrupp för Science 2.0/Open Science.

Den föreliggande färdplanen fokuserar i huvudsak på open access till forskningspublikationer, eftersom det är denna aspekt inom Open Science som hittills gjort störst framsteg. Färdplanen ska också ses som ett första steg i en föreslagen serie av flera initiativ som kommer att tas av EUA och dess expertgrupp, vilka syftar till att ta sig an de mest angelägna konsekvenserna av omvandlingen till Open Science, så som öppna forskningsdata, copyright, dataskydd, text- och datautvinning, nya modeller för utvärderings och kvalitetsbedömning samt digital kompetens och medvetenhet.

EUA ser fram emot att samverka med alla sina partners och intressenter för att främja dialogen kring och hanterandet av de möjligheter, utmaningar och kommande steg som kan tas i utvecklingen av open access och, ur ett bredare perspektiv, open science. Visionen är att lärosäten och deras forskare ska ha adekvata och kostnadseffektiva plattformar för att samverka kring samt sprida och använda sig av öppet tillgängliga publikationer. EUA strävar efter att bidra till ett publiceringssystem som är både rättvist och transparent för alla aktörer, och då i synnerhet för lärosäten, forskningsinstitutioner, bibliotek, forskare, finansiärer, lärda sällskap och kommersiella förlag.

Vidare förbinder sig EUA till att arbeta för ett publiceringssystem som söker att uppnå en balans mellan realistiska kostnader och förmåner, som delas mellan alla aktörer, inklusive kommersiella förlag och forskare, och som tar i beaktning att forskare har de kritiska rollerna av att samtidigt vara både leverantörer och sakkunniggranskare av vetenskapliga publikationer.

Målet är att uppnå denna vision inom de kommande tre åren, genom att prioritera följande områden:

 • Främja en strukturerad dialog mellan alla aktörer – särskilt forskare, lärosäten, finansiärer, forskningsinstitutioner, bibliotek, politiker och förlag;
 • Främja och stödja införandet av riktlinjer, infrastrukturer och initiativ för open access som tas av europeiska universitet och högskolor;
 • Uppmuntra utvecklingen och etablerandet av omfattande och avancerade vetenskapliga incitament och utvärderingssystem som inkluderar scientometri och altmetri, kvalitetsbedömning, karriärsmöjligheter samt en rigorös kvalitetssäkring av befintliga och nytillkomna forskningsoutputs;
 • Rikta in sig på immaterialrätt och copyright för olika outputs, inklusive publikationer, forskningsdata, utbildningsmaterial samt patent;
 • Beakta alternativa och hållbara affärsmodeller för open access;
 • Främja tillgången till, användandet och delandet av forskningspublikationer och –data, inklusive text- och datautvinning, som är anpassade till olika aktörer, inklusive forskare i olika skeden av sina karriärer;
 • Uppmuntra, stödja och så småningom bevaka etablerandet av omfattande standarder för institutionella riktlinjer för öppen tillgång gällande vetenskapliga publikationer och undervisningsmaterial

Under de kommande 12 månaderna kommer EUA att fokusera på följande konkreta och likvärdiga aktiviteter i samarbete med ”national rectors’ conferences” (NRCs), lärosäten och forskare:

Samla och dela information

 • I samarbete med NRC samla information och kartlägga det europeiska open access-landskapet, genom att fortsätta att bevaka institutionella riktlinjer för open access och etablera evidensbaserad kunskap om aktuella överenskommelser och pågående förhandlingar med förlagen;
 • Etablera en plattform för dialog och förmedlande av god praxis kring så kallade big deal-förhandlingar, som inkluderar universitetsledningar på hög nivå;

Riktlinjer och rekommendationer

 • Utfärda principer och rekommendationer för förhandlingar med förlagen som baseras på resultaten av plattformsarbetet och de belägg som samlas in genom EUA:s aktiviteter med sina medlemmar (undersökningar, workshops o dyl.)
 • Föreslå rekommendationer för institutionella riktlinjer för open access, baserade på EUA:s årliga undersökning och resultaten av plattformsarbetet, grundat på god praxis och förebildliga policyer (t.ex projekt inom PASTEUR4OA)
 • Stöjda utvecklingen av europeiska riktlinjer, infrastrukturer och initiativ för open access (t.ex OpenAIRE inom Horizon2020)

Samla och föra dialog med forskare och andra aktörer

 • Engagera forskare i olika skeden av sina karriärer i utvecklingen av ett nytt akademiskt system för erkännande och incitament, genom workshops och andra forum;
 • Föra dialog med andra relevanta aktörer, inklusive nätverk för högre utbildning så som LERU och CESAER och organisationer som COAR, LIBER, SPARC EUROPE, MPDL, Science Europe och Global Research Council;
 • Med förlagen diskutera ekonomiskt realistiska och hållbara föreställningar om den öppna tillgångens framtid;
 • Genom strategidokument och seminarier på nationell och EU-nivå mobilisera och samla politiker för ett rättvist, balanserat och innovativt publiceringssystem.

