Invitation to SCOAP3 webinar & forum: November 18, 2014

SCOAP3 would like to invite you to a webinar on November 18, 2014 to outline the achievements to date, discuss the status of the initiative and its future plans.

What is SCOAP3? It is a partnership of thousands of libraries, research organizations and funding agencies in 40 countries across four continents. Working with leading publishers, SCOAP3 has converted high-quality peer-reviewed journals in the field of High-Energy Physics to Open Access, at no cost for authors, while participating publishers have correspondingly reduced subscription costs to libraries worldwide. Starting January 2014, SCOAP3 has already supported publication of more than 3,500 articles. The partnerships is constantly growing, and in recent months SCOAP3 has been joined by hundreds more libraries in several new countries and international organizations.

This webinar is delivered in English and is targeted to both librarians and interested parties in the research community. It will be of particular interest to members of institutions participating in SCOAP3 as well as those considering joining it.  The webinar will provide an introduction to this innovative Open Access partnership as it nears the anniversary of its first year of operations.

Participation is free, but for technical reasons we ask you to register in advance at http://indico.cern.ch/e/SCOAP3webinar.

Each two-hour webinar will include:

• General introduction and current status of the SCOAP3 partnership and operations
• Introduction to the SCOAP3 repository and functionalities (especially for libraries)
• Outlook and future developments of SCOAP3

Session 1 Asia afternoon / EMEA morning Start time: 9:00 CET, 16:00 CST, 17:00 JST, 19:00 AEST Duration: 2 hours

Session 2 EMEA afternoon / Americas morning Start time: 08:00 PDT, 11:00 EST, 17:00 CET Duration: 2 hours

We look forward to share with you our achievements to date, discuss points of interest and take your questions as we prepare for the second year of operation of this initiative.

The SCOAP3 Executive Committee
Jun Adachi (Japan), Ivy Anderson (USA), Clare Appavoo (Canada), Stefano Bianco (Italy), Nina Karlstrøm (Norway), Salvatore Mele (CERN) and Ralf Schimmer (Germany, Chair of the SCOAP3 Governing Council)

Please also visit our website: http://scoap3.org

Publicerat i SCOAP3 | Kommentering avstängd

Handläggare för open access och publiceringsfrågor till Kungl. biblioteket

För Dig som vill vara med att påverka och arbeta med övergången till open access finns det en fantastisk möjlighet!

Vi söker Ulf Kronmans ersättare som handläggare för OA och publiceringsfrågor till Kungl. biblioteket.

http://www.kb.se/om/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/

Sista ansökningsdag: 21 november 2014

Sprid gärna informationen vidare inom er organisation och till andra som ni tror kan vara intresserade!

//Ilona Johansson, Kungl. biblioteket

Publicerat i Jobb, Nyheter | Kommentering avstängd

KB kommenterar VRs förslag till riktlinjer för OA-samordning

Vetenskapsrådet (VR) har i början av oktober presenterat ett förslag till nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk och öppnat för kommentarer kring förslaget.

Kungliga biblioteket (KB) har en rad kommentarer på förslaget, som här redovisas i ett separat dokument (PDF).

KB:s kommentarer är i korthet följande:

  • Förslaget anger en högt satt ambitionsnivå rörande omedelbar fri tillgänglighet till forskningspublikationer med Creative Commons CC-licenser vilket KB anser vara bra, men det är oklart om detta är ett realistiskt mål vid år 2025
  • Tidpunkten för genomförandet – 2025 – är satt väl långt bort i tiden
  • Vägen till genomförandet av den omedelbara fria tillgängligheten till publikationer med CC-licenser år 2025 är oklart beskriven i det föreliggande förslaget och alltför många detaljer hänskjuts till utredningar
  • Förslaget innehåller ingen harmonisering mot de gällande kraven på open access i EU:s forskningsprogram Horizon 2020, vilket gör publiceringssituationen onödigt komplex för svenska forskare

Läs KB:s kommentarer i helhet följande dokument (PDF).

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Monografier och Open Access

Boken som fysiskt objekt är värdefull i många forskares ögon.

Det fick vi erfara även när vi arbetade med projektet Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden: Exploring the Possibilities for a Consortium-based Approach. Som en del i projektet diskuterade vi med forskare inom olika områden. Open Access i sig blev då och då betraktad med viss skepsis, men det överskuggande var just den fysiska bokens vikt, för läsupplevelsen, för känslan av kvalitet och också som ett prestigeobjekt. E-boken leder till Print on Demand och befarad sämre kvalitet, samt stundtals absurda försök att kontrollera spridningen från förlagens sida (DRM-skydd, utskriftsbegränsningar etc).

