Call for papers: Opening up open access på Mötesplats Open Access i Malmö 14-15 april 2015

Programkommittén för Mötesplats Open Access bjuder nu in att anmäla bidrag och presentationer kring arbete med open access. Vi passar samtidigt på att avslöja våra internationella keynotes och årets fokus och tema.

På Mötesplats Open Access 2015 öppnar vi upp för samtal om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskning. Vi utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupar oss i hantering av data, OA-utgivning av monografier och även nya publiceringsformer. Vad betyder open access inom olika ämnen och hur skapar man bäst förutsättningar för open access grundade i forskarnas arbete?

Open access handlar dessutom inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation med det omgivande samhället. Forskning sprids i nya former (eller på nya sätt) och till nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Call for papers
Vi välkomnar nu ditt bidrag bland annat inom temaområdena:

 • Forskarstöd – relationen forskare-bibliotek i publiceringsprocessen
 • Spridning till andra grupper i samhället – allmänhetens förståelse av vetenskap, samverkan, medier etc.
 • Genomslag – sociala medier, altmetrics, etc.
 • Open access till data, monografier och nya publiceringsformer

Insända bidrag kommer att bedömas av programkommittén och godkända bidrag ges möjlighet att presenteras antingen ett föredrag om 20 minuter eller som en kort femminuterspresentation, kompletterad med en poster i konferensens open space-session.

Skicka rubrik för din presentation och en kort beskrivning på cirka tio rader till ilona.johansson[at]kb.se senast den 16 januari 2015.

Keynotes
Vi kan redan nu avslöja våra två första internationella gäster! Keynotes blir Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata.
Läs mer om konferensen på http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/

Tid: tisdag 14 april – onsdag 15 april 2015
Plats: Orkanen, Malmö högskola
Tagg: #moa2015

Med vänlig hälsning,
Programkommittén MOA 2015

Programkommittén består av Jessica Lindholm, Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson och Peter Nilén, Malmö högskola; Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert, Chalmers; Karl Isaksson, Ilona Johansson och Ulf Kronman, OpenAccess.se, Kungl. biblioteket.

 

Publicerat i Möten, Nyheter | Kommentering avstängd

Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe – Invitation to final workshop

RECODE Final Conference, 15-16 January 2015 in Athens, Greece

RECODE is organizing its Final Project Conference on 15 and 16 January 2015 in Athens. The conference will contribute to the ongoing dialogue on open science and open access to research data by providing a forum for discussion that brings together an excellent line-up of international experts and key stakeholders. The Conference is designed around the following key themes:

 • Policies for open access to research data
 • Good practices in enabling re-use of research data
 • Open research data and research cultures
 • PSI as research data and vice versa
 • Grand challenges in opening access to research data

The conference will showcase the results from RECODE and officially launch the RECODE Policy Recommendations. The key impact of RECODE will be to reduce fragmentation in the open access ecosystem by providing practical and evidence-based advice to the organisations involved in facilitating open access to research data. This will be achieved through the production of overarching recommendations as well as specifically targeted at the following stakeholder groups:

 • Funders
 • Research institutions
 • Data managers
 • Publishers

The RECODE final conference provides an opportunity for learning as well as taking part in a rich dialogue regarding open access to research data within the current European research landscape.

The conference is organized by the National Documentation Centre and will take place at the National Hellenic Research Foundation in the heart of Athens.

The Agenda and location information can be found at http://recodeproject.eu/events/upcoming-events/

Attendance is free but registration is required. Register at http://www.openaccess.gr/conferences/conference2015/registration.dot

The conference will be broadcast through live streaming at

http://www.openaccess.gr/conferences/conference2015/

Limited number of bursaries is available for conference attendance. Send an email to mangelaki@ekt.gr by November 24th clearly stating your interest. Bursaries will be notified by November 28.

Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe (RECODE)

http://recodeproject.eu

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Förhandlingarna mellan Elsevier och nederländska universitet har gått i stå

4 November 2014

Negotiations between Elsevier and universities failed

PRESS RELEASE

Universities want to move to Open Access publications

Negotiations between the Dutch universities and publishing company Elsevier on subscription fees and Open Access have ground to a halt. In line with the policy pursued by the Ministry of Education, Culture and Science, the universities want academic publications to be freely accessible. To that end, agreements will have to be made with the publishers. The proposal presented by Elsevier last week totally fails to address this inevitable change. The universities hope that Elsevier will submit an amended proposal. ‘From now on we will inform our researchers about the consequences of this deadlock’, says Gerard Meijer, president of Radboud University Nijmegen and chief negotiator on behalf of the VSNU.

Läs hela VSNU:s pressmeddelande här: http://www.vsnu.nl/news/newsitem/11-negotiations-between-elsevier-and-universities-failed.html

 

Publicerat i Licenser, Nyheter | Kommentering avstängd

Invitation to SCOAP3 webinar & forum: November 18, 2014

SCOAP3 would like to invite you to a webinar on November 18, 2014 to outline the achievements to date, discuss the status of the initiative and its future plans.

