EUA:s färdplan för öppen tillgång till forskningspublikationer

I februari publicerade European University Association (EUA) en färdplan för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (EUA Roadmap on Open Access to Research Publications). Dokumentet är framtaget utifrån de rekommendationer som gjordes av EUA:s expertgrupp för Science 2.0/Open Science.

Den föreliggande färdplanen fokuserar i huvudsak på open access till forskningspublikationer, eftersom det är denna aspekt inom Open Science som hittills gjort störst framsteg. Färdplanen ska också ses som ett första steg i en föreslagen serie av flera initiativ som kommer att tas av EUA och dess expertgrupp, vilka syftar till att ta sig an de mest angelägna konsekvenserna av omvandlingen till Open Science, så som öppna forskningsdata, copyright, dataskydd, text- och datautvinning, nya modeller för utvärderings och kvalitetsbedömning samt digital kompetens och medvetenhet.

EUA ser fram emot att samverka med alla sina partners och intressenter för att främja dialogen kring och hanterandet av de möjligheter, utmaningar och kommande steg som kan tas i utvecklingen av open access och, ur ett bredare perspektiv, open science. Visionen är att lärosäten och deras forskare ska ha adekvata och kostnadseffektiva plattformar för att samverka kring samt sprida och använda sig av öppet tillgängliga publikationer. EUA strävar efter att bidra till ett publiceringssystem som är både rättvist och transparent för alla aktörer, och då i synnerhet för lärosäten, forskningsinstitutioner, bibliotek, forskare, finansiärer, lärda sällskap och kommersiella förlag.

Vidare förbinder sig EUA till att arbeta för ett publiceringssystem som söker att uppnå en balans mellan realistiska kostnader och förmåner, som delas mellan alla aktörer, inklusive kommersiella förlag och forskare, och som tar i beaktning att forskare har de kritiska rollerna av att samtidigt vara både leverantörer och sakkunniggranskare av vetenskapliga publikationer.

Målet är att uppnå denna vision inom de kommande tre åren, genom att prioritera följande områden:

 • Främja en strukturerad dialog mellan alla aktörer – särskilt forskare, lärosäten, finansiärer, forskningsinstitutioner, bibliotek, politiker och förlag;
 • Främja och stödja införandet av riktlinjer, infrastrukturer och initiativ för open access som tas av europeiska universitet och högskolor;
 • Uppmuntra utvecklingen och etablerandet av omfattande och avancerade vetenskapliga incitament och utvärderingssystem som inkluderar scientometri och altmetri, kvalitetsbedömning, karriärsmöjligheter samt en rigorös kvalitetssäkring av befintliga och nytillkomna forskningsoutputs;
 • Rikta in sig på immaterialrätt och copyright för olika outputs, inklusive publikationer, forskningsdata, utbildningsmaterial samt patent;
 • Beakta alternativa och hållbara affärsmodeller för open access;
 • Främja tillgången till, användandet och delandet av forskningspublikationer och –data, inklusive text- och datautvinning, som är anpassade till olika aktörer, inklusive forskare i olika skeden av sina karriärer;
 • Uppmuntra, stödja och så småningom bevaka etablerandet av omfattande standarder för institutionella riktlinjer för öppen tillgång gällande vetenskapliga publikationer och undervisningsmaterial

Under de kommande 12 månaderna kommer EUA att fokusera på följande konkreta och likvärdiga aktiviteter i samarbete med ”national rectors’ conferences” (NRCs), lärosäten och forskare:

Samla och dela information

 • I samarbete med NRC samla information och kartlägga det europeiska open access-landskapet, genom att fortsätta att bevaka institutionella riktlinjer för open access och etablera evidensbaserad kunskap om aktuella överenskommelser och pågående förhandlingar med förlagen;
 • Etablera en plattform för dialog och förmedlande av god praxis kring så kallade big deal-förhandlingar, som inkluderar universitetsledningar på hög nivå;