Boken som text kräver ofta betydligt mer arbete; den ska skrivas, ev sakkunniggranskas, språkgranskas och redaktören har förmodligen också synpunkter på läsvänligheten. Med merarbetet kommer högre kostnader. Till exempel kostar det 11 000 pund att publicera en OA-monografi hos Palgrave McMillan, hos Routledge kostar det 10 000 pund. Routledge använder för övrigt licensen CC-BY-NC-ND för sina OA-monografier. Forskarinitierade initiativ, som Open Book Publishers, tar ca 3500 pund för att ge ut en OA-monografi. Och så finns det andra alternativ, till exempel Open Humanities Press, som inte alls tar betalt av författaren.

Alla nämnda förlag har åtminstone nivå 1 på norska listan. Det är idag möjligt att söka bidrag även till OA-monografier hos svenska forskningsfinansiärer. Riksbankens Jubileumsfond ger till exempel extra bidrag på upp till 50 000 kr. En del av de mindre svenska förlagen har också börjat tillgängliggöra titlar på sina webbplatser. Det kan handla om att lägga upp en PDF-fil efter en embargotid, och utan extra kostnad (utöver tryckbidraget). Det pågår också omfattande aktivitet kring lärosätenas egen publicering, där både Lunds och Stockholms universitet nyligen presenterat hur de kommer att arbeta framöver. Kostnaderna här är inte alls lika höga, men de internationella förlagen har ju något som inte är att underskatta i dessa sammanhang; prestige.

För att lyfta finansieringsbördan från enskilda författare har flera pilotprojekt dykt upp där biblioteken istället betalar andelar för att köpa loss OA-böcker (t ex Knowledge Unlatched och Open Library of Humanities). Lite som konsortier vid inköp av elektroniska tidskrifter men med mervärde i form av fri tillgång. Ju fler bibliotek som är med, desto billigare blir det för varje enskilt bibliotek. Hur väljs då titlarna som köps loss ut? Knowledge Unlatched arbetar med flera universitetsförlag och kommersiella förlag, titlarna väljs ut av en expertgrupp där även bibliotekarier ingår. Det enskilda biblioteket får alltså en mindre möjlighet att påverka titelvalet, liknande de stora förlagens e-bokspaket, som också är svåra att påverka på titelnivå.

Slutligen, hur blir det då med synlighet och arkivering? Flera av bibliotekens discoverytjänster letar igenom Directory of Open Access Books där bland annat titlar från Routledge och Knowledge Unlatched indexeras. När jag gör några testsökningar på Google finner jag ofta förlagets version bland de första träffarna, och på förlagets webbplats anges tydligt att boken är fritt tillgänglig att ladda ned. De andra träffarna på förstasidan är oftast bokhandlare, och där är av förklarliga skäl informationen om att boken finns fritt tillgänglig inte alls lika tydlig. Överraskande få av titlarna står som fritt tillgängliga i Google Books, vilket kan förklaras med att böckerna där antingen ingår i Googles eget biblioteksprojekt eller att du som leverantör måste ha ett partneravtal med Google. Knowledge Unlatched har valt att arbeta med HathiTrust, som utöver att arbeta med arkivering också gör materialet sökbart på nätet. Flera förlag lägger också böckerna på sina egna plattformar, där det även ingår material som säljs till biblioteken. Både informationen om att boken finns öppet tillgänglig och arkiveringen kan då ifrågasättas.

I dagarna är Vetenskapsrådets förslag till nationella riktlinjer för Open Access utlagt för kommentarer. Rekommendationen är tydlig: böcker (hur vi nu ska definiera dem) bör göras tillgängliga den gyllene vägen. Onekligen har vi många och spännande OA-diskussioner att vänta framöver!

Camilla Hertil Lindelöw
Handläggare för publiceringsfrågor på Södertörns högskola

(Författaren ansvarar för ev. sakfel i inlägget)

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Tyck till om VRs förslag till nationella riktlinjer för open access

Under året har Vetenskapsrådet som en del av ett regeringsuppdrag tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (open access). Nu öppnar VR möjligheten att läsa och kommentera en preliminär version av förslaget.

» Kommentera riktlinjer för open access

» ”Välkommen att tycka till om nationella riktlinjer för open access”, kommentar från Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Boka in 14-15 april i din kalender för Mötesplats Open Access 2015

Konferensen Mötesplats Open Access 2015 arrangeras i samverkan mellan Kungliga biblioteket och Malmö högskola.

Vi kommer snart att återkomma med information om inbjudan, innehåll och upplägg, men räkna med två halvdagar med samtal och information kring aktuella frågor om open access.