What is SCOAP3? It is a partnership of thousands of libraries, research organizations and funding agencies in 40 countries across four continents. Working with leading publishers, SCOAP3 has converted high-quality peer-reviewed journals in the field of High-Energy Physics to Open Access, at no cost for authors, while participating publishers have correspondingly reduced subscription costs to libraries worldwide. Starting January 2014, SCOAP3 has already supported publication of more than 3,500 articles. The partnerships is constantly growing, and in recent months SCOAP3 has been joined by hundreds more libraries in several new countries and international organizations.

This webinar is delivered in English and is targeted to both librarians and interested parties in the research community. It will be of particular interest to members of institutions participating in SCOAP3 as well as those considering joining it.  The webinar will provide an introduction to this innovative Open Access partnership as it nears the anniversary of its first year of operations.

Participation is free, but for technical reasons we ask you to register in advance at http://indico.cern.ch/e/SCOAP3webinar.

Each two-hour webinar will include:

• General introduction and current status of the SCOAP3 partnership and operations
• Introduction to the SCOAP3 repository and functionalities (especially for libraries)
• Outlook and future developments of SCOAP3

Session 1 Asia afternoon / EMEA morning Start time: 9:00 CET, 16:00 CST, 17:00 JST, 19:00 AEST Duration: 2 hours

Session 2 EMEA afternoon / Americas morning Start time: 08:00 PDT, 11:00 EST, 17:00 CET Duration: 2 hours

We look forward to share with you our achievements to date, discuss points of interest and take your questions as we prepare for the second year of operation of this initiative.

The SCOAP3 Executive Committee
Jun Adachi (Japan), Ivy Anderson (USA), Clare Appavoo (Canada), Stefano Bianco (Italy), Nina Karlstrøm (Norway), Salvatore Mele (CERN) and Ralf Schimmer (Germany, Chair of the SCOAP3 Governing Council)

Please also visit our website: http://scoap3.org

Publicerat i SCOAP3 | Kommentering avstängd

Handläggare för open access och publiceringsfrågor till Kungl. biblioteket

För Dig som vill vara med att påverka och arbeta med övergången till open access finns det en fantastisk möjlighet!

Vi söker Ulf Kronmans ersättare som handläggare för OA och publiceringsfrågor till Kungl. biblioteket.

http://www.kb.se/om/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/

Sista ansökningsdag: 21 november 2014

Sprid gärna informationen vidare inom er organisation och till andra som ni tror kan vara intresserade!

//Ilona Johansson, Kungl. biblioteket

Publicerat i Jobb, Nyheter | Kommentering avstängd

KB kommenterar VRs förslag till riktlinjer för OA-samordning

Vetenskapsrådet (VR) har i början av oktober presenterat ett förslag till nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk och öppnat för kommentarer kring förslaget.

Kungliga biblioteket (KB) har en rad kommentarer på förslaget, som här redovisas i ett separat dokument (PDF).

KB:s kommentarer är i korthet följande:

 • Förslaget anger en högt satt ambitionsnivå rörande omedelbar fri tillgänglighet till forskningspublikationer med Creative Commons CC-licenser vilket KB anser vara bra, men det är oklart om detta är ett realistiskt mål vid år 2025
 • Tidpunkten för genomförandet – 2025 – är satt väl långt bort i tiden
 • Vägen till genomförandet av den omedelbara fria tillgängligheten till publikationer med CC-licenser år 2025 är oklart beskriven i det föreliggande förslaget och alltför många detaljer hänskjuts till utredningar
 • Förslaget innehåller ingen harmonisering mot de gällande kraven på open access i EU:s forskningsprogram Horizon 2020, vilket gör publiceringssituationen onödigt komplex för svenska forskare

Läs KB:s kommentarer i helhet följande dokument (PDF).

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Monografier och Open Access

Boken som fysiskt objekt är värdefull i många forskares ögon.

Det fick vi erfara även när vi arbetade med projektet Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden: Exploring the Possibilities for a Consortium-based Approach. Som en del i projektet diskuterade vi med forskare inom olika områden. Open Access i sig blev då och då betraktad med viss skepsis, men det överskuggande var just den fysiska bokens vikt, för läsupplevelsen, för känslan av kvalitet och också som ett prestigeobjekt. E-boken leder till Print on Demand och befarad sämre kvalitet, samt stundtals absurda försök att kontrollera spridningen från förlagens sida (DRM-skydd, utskriftsbegränsningar etc).

Boken som text kräver ofta betydligt mer arbete; den ska skrivas, ev sakkunniggranskas, språkgranskas och redaktören har förmodligen också synpunkter på läsvänligheten. Med merarbetet kommer högre kostnader. Till exempel kostar det 11 000 pund att publicera en OA-monografi hos Palgrave McMillan, hos Routledge kostar det 10 000 pund. Routledge använder för övrigt licensen CC-BY-NC-ND för sina OA-monografier. Forskarinitierade initiativ, som Open Book Publishers, tar ca 3500 pund för att ge ut en OA-monografi. Och så finns det andra alternativ, till exempel Open Humanities Press, som inte alls tar betalt av författaren.