Riktlinjer och rekommendationer

 • Utfärda principer och rekommendationer för förhandlingar med förlagen som baseras på resultaten av plattformsarbetet och de belägg som samlas in genom EUA:s aktiviteter med sina medlemmar (undersökningar, workshops o dyl.)
 • Föreslå rekommendationer för institutionella riktlinjer för open access, baserade på EUA:s årliga undersökning och resultaten av plattformsarbetet, grundat på god praxis och förebildliga policyer (t.ex projekt inom PASTEUR4OA)
 • Stöjda utvecklingen av europeiska riktlinjer, infrastrukturer och initiativ för open access (t.ex OpenAIRE inom Horizon2020)

Samla och föra dialog med forskare och andra aktörer

 • Engagera forskare i olika skeden av sina karriärer i utvecklingen av ett nytt akademiskt system för erkännande och incitament, genom workshops och andra forum;
 • Föra dialog med andra relevanta aktörer, inklusive nätverk för högre utbildning så som LERU och CESAER och organisationer som COAR, LIBER, SPARC EUROPE, MPDL, Science Europe och Global Research Council;
 • Med förlagen diskutera ekonomiskt realistiska och hållbara föreställningar om den öppna tillgångens framtid;
 • Genom strategidokument och seminarier på nationell och EU-nivå mobilisera och samla politiker för ett rättvist, balanserat och innovativt publiceringssystem.

EUA har tidigare även bl.a. publicerat ”Open Access to Resarch Publications: Looking Ahead.” samt ”EUA:s Open Access Checklist for Universities: A practical guide on implementation.”

Här finns mer information om EUA:s arbete kring Science 2.0/Open Science.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för EUA:s färdplan för öppen tillgång till forskningspublikationer

OpenAIRE Newsletter February 2016

REISearch: Connecting Researchers with Society and Policy Makers

OpenAIRE proud to be contributing with OA  research Publications

 

reisearch image 2REIsearch  is an EC funded initiative that advances scientific knowledge by connecting leading media, research institutions, researchers, civil society organisations, and citizens. See how OpenAIRE and open science/open access/open repositories are contributing to this initiative.
Read More
- - -

PASTEUR4OA/North-West Europe Meeting

Major step on the path to international alignment

 

IMG 5757 eOn February 9-10, the North-West Europe group of the PASTEUR4OA project held its regional workshop in Brussels. During this two-day meeting representatives of Research-Performing Organisations as well as Research Funder policy managers talked about existing and new open science policies and exchanged ideas and best practices related to open science policies.
Read More
- - -

EDISON project: workshop report

Data Infrastructure Competences and Skills Framework: A European and Global Challenge

 

einfra2 e1The ability to create, manage and exploit data has become one of the key challenges for practitioners in nearly all disciplines, sectors and industries. This is particularly true at the European level where, under the Digital Single Market, there is an opportunity to harmonise training and education with the skills needs of research and other infrastructures, as well as industry. The EU-funded EDISON project has been established to build the profession of data science through a combination of two main activities…
Read More

- - -

Latvian NOAD receives ‘Most Open Institution’ award at LATA conference

On January 28, the Latvian University Library received the Recognition award of the Latvian Open Technology Association (LATA)

LATA BALVA ceremonija2 300x200On January 28, the Latvian University Library received the Recognition award of the Latvian Open Technology Association (LATA) at the conference “Open technology and smart solutions”. The LATA conference is about sharing knowledge, and for discussing smart technologies that emphasise security, privacy, data storage and ICT management aspects.Read More- - -

EUA Roadmap on Open Access to Research Publications

Assisting Universities in the transition to Open Access

eua logo open scienceIn February the European University Association (EUA) published its “Roadmap on Open Access to Research Publications” following its endorsement by the EUA Council. Its main objective is to assist universities in the transition to Open Access. It is the first step in a proposed larger series of EUA initiatives aimed at addressing the implications of the shift to Open Science.

