Vetenskapsrådets förslag om nationella riktlinjer för open access lämnade till regeringen

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Vetenskapsrådet har i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information och presenterar i den här rapporten sitt förslag till hur riktlinjerna bör utformas. I rapporten finns även förslag till vidare uppdrag, utredningar och fördelning av ansvar, samt förslaget att regeringen inrättar en nationell samordningsfunktion vid lämplig myndighet, med uppdrag att koordinera arbetet.

”Nu har vi lämnat vårt förslag om nationella riktlinjer för open access”
Sven Stafström, generaldirektör (2015-01-15)

Det är viktigt att den forskning som finansieras av offentliga medel också kommer samhället till del. Att publikationer och data från sådan forskning är öppet tillgängliga är inte bara en fråga om att förbättra spridningen och bidra till bättre forskning. Det är även en demokratifråga och en fråga om att öka nyttan av forskningen i samhället.

Idag lämnar Vetenskapsrådet sitt förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information till regeringen. I och med detta styr Sverige tydligt mot mer öppna och tillgängliga publiceringsformer. Förslaget är brett förankrat och har arbetats fram i samarbete med Kungliga biblioteket och i dialog med andra relevanta aktörer.

Publicerat i Nyheter, Policy | Kommentering avstängd

Opening up open access på Mötesplats Open Access i Malmö 14-15 april 2015 – Call for Papers – OBS! förlängt datum till 23 januari


Än är det inte försent att skicka in bidrag till Mötesplats Open Access i Malmö 14-15 april. Bidrag kan skickas in till och med den 23 januari 2015.


Programkommittén för Mötesplats Open Access bjuder nu in att anmäla bidrag och presentationer kring arbete med open access. Vi passar samtidigt på att avslöja våra internationella keynotes och årets fokus och tema.

På Mötesplats Open Access 2015 öppnar vi upp för samtal om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskning. Vi utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupar oss i hantering av data, OA-utgivning av monografier och även nya publiceringsformer. Vad betyder open access inom olika ämnen och hur skapar man bäst förutsättningar för open access grundade i forskarnas arbete?

Open access handlar dessutom inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation med det omgivande samhället. Forskning sprids i nya former (eller på nya sätt) och till nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Call for papers
Vi välkomnar nu ditt bidrag bland annat inom temaområdena:

 • Forskarstöd – relationen forskare-bibliotek i publiceringsprocessen
 • Spridning till andra grupper i samhället – allmänhetens förståelse av vetenskap, samverkan, medier etc.
 • Genomslag – sociala medier, altmetrics, etc.
 • Open access till data, monografier och nya publiceringsformer

Insända bidrag kommer att bedömas av programkommittén och godkända bidrag ges möjlighet att presenteras antingen ett föredrag om 20 minuter eller som en kort femminuterspresentation, kompletterad med en poster i konferensens open space-session.

Skicka rubrik för din presentation och en kort beskrivning på cirka tio rader till ilona.johansson[at]kb.se senast den 23 januari 2015.

Keynotes
Vi kan redan nu avslöja våra två första internationella gäster! Keynotes blir Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata.
Läs mer om konferensen på http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/

Tid: tisdag 14 april – onsdag 15 april 2015
Plats: Orkanen, Malmö högskola
Tagg: #moa2015

Med vänlig hälsning,
Programkommittén MOA 2015

Programkommittén består av Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson och Peter Nilén, Malmö högskola; Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert och Jessica Lindholm, Chalmers; Ulf Kronman, KTH; Karl Isaksson, Beate Feldmann Eellend och Ilona Johansson, OpenAccess.se, Kungl. biblioteket.

 

Publicerat i Möten | Kommentering avstängd

Elsevier lanserar ny OA-tidskrift för alla discipliner

Elsevier Launches Open Access Journal That Will Publish Sound Research Across All Disciplines

Elsevier, a world-leading provider of scientific, technical and medical information products and services, has announced it is developing a new open access journal covering all disciplines. The journal will be developed in close cooperation with researchers, enabling continuous improvement in line with their needs and feedback. The official launch is planned in 2015.