Alla nämnda förlag har åtminstone nivå 1 på norska listan. Det är idag möjligt att söka bidrag även till OA-monografier hos svenska forskningsfinansiärer. Riksbankens Jubileumsfond ger till exempel extra bidrag på upp till 50 000 kr. En del av de mindre svenska förlagen har också börjat tillgängliggöra titlar på sina webbplatser. Det kan handla om att lägga upp en PDF-fil efter en embargotid, och utan extra kostnad (utöver tryckbidraget). Det pågår också omfattande aktivitet kring lärosätenas egen publicering, där både Lunds och Stockholms universitet nyligen presenterat hur de kommer att arbeta framöver. Kostnaderna här är inte alls lika höga, men de internationella förlagen har ju något som inte är att underskatta i dessa sammanhang; prestige.

För att lyfta finansieringsbördan från enskilda författare har flera pilotprojekt dykt upp där biblioteken istället betalar andelar för att köpa loss OA-böcker (t ex Knowledge Unlatched och Open Library of Humanities). Lite som konsortier vid inköp av elektroniska tidskrifter men med mervärde i form av fri tillgång. Ju fler bibliotek som är med, desto billigare blir det för varje enskilt bibliotek. Hur väljs då titlarna som köps loss ut? Knowledge Unlatched arbetar med flera universitetsförlag och kommersiella förlag, titlarna väljs ut av en expertgrupp där även bibliotekarier ingår. Det enskilda biblioteket får alltså en mindre möjlighet att påverka titelvalet, liknande de stora förlagens e-bokspaket, som också är svåra att påverka på titelnivå.

Slutligen, hur blir det då med synlighet och arkivering? Flera av bibliotekens discoverytjänster letar igenom Directory of Open Access Books där bland annat titlar från Routledge och Knowledge Unlatched indexeras. När jag gör några testsökningar på Google finner jag ofta förlagets version bland de första träffarna, och på förlagets webbplats anges tydligt att boken är fritt tillgänglig att ladda ned. De andra träffarna på förstasidan är oftast bokhandlare, och där är av förklarliga skäl informationen om att boken finns fritt tillgänglig inte alls lika tydlig. Överraskande få av titlarna står som fritt tillgängliga i Google Books, vilket kan förklaras med att böckerna där antingen ingår i Googles eget biblioteksprojekt eller att du som leverantör måste ha ett partneravtal med Google. Knowledge Unlatched har valt att arbeta med HathiTrust, som utöver att arbeta med arkivering också gör materialet sökbart på nätet. Flera förlag lägger också böckerna på sina egna plattformar, där det även ingår material som säljs till biblioteken. Både informationen om att boken finns öppet tillgänglig och arkiveringen kan då ifrågasättas.

I dagarna är Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för Open Access utlagt för kommentarer. Rekommendationen är tydlig: böcker (hur vi nu ska definiera dem) bör göras tillgängliga den gyllene vägen. Onekligen har vi många och spännande OA-diskussioner att vänta framöver!

Camilla Hertil Lindelöw
Handläggare för publiceringsfrågor på Södertörns högskola

(Författaren ansvarar för ev. sakfel i inlägget)

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Tyck till om VRs förslag till nationella riktlinjer för open access

Under året har Vetenskapsrådet som en del av ett regeringsuppdrag tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (open access). Nu öppnar VR möjligheten att läsa och kommentera en preliminär version av förslaget.

» Kommentera riktlinjer för open access

» ”Välkommen att tycka till om nationella riktlinjer för open access”, kommentar från Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Boka in 14-15 april i din kalender för Mötesplats Open Access 2015

Konferensen Mötesplats Open Access 2015 arrangeras i samverkan mellan Kungliga biblioteket och Malmö högskola.

Vi kommer snart att återkomma med information om inbjudan, innehåll och upplägg, men räkna med två halvdagar med samtal och information kring aktuella frågor om open access.

Programkommittén för MOA 2015 (Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson, Jessica Lindholm och Peter Nilén, Malmö högskola; Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert, Chalmers; Karl Isaksson, Ilona Johansson, Ulf Kronman, openaccess.se, Kungliga biblioteket).

Väl mötta i Malmö i vår!

Publicerat i Möten, Nyheter | Kommentering avstängd

Tidskriften Art Bulletin of Nationalmuseum blir open access

Nationalmuseums årliga tidskrift Art Bulletin of Nationalmuseum, Stockholm, är från och med det senaste numret, Volym 20, är en digital tidskrift som man fritt kan ladda läsa och ladda ned från nätet.

Tidskriften finns att läsa här: http://www.nationalmuseum.se/sv/Forskning/Art-Bulletin/Art-Bulletin-Volume-20/

Läs Nationalmuseums pressmeddelande här: http://www.mynewsdesk.com/se/nationalmuseum/pressreleases/nationalmuseum-lanserar-digital-publikation-1047000

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter, Publikationer | Kommentering avstängd