Read More- - -

European Open Science Cloud for Research

Understanding the role of infrastructures in Europe’s Open Science Cloud initiative

 

OSC logos2Following a recent joint statement on the European Open Science Cloud for Research (EOSC) by EUDAT, LIBER, OpenAIRE, EGI and GÉANT, the second workshop, took place in Rome 5th February 2016, focused on understanding the roles of e-Infrastructures and Research infrastructures in this Europe’s Digital Single Market initiative. EOSC will offer 1.7 million European researchers and 70 million Science and Technology professionals a virtual environment for storage, management, analysis and data re-use – across borders and scientific disciplines. EOSC will be funded by the European Commission, and at the Rome workshop, 120 participants – including researchers, research infrastructure, and e-Infrastructures together with national and international service providers, data centre and research organisation strategists and decision makers – gathered to discuss potential governance models, sustainability and participants’ expectations.
Read More
- - -

Mark your calendar for upcoming events

 

OpenAIRE national workshop, Hungary
Wednesday, 02 March 2016 @ Budapest, Hungary
Open Education Week
Monday, 07 March 2016 @
Ilide 2016, March 14 – 16, 2016 Jasná, Slovakia
Monday, 14 March 2016 @ http://ilideconference.schk.sk/wordpress/
PASTEUR4OA/North Europe Meeting os Research Performing Organisations and Research Funders
Thursday, 17 March 2016 @ Copenhagen, Denmark
PASTEUR4OA: South East Europe Meeting for Research Funders
Friday, 01 April 2016 @
Open Science Conference
Monday, 04 April 2016 @ Amsterdam, Netherlands
Publicerat i Horizon 2020, Open Access, OpenAIRE, Projekt, Seminarier, Webinarium, Workshop | Kommentarer inaktiverade för OpenAIRE Newsletter February 2016

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför en proposition om forskning och innovation.

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/?icalid=90865#90865

Webb-tv

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför en proposition om forskning och innovation. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att följa via webb-tv.

Tid: Torsdagen den 3 mars klockan 8.30–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan (allmänhet och media)

Program

Tid Programpunkt
08.30 Utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren (S) hälsar välkommen
08.35 Inledning av Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08.45 Anders Söderholm, vice ordförande, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
08.55 Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
09.05 Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova
09.15 Ingrid Petersson, generaldirektör, Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande)
09.25 Ewa Ställdal, generaldirektör, Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd)
09.35 Frågor och diskussion
09.55 Korta inlägg (5 min per talare):

Sara Bargi, enhetschef för hållbar el, Energimyndigheten

Olle Norberg, generaldirektör, Rymdstyrelsen

Olof Sandén, verkställande direktör, RISE Research Institutes of Sweden

Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket

Madelene Sandström, verkställande direktör, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen)

Lars Hultman, verkställande direktör, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

10.25 PAUS
10.45 Korta inlägg (5 min per talare)

Cissi Askwall, generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet

Christian Broberger, forskningspolitisk talesperson, Sveriges unga akademi

Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert, Svenskt Näringsliv

Göran Arrius, ordförande, SACO

Ola Asplund, senior rådgivare, IF Metall

Karolina Antonov, analyschef, LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Kristina Sparreljung, ledamot, Forska!Sverige

11.20 Frågor och diskussion
11.55 Avslutning av utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander (L)
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning inför en proposition om forskning och innovation.

Efterlysning: Samverkan vetenskap och allmänhet

http://www.biblioteksforeningen.org/efterlysning-samverkan-vetenskap-och-allmanhet/

Vill du dela med dig av dina erfarenheter i ett samtal på Biblioteksdagarna om hur lärosätesbibliotek, skolbibliotek och folkbibliotek arbetar med att främja möten och samverkan mellan vetenskap och allmänhet och/eller förmedla den öppna tillgången till vetenskaplig information? Vilka likheter och skillnader kan det finnas i bibliotekens arbete beroende på brukar- och målgrupper?

I Lyondeklarationen understryks rätten till kunskap och information som en grundläggande förutsättning för global hållbar samhällsutveckling.

IFLA, UNESCO och WHO är några av de överstatliga organ som också tydligt har tagit ställning för att öppen tillgång till vetenskaplig information (open access) krävs för den vetenskapliga progressionen, samhälleliga utvecklingen och demokratiska medborgarskap.
Biblioteken är föregångare till det som idag kallas delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi där traditionella principer för delaktighet och demokrati möter ny teknik. Som sådana har biblioteken en stor betydelse som arenor för demokratiska möten och öppen kommunikation mellan vetenskap och medborgare. Tillsammans med Medie- och informationskunnighet har vetenskaplig kunnighet, dvs kunskap och förståelse för vetenskapliga begrepp och processer, stor betydelse för medborgarnas möjligheter till delaktighet i samhällsutvecklingen.