The new journal will be as much technology-driven as it will be community-driven. Authors are to enjoy a step-by-step, quick and intuitive submission and publishing experience. Data from and technology behind Scopus will enable efficient matching of papers to relevant editors and reviewers, shortening peer review times. Also, integrated smart technologies, developed at Elsevier and Mendeley, will make papers easily discoverable and will connect them to the relevant research communities and readers.

Press release

Publicerat i Licenser, Nyheter | Kommentering avstängd

OA-avtal hos Springer och Wiley

Två intressanta OA-avtal i Nederländerna respektive Storbritannien

Springer och VSNU

Negotiations with Springer have yielded an agreement in principle for 2015 and 2016. Instead of a paid subscription model, the publisher will now charge for the open access publication of articles in almost all Springer journals (1,500 titles). This concerns all articles by corresponding authors from institutions currently entering into the new agreement with Springer. Researchers will not have to pay APC’s for these articles. All journals previously featured in the portfolio will remain accessible to Dutch researchers, who will continue to enjoy current user rights. This agreement will result in a minimal rise in costs, reflecting a win-win situation for the Dutch scientific community: no APC’s will apply for the 1,500 journals in question.

VSNU Open Access Newsletter

Wiley och JISC

John Wiley and Sons has announced a pilot agreement, brokered by Jisc, for articles published on an open access basis. The agreement follows discussions, between Jisc, Wiley and the UK library community, and is intended to enable greater support for universities during the transition to open access.

Running from January 2015 to December 2017, the agreement provides credits for article processing charges (APCs) to universities that license Wiley journal content under the terms of the Jisc journal agreement. This means that universities that pay both subscription charges for publications and fees to make articles open access will receive APC credits based on the total prior year spend. The APC credits will be available when publishing in the Wiley Open Access journal publishing program as well OnlineOpen, Wiley’s hybrid open access option.

Customers need to have a Wiley Open Access Account set up to be eligible to receive their APC credits. Wiley Open Access Accounts provide discounts on APCs and the Account Dashboard reduces the administrative burden on both authors and institutions.

Jisc News

 

Publicerat i Licenser, Nyheter | 1 kommentar

Call for Papers ELPUB 2015

*** Apologies for cross postings ***
________________________________________


Call for Papers


19th International Conference on Electronic Publishing

Scale, Openness and Trust: New Avenues for Electronic Publishing in the Age of Infinite Collections and Citizen Science


1-2 September 2015, Malta


Conference web site:
www.elpub.net

Proceedings will be published open access by IOS Press. Selected papers will be published in a special edition of the journal Information Services & Use. ________________________________________


Scope

The International Conference on Electronic Publishing (Elpub) approaches its 20th anniversary. Elpub 2015 is the 19th edition of the conference and it will continue the tradition, bringing together academics, publishers, lecturers, librarians, developers, entrepreneurs, users and all other stakeholders interested in issues regarding electronic publishing in widely differing contexts.

Elpub 2015 will in particular focus on the interplay of two dimensions of electronic publishing – the ever growing volume of digital collections, and the improved understanding of the widest user group: that of citizens. This exciting theme will encompass human, cultural, economic, social, technological, legal, commercial and other relevant aspects.

We aim to provide a forum for discussing how scale of collections, openness and trust change the way citizens contribute to modern research.

We invite contributions from members of communities whose research and experiments are transforming the nature of electronic publishing and scholarly communication.