EUA har tidigare även bl.a. publicerat ”Open Access to Resarch Publications: Looking Ahead.” samt ”EUA:s Open Access Checklist for Universities: A practical guide on implementation.”

Här finns mer information om EUA:s arbete kring Science 2.0/Open Science.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för EUA:s färdplan för öppen tillgång till forskningspublikationer

OpenAIRE Newsletter February 2016

REISearch: Connecting Researchers with Society and Policy Makers

OpenAIRE proud to be contributing with OA  research Publications

 

reisearch image 2REIsearch  is an EC funded initiative that advances scientific knowledge by connecting leading media, research institutions, researchers, civil society organisations, and citizens. See how OpenAIRE and open science/open access/open repositories are contributing to this initiative.
Read More
- - -

PASTEUR4OA/North-West Europe Meeting

Major step on the path to international alignment

 

IMG 5757 eOn February 9-10, the North-West Europe group of the PASTEUR4OA project held its regional workshop in Brussels. During this two-day meeting representatives of Research-Performing Organisations as well as Research Funder policy managers talked about existing and new open science policies and exchanged ideas and best practices related to open science policies.
Read More
- - -

EDISON project: workshop report

Data Infrastructure Competences and Skills Framework: A European and Global Challenge

 

einfra2 e1The ability to create, manage and exploit data has become one of the key challenges for practitioners in nearly all disciplines, sectors and industries. This is particularly true at the European level where, under the Digital Single Market, there is an opportunity to harmonise training and education with the skills needs of research and other infrastructures, as well as industry. The EU-funded EDISON project has been established to build the profession of data science through a combination of two main activities…
Read More

- - -

Latvian NOAD receives ‘Most Open Institution’ award at LATA conference

On January 28, the Latvian University Library received the Recognition award of the Latvian Open Technology Association (LATA)

LATA BALVA ceremonija2 300x200On January 28, the Latvian University Library received the Recognition award of the Latvian Open Technology Association (LATA) at the conference “Open technology and smart solutions”. The LATA conference is about sharing knowledge, and for discussing smart technologies that emphasise security, privacy, data storage and ICT management aspects.Read More- - -

EUA Roadmap on Open Access to Research Publications

Assisting Universities in the transition to Open Access

eua logo open scienceIn February the European University Association (EUA) published its “Roadmap on Open Access to Research Publications” following its endorsement by the EUA Council. Its main objective is to assist universities in the transition to Open Access. It is the first step in a proposed larger series of EUA initiatives aimed at addressing the implications of the shift to Open Science.

Read More- - -

European Open Science Cloud for Research

Understanding the role of infrastructures in Europe’s Open Science Cloud initiative

 

OSC logos2Following a recent joint statement on the European Open Science Cloud for Research (EOSC) by EUDAT, LIBER, OpenAIRE, EGI and GÉANT, the second workshop, took place in Rome 5th February 2016, focused on understanding the roles of e-Infrastructures and Research infrastructures in this Europe’s Digital Single Market initiative. EOSC will offer 1.7 million European researchers and 70 million Science and Technology professionals a virtual environment for storage, management, analysis and data re-use – across borders and scientific disciplines. EOSC will be funded by the European Commission, and at the Rome workshop, 120 participants – including researchers, research infrastructure, and e-Infrastructures together with national and international service providers, data centre and research organisation strategists and decision makers – gathered to discuss potential governance models, sustainability and participants’ expectations.
Read More
- - -

Mark your calendar for upcoming events

 

OpenAIRE national workshop, Hungary
Wednesday, 02 March 2016 @ Budapest, Hungary
Open Education Week
Monday, 07 March 2016 @
Ilide 2016, March 14 – 16, 2016 Jasná, Slovakia
Monday, 14 March 2016 @ http://ilideconference.schk.sk/wordpress/
PASTEUR4OA/North Europe Meeting os Research Performing Organisations and Research Funders
Thursday, 17 March 2016 @ Copenhagen, Denmark
PASTEUR4OA: South East Europe Meeting for Research Funders
Friday, 01 April 2016 @
Open Science Conference
Monday, 04 April 2016 @ Amsterdam, Netherlands
Publicerat i Horizon 2020, Open Access, OpenAIRE, Projekt, Seminarier, Webinarium, Workshop | Kommentarer inaktiverade för OpenAIRE Newsletter February 2016