Biblioteksdagarna är Sv. Biblioteksförenings årliga konferens och äger rum 11-12 maj i Västerås.
Seminarium 3B ”Open access och bibliotekens roll som kunskapsförmedlare i samhället”
Torsdag 12 maj kl. 10.15
Anmäl ditt bidrag med en kort beskrivning om hur ni arbetar med dessa frågor på just ert bibliotek. Senast den 29 mars vill vi ha ditt bidrag. Anmälan skickas till: beate.eellend@kb.se

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Efterlysning: Samverkan vetenskap och allmänhet

Summary of the Swedish Government’s hearing on Open Access

On December 16th 2015 the Ministry of Research and Education invited to a hearing regarding the draft on national guidelines for open access to scientific information. The hearing was attended by approximately 100 representatives from HEIs, funders, research and library organizations as well as researchers.

The former state secretary Anders Lönn introduced the hearing with the declaration that Sweden is one of the foremost research nations and noted that open access to scientific information is a future-oriented and important topic. The focus of the hearing was, on the basis of the proposed national guidelines for open access, to discuss how Sweden and the government can proceed with the transformation to a system in which scientific information is published open access. This change raises many complex issues with the need to consider many different aspects. Also, a joint discussion is needed where the roles and significances of different stakeholders are defined, with the goal to achieve the strategic objective, that from 2025 all scientific publications and artistic works resulting from research financed by public funds shall be published immediately with open access.

The aim of the hearing was thus to gather more knowledge about how the assignments and instructions must be designed and what should be included in the forthcoming research bill. Desk officer Eva Stensköld stressed that it is the Government’s view that Sweden should take a leading role in the transformation to an open access publishing system. Since the proposed strategic objective is fixed the focal point is not if this should be done, but how. In line with Anders Lönn, Eva Stensköld emphasized the need to discuss the tasks that need to be accomplished and the measures that need to be taken in order to achieve the strategic objective for 2025. The hearing was therefore the last part of the consultation procedure to provide input to the Government’s continuing work.

In summary, there was a good atmosphere as well as consensus among the participants during the hearing.

Regarding open access to research data a need was pointed out for a national overview of the experience already gained within existing pilot studies and projects, as well as the fact that differing terms and conditions among the various academic disciplines requires attention.

Concerning open access to scientific publications and artistic works, the discussion emphasized that the transformation to an open access publishing system in many respects is connected to the existing qualification and funding allocation system. Aspects such as Journal Impact Factor (JIF) and that this measurement method is closely linked to the commercial publishers was also problematized. There is a need for strong incentives for researchers to publish open access. There is also a national and international need to get control of both subscription fees and APCs in order to facilitate the transition to an open access publication system. Alternative publishing models for articles as well as monographs need to be recognized and supported in order to create diversity in the publishing landscape. Here it is also of importance to emphasize different publishing traditions within various academic disciplines.

It got clear that both HEIs and research organizations as well as funders are willing to cooperate and take responsibility in the procedure to reach the strategic objective of immediate open access for scientific publications and artistic works in 2025. It was stressed, however, that artistic works are shaped by specific conditions and needs that must not be sidelined.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Forumgrupp för OpenAccess.se

Ledamöterna för gruppen OpenAccess.se och publiceringsfrågor inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling är nu utsedda. Gruppens första möte äger rum  28 april 2016.

Gruppen kommer att arbeta enligt följande direktiv:

Gruppens uppgift på en övergripande nivå är att stödja och ge KB input i arbetet med open access och publiceringsfrågor genom att främja öppen tillgång till forskningsresultat från svenska lärosäten, myndigheter och forskningsinstitut. Mer specifika arbetsuppgifter kommer att vara avhängiga av regeringens fortsatta hantering av Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång. En övergång till open access kommer att innefatta omfördelning av kostnader och ekonomisk omställning, där KB kan tilldelas uppgifter enligt Vetenskapsrådets förslag.