Topics include but are not restricted to:


Avenues for engagement with digital collections

•       User engagement (strategies and trends, incentives, models for participatory projects/experiments, data quality and management, open science)

•       Methods for crowd-sourcing contributions (demonstrations, platforms, open annotation, games)

•       Disciplinary views on public participation in the digitization of collections (e.g. biodiversity, geography, history, music, art, astronomy, languages)

•       Enhanced research infrastructures and publishing environments (digital humanities, tools, workflows, interoperability, digital editions)

•       Ethical and legal issues (authority, reliability, trust, copyright, authorship, privacy)


Publishing, access and reuse

•       Publishing models (business and funding models, tools, services and roles)

•       Open access (publishing solutions, mandates and compliance, licenses, recommendations, disciplinary initiatives)

•       New publishing paradigm (data publishing and citation, open pre/post  publication peer review, executable papers, nano-publications)

•       Good practices and quality standards (authorship and contributor roles, cost transparency, management and monitoring of publication costs, new metrics for credit and attribution, reproducible research)

•       Interoperability (metadata, identifier, vocabularies, repository integration, scalability, middleware infrastructure)

•       Legal and ethical issues (security, privacy and copyright issues)

•       Digital preservation (cultural heritage, content authentication, certification)


Data mining and knowledge discovery

•       Text and data mining (natural language processing, text harvesting, dynamic formatting)

•       Open Data, Open Linked Data (solutions, methods, tools, open data challenges)

•       Association mining (knowledge linking, discovery, presentation)

•       Visualization (clustering, graphs, knowledge maps, augmented reality)

•       Legal issues (copyright, database rights, licensing, etc.)


Online social networks for scientific communication

•       User behavior and personalization technologies (user studies, social tagging, recommendation services)

•       Social interaction analysis (author collaboration trends, publication trends)

•       Network analysis (modelling and visualization of science networks)

•       Bibliometrics and Altmetrics (data appraisal, citation and attribution)

•       Security, privacy and integrity (online ethics, privacy policies)


Submission

All submissions are subject to peer review. For each accepted paper, at least one author is expected to register for the conference to present the paper. Inclusion in the proceedings is conditional upon registration of at least one author per paper.


Moreover, upon submitting the workshop, tutorials and panels proposals, the proposers commit that in case their submission is accepted, all people involved (speakers, lecturers, panel members, etc.) will physically attend and coordinate it.


Papers submitted to this conference must not have been accepted or be under review by another conference or by a journal. The accepted papers will be published by IOS Press in a digital format open access conference proceedings book. Papers will be indexed in DBLP, Scopus and other abstracting and indexing services.

After the conference, selected papers will be published open access in the journal Information Services & Use (
http://www.iospress.nl/journal/information-services-use/) under a Creative Commons license.

Furthermore, all accepted papers and posters will be archived at the Elpub Digital Library:
http://library.elpub.net/. All contents published in the Elpub proceedings are distributed open access via the conference archive under the terms of the Creative Commons Attribution license, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

Paper submission and review will be managed via the EasyChair system. To submit a paper, please use the appropriate template and follow the specific instructions available at the conference website (
http://www.elpub.net).
All full papers, short papers and posters must be written in English and submitted via the Easy Chair submission system (
https://www.easychair.org/conferences/?conf=elpub2015) in PDF format.

Submission guidelines

For all submissions follow the IOS Press instructions and tools which are available at the following URL: IOS Press template (
http://www.iospress.nl/service/authors/latex-and-word-tools-for-book-authors)

Contributions are invited for the following categories:

•       Full papers (manuscript up to 10 pages)

•       Short papers (manuscript up to 6 pages)

•       Posters (abstract min. of 500 and max. of 1,000 words; manuscript up to 3 pages)

•       Tutorials (abstract min. of 500 and max. of 1,000 words; manuscript up to 3 pages)

•       Workshops (abstract min. of 500 and max. of 1,000 words; manuscript up to 3 pages)

•       Demonstrations (abstract min. of 500 and max. of 1,000 words; manuscript up to 3 pages)


Important dates

13 December 2014        Submission Site Open (Easy Chair – Elpub2015,
https://www.easychair.org/conferences/?conf=elpub2015)
15 February 2015        Submission Deadline for Abstracts (Time: 11:59 PM, PST)

31 March 2015            Author Decision Notification

15 May 2014              Submission of Camera Ready Version

15 June 2015            Early Bird Registration Deadline

15 August 2015          Final Registration Deadline


Conference dates and location: 1-2 September 2015, University of Malta

Conference Host: University of Malta

General Chair: Milena Dobreva, University of Malta

Programme Chair: Birgit Schmidt, University of Göttingen

Committees: Programme Committee (
http://www.easyconferences.eu/elpub2015/?page_id=118)