Programkommittén för MOA 2015 (Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson, Jessica Lindholm och Peter Nilén, Malmö högskola; Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert, Chalmers; Karl Isaksson, Ilona Johansson, Ulf Kronman, openaccess.se, Kungliga biblioteket).

Väl mötta i Malmö i vår!

Publicerat i Möten, Nyheter | Kommentering avstängd

Tidskriften Art Bulletin of Nationalmuseum blir open access

Nationalmuseums årliga tidskrift Art Bulletin of Nationalmuseum, Stockholm, är från och med det senaste numret, Volym 20, är en digital tidskrift som man fritt kan ladda läsa och ladda ned från nätet.

Tidskriften finns att läsa här: http://www.nationalmuseum.se/sv/Forskning/Art-Bulletin/Art-Bulletin-Volume-20/

Läs Nationalmuseums pressmeddelande här: http://www.mynewsdesk.com/se/nationalmuseum/pressreleases/nationalmuseum-lanserar-digital-publikation-1047000

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter, Publikationer | Kommentering avstängd

SCOAP3 crosses the 2000 articles mark

Two thousand Open Access articles have been published with SCOAP3  funding since January 2014 in 10 journals from 11 publishers and  learned societies. These articles are released under a CC-BY license,  and openly accessible on publishers websites. In addition, articles  are also immediately available on the SCOAP3 repository at  repo.scoap3.org in several formats, including PDF/A and XML for  text-mining and other purposes. Scientists from over 80 countries have  freely published in SCOAP3 journals so far.

This large-scale Open Access operation is made possible by thousands  of libraries in 35 countries, in partnership with funding agencies and  research organisations. Publishers of subscriptions journals which  converted to SCOAP3 are refunding all of their customers worldwide.

Participating libraries redirect these funds to SCOAP3 to pay the  reduced Article Publication Charges arranged through its tendering  process. Thanks to SCOAP3, authors worldwide, pay no publication fees  to fully enjoy the advantages of “gold” Open Access, without modifying  their publishing practices.

Now in full operation, SCOAP3 demonstrates how a tripartite  collaboration between the library community, funding agencies and the  publishing industry can achieve a seamless transition to Open Access  for the global scientific community. SCOAP3 looks forward to  leveraging this success by building additional partnerships with  libraries worldwide which are currently benefiting from the work of  the consortium and share its vision to support the transition to Open  Access.

About SCOAP3

The Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle  Physics (SCOAP3) is operated at CERN in Switzerland and managed by an  international consortium of thousands of libraries in 35 countries that redirects funds previously used for subscriptions to instead  support Open Access. In 2014, over 4’000 articles in 10 journals from  11 publishers and learned societies will appear in the repo.scoap3.org  repository, immediately upon publication. All articles are published  under a CC-BY license at no cost for any author, and can be freely  downloaded, further disseminated and fully reused.

HTML version of this news available at http://scoap3.org/news/scoap3-crosses-the-2000-articles-mark.html

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter, SCOAP3 | Kommentering avstängd

Open Access-nyheter från Storbritannien

Nedan följer nyheter på OA-området från det senaste halvåret i Storbritannien. Inlägget är baserat på en sammanställning av Geraldine Clement-Stoneham, Medical Research Council, RCUK.

Rapport om indikatorer för mätning av övergången till Open Access

En arbetsgrupp bestående av olika intressenter inom Open Access har utarbetat ett förslag om indikatorer för att mäta utvecklingen av OA i Storbritannien.

Open Access Implementation Group

Syftet med gruppen Open Access Implementation Group är att tillföra ett mervärde till medlemsorganisationernas arbete med att öka OA-publiceringen av forskningsresultat i Storbritannien.

UUK Open Access Coordination Group

I maj hölls ett första möte med en ny OA Coordination Group. Gruppen kallas samman av Universities UK (UUK) och kommer att ha som syfte att säkerställa dialog och engagemang bland alla intressenter inom forskningskommunikation och att samordna deras arbete och undvika dubblering eller avvikelser inom områden som utveckling av infrastruktur, bevisinsamling, kontroll samt kommunikation.

Metadata för OA

Jisc leder ett antal projekt om metadatastandarder och relaterade frågor, bland annat följande:

  • Gold OA infrastructure group,
  • RIOXX, en metadataprofil, som tillåter repositorier att dela information om OA-artiklar och deras överensstämmelse med forskningsfinansiärernas krav,
  • V4OA, en uppsättning begrepp för att beskriva publikationers OA-status vad gäller version, licens, publiceringsavgifter samt embargoperiod,
  • CASRAI-UK Pilot Project, vars syfte är att förbättra och standardisera metadata för rapportering av forskning.