Gruppens ledamöter för första mandatperioden är:

Wilhelm Widmark (ordförande), Stockholms universitet

Beate Eellend (sekreterare) Kungl. biblioteket

Jonas Gilbert, Södertörns högskola

Kristoffer Holmqvist, Lunds universitet

Gun Larsson, Vitterhetsakademien

Jessica Lindholm, Chalmers tekniska högskola

Britta Lövgren, Riksbankens jubileumsfond

Jonas Nordin, Kungl. biblioteket

Therese Pietilä, Kungl. biblioteket

Jenny Samuelsson, Luleå tekniska universitet

Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet

Ambitionen med Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling är att skapa en plattform för specifika områden där biblioteken ges möjlighet att gemensamt lyfta och diskutera de frågor och behov som är aktuella på nationell nivå, men även på detaljnivå inom ett specifikt ämnesområde för en viss bibliotekstyp.

Se även tidigare inlägg.

Publicerat i Nyheter, Open Access | Kommentarer inaktiverade för Forumgrupp för OpenAccess.se

OpenAIRE Newsletter January 2016

https://www.openaire.eu/newsletter/view

If you can’t see this e-mail, view it online

New report names OpenAIRE a key OA infrastructure

Knowledge Exchange study on securing the future of OA policies

 

image001 smallA new report entitled ”Putting down roots” from Knowledge Exchange details currently essential OA infrastructure and services (OpenAIRE amongst them) and seeks dialogue on their future maintenance, security and development …
Read More

- - -

Mexico adopts OpenAIRE repository guidelines

Major step on the path to international alignment

 

interoperability alignment smallBig news on international alignment: The Mexican government’s science and technology agency, CONACYT, has recently published a set of technical requirements for all Mexican repositories which announces the adoption of the OpenAIRE guidelines for Mexican literature and data repositories…
Read More
- - -

The OpenAIRE Data Providers Network is growing

…and why participation makes sense

 

openaire growing smallThe OpenAIRE information space continues its impressive record of growth. The OpenAIRE portal now includes almost 14 million Open Access publications and 16,800 datasets from almost 700 OpenAIRE compatible data providers. The number of data providers is constantly growing. In 2015 over one hundred new data providers joined the network. And for good reason…Read More

- - -

OpenEdition and OpenAIRE – experiments in open peer review

Technical and human mediation in open peer review

logo openedition 2As part of OpenAIRE2020, OpenEdition, in association with the Couperin consortium and the environmental science journal VertigO, is carrying out experiments in the areas of open peer review and open commentary. Although the experiments are still ongoing, we are here able to share an update on progress, along with some preliminary findings.
Read More
- - -

Austria’s Road to Open Access

16 recommendations for opening up Austrian research publications

austria researchers survey smallConverting the entire scholarly publication output resulting from the support of public resources to open access by 2025! This was the aspiration leading a working group of 14 Open Access experts, under the leadership of Peter Seitz (Federal Ministry of Science, Research and Economy). Their clear vision and concrete recommendations, which favour Gold Open Access, are formulated in 16 recommendations…

Read More- - -

Good results for Portugal’s Repositories

Pioneering audit shows trustworthy preservation of digital objects

 

trust repositories smallTo improve practices and support in the area of digital preservation, RCAAP (The Scientific Open Access Repository of Portugal) have carried out an audit of Portuguese repositories.  Reliability and security are key in the preservation of digital objects and the audit’s results show that Portugal is on the right track.Read More
- - -

Conferences for 2016!

Mark your diary and plan your travel!

 

upcoming events small2016 promises a full programme of fascinating conferences and workshops in the areas of scholarly communications and open science. As the year begins, we here look forward to a brief selection of these forthcoming events, where we look forward to hearing new ideas, enaging in worthwhile debate and meeting friends old and new!
Read More

- - -

Mark your calendar for upcoming events

 

Pasteur4OA – Regional Workshop for Research Performing Organisations of SW Europe
Monday, 22 February 2016 @ Torino, Italia
11th International Digital Curation Conference
Monday, 22 February 2016 @ Amsterdam at the Mövenpick Hotel
Open Belgium 2016
Monday, 29 February 2016 @ Antwerp, Belgium
Open Education Week
Monday, 07 March 2016 @
Ilide 2016, March 14 – 16, 2016 Jasná, Slovakia
Monday, 14 March 2016 @ http://ilideconference.schk.sk/wordpress/
PASTEUR4OA/North Europe Meeting os Research Performing Organisations and Research Funders
Thursday, 17 March 2016 @ Copenhagen, Denmark
Publicerat i EU, Horizon 2020, Nyheter, OpenAIRE, Projekt | Kommentarer inaktiverade för OpenAIRE Newsletter January 2016