Looking forward to your contributions to and participation in the conference,

Birgit and Milena

Dr Birgit Schmidt, University of Göttingen

Prof Milena Dobreva, University of Malta

Publicerat i Möten, Nyheter | Kommentering avstängd

Call for papers: Opening up open access på Mötesplats Open Access i Malmö 14-15 april 2015

Programkommittén för Mötesplats Open Access bjuder nu in att anmäla bidrag och presentationer kring arbete med open access. Vi passar samtidigt på att avslöja våra internationella keynotes och årets fokus och tema.

På Mötesplats Open Access 2015 öppnar vi upp för samtal om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskning. Vi utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupar oss i hantering av data, OA-utgivning av monografier och även nya publiceringsformer. Vad betyder open access inom olika ämnen och hur skapar man bäst förutsättningar för open access grundade i forskarnas arbete?

Open access handlar dessutom inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation med det omgivande samhället. Forskning sprids i nya former (eller på nya sätt) och till nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Call for papers
Vi välkomnar nu ditt bidrag bland annat inom temaområdena:

 • Forskarstöd – relationen forskare-bibliotek i publiceringsprocessen
 • Spridning till andra grupper i samhället – allmänhetens förståelse av vetenskap, samverkan, medier etc.
 • Genomslag – sociala medier, altmetrics, etc.
 • Open access till data, monografier och nya publiceringsformer

Insända bidrag kommer att bedömas av programkommittén och godkända bidrag ges möjlighet att presenteras antingen ett föredrag om 20 minuter eller som en kort femminuterspresentation, kompletterad med en poster i konferensens open space-session.

Skicka rubrik för din presentation och en kort beskrivning på cirka tio rader till ilona.johansson[at]kb.se senast den 16 januari 2015.

Keynotes
Vi kan redan nu avslöja våra två första internationella gäster! Keynotes blir Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata.
Läs mer om konferensen på http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/

Tid: tisdag 14 april – onsdag 15 april 2015
Plats: Orkanen, Malmö högskola
Tagg: #moa2015

Med vänlig hälsning,
Programkommittén MOA 2015

Programkommittén består av Jessica Lindholm, Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson och Peter Nilén, Malmö högskola; Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert, Chalmers; Karl Isaksson, Ilona Johansson och Ulf Kronman, OpenAccess.se, Kungl. biblioteket.

 

Publicerat i Möten, Nyheter | Kommentering avstängd

Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe – Invitation to final workshop

RECODE Final Conference, 15-16 January 2015 in Athens, Greece

RECODE is organizing its Final Project Conference on 15 and 16 January 2015 in Athens. The conference will contribute to the ongoing dialogue on open science and open access to research data by providing a forum for discussion that brings together an excellent line-up of international experts and key stakeholders. The Conference is designed around the following key themes:

 • Policies for open access to research data
 • Good practices in enabling re-use of research data
 • Open research data and research cultures
 • PSI as research data and vice versa
 • Grand challenges in opening access to research data

The conference will showcase the results from RECODE and officially launch the RECODE Policy Recommendations. The key impact of RECODE will be to reduce fragmentation in the open access ecosystem by providing practical and evidence-based advice to the organisations involved in facilitating open access to research data. This will be achieved through the production of overarching recommendations as well as specifically targeted at the following stakeholder groups:

 • Funders
 • Research institutions
 • Data managers
 • Publishers

The RECODE final conference provides an opportunity for learning as well as taking part in a rich dialogue regarding open access to research data within the current European research landscape.

The conference is organized by the National Documentation Centre and will take place at the National Hellenic Research Foundation in the heart of Athens.

The Agenda and location information can be found at http://recodeproject.eu/events/upcoming-events/

Attendance is free but registration is required. Register at http://www.openaccess.gr/conferences/conference2015/registration.dot

The conference will be broadcast through live streaming at

http://www.openaccess.gr/conferences/conference2015/

Limited number of bursaries is available for conference attendance. Send an email to mangelaki@ekt.gr by November 24th clearly stating your interest. Bursaries will be notified by November 28.

Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe (RECODE)

http://recodeproject.eu

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Förhandlingarna mellan Elsevier och nederländska universitet har gått i stå

4 November 2014

Negotiations between Elsevier and universities failed

PRESS RELEASE

Universities want to move to Open Access publications

Negotiations between the Dutch universities and publishing company Elsevier on subscription fees and Open Access have ground to a halt. In line with the policy pursued by the Ministry of Education, Culture and Science, the universities want academic publications to be freely accessible. To that end, agreements will have to be made with the publishers. The proposal presented by Elsevier last week totally fails to address this inevitable change. The universities hope that Elsevier will submit an amended proposal. ‘From now on we will inform our researchers about the consequences of this deadlock’, says Gerard Meijer, president of Radboud University Nijmegen and chief negotiator on behalf of the VSNU.

Läs hela VSNU:s pressmeddelande här: http://www.vsnu.nl/news/newsitem/11-negotiations-between-elsevier-and-universities-failed.html

 

Publicerat i Licenser, Nyheter | Kommentering avstängd

Invitation to SCOAP3 webinar & forum: November 18, 2014

SCOAP3 would like to invite you to a webinar on November 18, 2014 to outline the achievements to date, discuss the status of the initiative and its future plans.

What is SCOAP3? It is a partnership of thousands of libraries, research organizations and funding agencies in 40 countries across four continents. Working with leading publishers, SCOAP3 has converted high-quality peer-reviewed journals in the field of High-Energy Physics to Open Access, at no cost for authors, while participating publishers have correspondingly reduced subscription costs to libraries worldwide. Starting January 2014, SCOAP3 has already supported publication of more than 3,500 articles. The partnerships is constantly growing, and in recent months SCOAP3 has been joined by hundreds more libraries in several new countries and international organizations.

This webinar is delivered in English and is targeted to both librarians and interested parties in the research community. It will be of particular interest to members of institutions participating in SCOAP3 as well as those considering joining it.  The webinar will provide an introduction to this innovative Open Access partnership as it nears the anniversary of its first year of operations.

Participation is free, but for technical reasons we ask you to register in advance at http://indico.cern.ch/e/SCOAP3webinar.

Each two-hour webinar will include:

• General introduction and current status of the SCOAP3 partnership and operations
• Introduction to the SCOAP3 repository and functionalities (especially for libraries)
• Outlook and future developments of SCOAP3

Session 1 Asia afternoon / EMEA morning Start time: 9:00 CET, 16:00 CST, 17:00 JST, 19:00 AEST Duration: 2 hours

Session 2 EMEA afternoon / Americas morning Start time: 08:00 PDT, 11:00 EST, 17:00 CET Duration: 2 hours

We look forward to share with you our achievements to date, discuss points of interest and take your questions as we prepare for the second year of operation of this initiative.

The SCOAP3 Executive Committee
Jun Adachi (Japan), Ivy Anderson (USA), Clare Appavoo (Canada), Stefano Bianco (Italy), Nina Karlstrøm (Norway), Salvatore Mele (CERN) and Ralf Schimmer (Germany, Chair of the SCOAP3 Governing Council)

Please also visit our website: http://scoap3.org

Publicerat i SCOAP3 | Kommentering avstängd

Handläggare för open access och publiceringsfrågor till Kungl. biblioteket

För Dig som vill vara med att påverka och arbeta med övergången till open access finns det en fantastisk möjlighet!

Vi söker Ulf Kronmans ersättare som handläggare för OA och publiceringsfrågor till Kungl. biblioteket.

http://www.kb.se/om/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/

Sista ansökningsdag: 21 november 2014

Sprid gärna informationen vidare inom er organisation och till andra som ni tror kan vara intresserade!

//Ilona Johansson, Kungl. biblioteket

Publicerat i Jobb, Nyheter | Kommentering avstängd