Balansering av kostnaderna för guld OA i hybridtidskrifter

Research Libraries UK (RLUK) och Jisc Collections arbetar med olika förlag på att skapa mekanismer, som balanserar kostnaderna för publiceringsavgifter i hybridtidskrifter mot prenumerationskostnader. Flera förlag har ställt sig positiva till detta, bland annat Wiley Blackwell och Institute of Physics (IOP). Med IOP har RLUK och ett antal universitet startat ett tre-årigt pilotprojekt. Det centrala i modellerna, som är under utarbetande, är att de är på institutionsnivå, så att ju mer en institution betalar i publiceringsavgifter för en hybridtidskrift, desto större avdrag görs på prenumerationskostnaden för tidskriften. Avdraget på institutionell nivå görs utöver ändringar i nationella eller globala prenumerationspriser, som ett förlag gör för att spegla den relativa andelen av prenumerations- respektive OA-innehåll i en hybridtidskrift.

Copyright-reformer

Den första juni trädde nya undantag i upphovsrättslagen Copyright Act i kraft i England och Wales. Dessa innebär ett antal nya undantag, inklusive ett för text- och datamining för icke-kommersiellt bruk. Mer detaljer finns i det officiella pressmeddelandet och i en serie kortfattade guider från Intellectual Property Office.

Ny OA-policy från HEFCE

Higher Education Funding Council (HEFCE) offentliggjorde sin nya Open Access-policy, som kommer att gälla för nya publikationer efter den 1 april 2016. Policyn kräver deposition av publikationer i repositorier (institutionella eller ämnesarkiv) vid godkännandet av en artikel för publicering och accepterar 12 månaders embargo.

Ny OA-policy från NIHR

National Institute for Health Research (NIHR) tillkännagav också sin nya OA-policy. Policyn är i linje med den brittiska regeringens (NIHR är del av Department of Health) och stödjer guld OA. NIHR medger att implementeringen kommer att ske gradvis, men förväntar sig full kravuppfyllelse inom fyra år.

Oberoende granskning av RCUK:s implementering av sin OA-policy

Under implementeringsperioden av sin OA-policy har Research Councils UK (RCUK) förbundit sig till att genomföra en serie granskningar av implementeringen. Den första kommer att ske under 2014 och kommer bland annat att undersöka vilket genomslag policyn har haft sedan introduktionen i april 2013, implementeringsprocessen samt dess effekter på de vetenskapliga ämnesområdena. Ordförande för granskningspanelen är professor Sir Bob Burgess och i den ingår representanter för de akademiska och förlagssektorerna. Även internationell representation kommer att finnas. En delrapport till RCUK:s ledningsgrupp förväntas vara färdig vid slutet av år 2014. Den slutliga rapporten är beräknad till den första delen av år 2015.

/ Ilona Johansson (via Ulf Kronman)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Konferens om infrastruktur för forskningsinformation i Sverige

Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige #IFFIS14

21 oktober 2014, Sheraton Stockholm Hotel

Vi är glada att kunna presentera ett preliminärt program till heldagsevenemanget kring forskningsinformation. Vi har också öppnat för anmälan, early bird-priser gäller fram till 15 augusti!

Vid konferensen arrangeras interaktiva inslag för att ta tillvara på detta tillfälle där vi för första gången träffas som representanter med olika kunskap och kompetenser om hantering av forskningsinformation.

Vill du själv presentera något är du välkommen att anmäla det. Vi är nyfikna på att höra om tex införande av ORCID, arbete med CRIS-frågor, bibliotekets forskarstöd eller något annat intressant. Anmäl ditt bidrag senast den 15 augusti till: marja.haapalainen [at] kb.se

Det kommer att bli en fullmatad dag med tillfällen till fördjupad dialog och kunskapsutveckling. Gå direkt till programmet och anmäl dej för att säkra dej en plats!

Om du ska gå? Självklart om du arbetar med ge stöd åt någon del av forskningsprocessen. Det kan gälla finansiering, administration, spridning och uppföljning av forskningsresultat.

Till program och anmälningsformulär: https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?projectId=5104

Varmt välkomna till #IFFIS14 önskar programkommittén,

Karolina Widell, Lunds universitet; Jonas Gilbert, Chalmers; Torulf Lind och Jonas Björck, Vetenskapsrådet; Margareta Fathli, KTH, Åke Johansson, Uppsala universitet; Sara Kjellberg, Malmö högskola; Ann Jonsson, Luleå tekniska universitet; Anders Söderbäck, Stockholms universitet; Ulf Kronman och Marja Haapalainen, Kungl. biblioteket

Publicerat i Möten, SwePub | Kommentering avstängd