Ökat antal beviljade medel för svensk OA-publicering inom ”FP7 post-grant OA publishing funds”

Den senaste statistiken för inkomna ansökningar till ”post-grant OA publishing funds” visar att 7 svenska publikationer hittills har beviljats finansiering för OA-publicering inom FP7. Detta innebär att Sverige nu ligger på 8:e plats på listan som toppas av UK och Spanien med 36 respektive 26 beviljade ansökningar. Sedan 1/1 2015 har totalt 225 publikationer från 197 projekt beviljats medel. 227,871 Euro har betalats ut med en genomsnittlig APC-kostnad på 1,391 Euro per artikel, 5,612 Euro per monografi och 1,988 Euro per bokkapitel.

För mer info om ”FP7 post-grant OA publishing funds” se t.ex tidigare inlägg i denna blogg här, här och här.

Ett webinarium på temat finns här.

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ökat antal beviljade medel för svensk OA-publicering inom ”FP7 post-grant OA publishing funds”

Färdplan för en storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Som det tidigare har skrivits om i denna blogg var syftet med Berlin12-konferensen att diskutera en gemensam viljeinriktning för att genomföra en storskalig omvandling från ett låst prenumerationsbaserat system till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Konkret handlar det om hur bibliotekens tidskriftsbudgetar för prenumerationskostnader ska kunna omvandlas till att i stället täcka APC-kostnader. 96 deltagare från 19 länder från Asien, Europa och Nordamerika deltog i diskussionerna kring att stödja, delta i och driva detta initiativ. All dokumentation från konferensen finns samlad här.

Flera presentationer gavs, bland annat av Ralf Schimmer från Max Planck Digital Library som presenterade grundprinciperna och mekanismerna bakom den storskaliga omvandlingen. Denna grundidé bygger alltså på att det, både globalt och nationellt, redan finns tillräckligt mycket pengar i publiceringssystemet för att omvandla det till ett öppet tillgängligt.

Ralf Schimmer presenterade även en färdplan, ”transformation roadmap” för hur en sådan omvandling kan genomföras:

Transformation Roadmap

Arbetet i varje land inleds med att ”Expression of Interest” undertecknas. En nationell kontaktpunkt utses, så kallad NCP (National Contact Point), i varje land för att etablera ett nätverk med nationella organ, intressegrupper och beslutsfattare och för att påbörja ett strategiskt och målinriktat påverkansarbete. Färdplanen delas in i följande fyra faser:

Fas 1: Analys

Öka kunskapen och förståelsen för publiceringsproduktivitet och kostnadsfördelning, nationellt och per lärosäte. Få överblick över nuvarande prenumerations- och APC-kostnader, dvs. stärka kapaciteten att kunna ta fram och anlysera dessa data, t.ex. genom att upprätta en öppen APC-databas.

Fas 2: Organisering

Förberedelser för att omorganisera betalningsflöden och omforma grunderna i avtalen med förlagen. T.ex. införa OA-publiceringsfonder och slå ihop prenumerationskostnader med OA-fonder. Även diskutera principer för ”tak” på APC-kostnader.

Fas 3: Förhandling

Ompröva taktiken gentemot förlagen och bli mer ambitiös i förhandlingar. T.ex. sammanföra prenumerationer och OA i avtalen och sätta off-setting-modeller på agendan. Även inkludera klausuler om text- och datutvinning (TDM). Följa och lära av andra länders tillvägagångssätt och framgångar.

Fas 4: Utbyte

Koppla ihop, samarbeta och utbyta erfarenheter. Nytt möte i Berlin 2017.

 

 

Mer information om denna process följer under våren 2016. För frågor kontakta gärna beate.eellend[at]kb.se

Lästips: Thomas Mattsons inlägg ”OA och biblioteksbudgeten” på sin blogg Bibliotekshorisonten.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Färdplan för en storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Rapport från Utbildningsdepartementets hearing om open access

Som tidigare informerats om bjöd Utbildningsdepartementet den 16 december 2015 in till en hearing gällande förslaget till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Deltog gjorde ett hundratal representanter för lärosäten, finansiärer, forsknings- och biblioteksorganisationer samt forskare.

Dåvarande statssekreterare Anders Lönn inledde hearingen med utgångspunkten att Sverige är en av de främsta forskningsnationerna och konstaterade att den öppna tillgången till vetenskaplig information är ett framtidsinriktat och viktigt ämne. Fokus för hearingen var därför att, utifrån förslaget om nationella riktlinjer för öppen tillgång, diskutera hur Sverige och regeringen kan gå vidare i omvandlingen till ett system där vetenskaplig information publiceras öppet tillgängligt. Denna omställning väcker många och komplexa frågor där många aspekter behöver belysas för att falla på plats. En gemensam diskussion behövs där de olika aktörernas roller och betydelser definieras för att alla tillsammans ska kunna arbeta för att nå den angivna målbilden för 2025. Syftet var sålunda att samla in mer kunskap om hur uppdrag och instruktioner ska kunna utformas och vad som ska ingå i den kommande forskningspropositionen.

Departementssekreterare Eva Stensköld underströk att det är regeringens uppfattning att Sverige ska ta en tätposition i omvandlingen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Eftersom föreslagen målbild ligger fast handlar det inte OM detta ska genomföras utan HUR. I linje med Anders Lönn poängterade Eva Stensköld behovet att diskutera de problem som behöver lösas och de åtgårder som krävs för att målbilden ska uppnås. Hearingen var därmed den sista delen i remissförfarandet som ska ge input till regeringens fortsatta arbete. Den presenterade tidsplanen för att ta fram nationella OA-riktlinjer gav följande ramar:

2016: inga direkta uppdrag rörande open access ges till KB eller VR

2016 september: Budgetproposition 2017

2016 oktober: Forskningspropositionen innehåller riktlinjer för perioden fram till 2020 men har ett 10-års perspektiv.

2017: uppdrag ges i regleringsbrev till KB, VR, lärosäten och andra relevanta aktörer

2020: reviderade riktlinjer för 2020-2025 för att uppnå målbilden. Målbilden kan då tas upp för förnyad prövning.

2020: Regeringens forskningsproposition för 2021-2024

Sammanfattningsvis kan sägas att det rådde såväl god stämning som konsensus under hearingen.

Vad gäller den öppna tillgången till forskningsdata konstaterades behovet av nationell överblick över erfarenheter som gjorts inom redan befintliga pilotstudier och projekt samt att de olika disciplinernas skilda villkor och förutsättningar måste uppmärksammas.

Angående den öppna tillgången till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk kom diskussionen bland annat att fokusera på att omvandlingen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem på många sätt är avhängigt meriterings- tjänste- och resurstilldelningssystemen. Aspekter som Journal Impact Factor (JIF) och denna mätmetods nära koppling till de kommersiella förlagen problematiserades. Det behövs starka incitament för forskarna att publicera sig open access. Det finns vidare ett såväl nationellt som internationellt behov av att få kontroll över både prenumerationskostnader och författaravgifter, så kallade APC (Article Processing Charges), för att underlätta omställningen till ett öppet tillgängligt system. Alternativa publiceringsmodeller för såväl artiklar som böcker behöver uppmärksammas och stödjas för att skapa mångfald i publiceringslandskapet. Här är det också av betydelse att synliggöra olika discipliners publiceringstraditioner och behov.

Det framkom att såväl lärosäten som finansiärer är villiga att samarbeta och ta ansvar i processen att nå målbilden om omedelbart öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk. Här underströks emellertid från de konstnärliga utbildningarna att den konstnärliga forskningens särskilda villkor och behov inte får komma i skymundan.

Läs även Svensk biblioteksförenings rapport från hearingen: http://www.biblioteksforeningen.org/kraftsamling-kring-open-access-2/

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Rapport från Utbildningsdepartementets hearing om open access