Guidelines on Open Access in Horizon 2020

Europakommissionen har nu publicerat riktlinjer för open access till publikationer och forskningsdata för det nya ramprogrammet Horizon 2020 i dokumentet: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (PDF)

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

SCOAP3 startar 2014 – svenska partikelfysikers artiklar blir open access

Partikelforskningsinstitutet CERN har under ett antal år planerat för att konvertera de artiklar som produceras baserat på institutets forskning från prenumerationsbaserade tidskrifter till publicering open access. Initiativet går under namnet SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics. Grundtanken bakom initiativet är att de pengar som använts för att prenumerera på partikelfysikernas tidskrifter istället ska användas till att betala artiklarnas granskning och publicering som open access. En sådan omställning möjliggörs dels av att partikelfysikerna publicerar sig i ett fåtal väl kända tidskrifter och dels att CERN är en central och stark aktör som kan driva omställningsprocessen.

Rent tekniskt fungerar SCOAP3 genom att CERN upphandlar open access-publicering av de förlag som ger ut fysikernas tidskrifter och sedan betalar de organisationer runt om i världen där partikelfysikerna är aktiva in pengar för att bekosta publiceringsavgifterna för forskarnas artiklar, som CERN sedan förmedlar till förlagen. CERN hade ursprungligen beräknat kostnaden för publiceringen av de cirka 7500 artiklar per år som 10 000 partikelfysiker knutna till CERN till 10 miljoner € per år. CERN hade också beräknat hur fysikernas publicering fördelar sig mellan olika länder i världen och vände sig sedan till centrala instanser i respektive land för att se om dessa kunde hjälpa till med att förmedla de begärda insatserna från respektive land. I Sverige är det ju Kungliga biblioteket som koordinerar frågor rörande open access och tillika driver licenskonsortiet BIBSAM, så det föll sig naturligt att KB fungerar som central instans för Sverige. Svenska fysiker beräknades stå för 0,8% av artikelproduktionen och Sverige förväntades alltså bidra med en insats om 88 000 €/år som alltså ska koordineras via KB.

Tanken med SCOAP3 väcktes redan kring år 2006 och svenska bibliotek var efter ett upprop från KB snabba med att underteckna ett ”Expression of Interest to join SCOAP3″. Under år 2012 upphandlades publiceringstjänster i 12 tidskrifter från 7 olika förlag och vid ett möte hösten 2012 beslöts det att SCOAP3 skulle vara färdigt att tas i drift år 2014. Under år 2013 har CERN koordinerat insamlingen av medel från de nationella kontaktorganisationerna och förhandlat om prenumerationsreduktioner för de tidskrifter som konverteras till open access med förlagen.

SCOAP3-initiativet fick sig en allvarlig törn sommaren 2013 när det största förlaget för fysikpublikationer – American Physical Scociety – beslöt sig för att hoppa av och inte offerera sina tidskrifter för konvertering till open access. Det innebar att tidskrifterna Physical Review C och Physical Review D inte längre blev en del av SCOAP3 och att cirka 3 100 artiklar försvann ut ur initiativet. CERN beslutade trots detta att fortsätta med SCOAP3, men nu med halverad omfattning och en budget om 5 M€ per år. Följaktligen halverades de förväntade insatserna från de deltagande organisationerna. För Sveriges del innebar det att den förväntade insatsen om 88 000 €/år alltså halverades till 44 000 €/år.

Efter att hårda förhandlingar är avslutade med de inblandande förlagen Elsevier, Springer och Institute of Physics visar det sig för BIBSAM-konsortiet att förlagen är beredda att erbjuda reduktioner i prenumerationskostnader motsvarande cirka 41 000 €/år. Sveriges nettoinsats i SCOAP3 blir alltså cirka 3 000 €/år. De svenska organisationer som via sina universitetsbibliotek har valt att bli ”SCOAP3 Partners” är:

 • Chalmers
 • Lunds universitet
 • KTH
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet

De svenska deltagande organisationerna betalar en årlig insats och erhåller en årlig prenumerationsreduktion i proportion till deras respektive andel av den svenska produktionen av artiklar inom partikelfysik.

Vid ett möte vid CERN den 4 december 2013 beslutades det att SCOAP3 var tillräckligt finansierat av de deltagande organisationerna för att kunna gå i drift. Starten av SCOAP3 kommer alltså att innebära att Svenska partikelfysiker från och med år 2014 kommer att kunna publicera sina artiklar kostnadsfritt som open access bl.a. följande tidskrifter från Elsevier, Hindawi, Institute of Physics och Springer:

 • Nuclear Physics B
 • Physics Letters B
 • Advances in High Energy Physics
 • Chinese Physics C
 • Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
 • European Physical Journal C
 • Journal of High Energy Physics

CERN gick den 5 december 2013 ut med ett pressmeddelande som informerar om starten av SCOAP3 och har även startat en webbplats med löpande information om SCOAP3: scoap3.org

KB kommer löpande att informera om den svenska utvecklingen i SCOAP via webbplatsen openaccess.se, bloggen openaccess.kb.se och e-postlistan openaccess.se

// Ulf Kronman, svensk representant i SCOAP3 Governing Council och Anna Lundén, BIBSAM-konsortiet.

Publicerat i Nyheter, SCOAP3 | Kommentering avstängd

EU takes green route to open access in Horizon 2020

The European Commission has launched its new research framework programme Horizon 2020 with €15 billion over first two years.

Among the documents is a General Model Grant Agreement, that has a clause 29.2 regarding Open access to scientific publications on page 59 in this PDF: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-mono_en.pdf

The section 29.2 states the following regarding research publications:

The beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.

In particular, it must:

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher,
or

(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

- the terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and Euratom research and training programme 2014-2018"];

- the name of the action, acronym and grant number;

- the publication date, and length of embargo period if applicable, and

- a persistent identifier.

It is very interesting to see how much the EC stresses the importance of repository-based open access in its OA mandate. Even if you publish in an gold OA journal, you are mandated to post you publication into a repository.

From my reading of the above text, the funded research team are in short mandated to do the following with their publications:

 • deposit a copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository on the date of publication (at latest)
 • ensure open access to the deposited publication via the repository
  • on publication, if an electronic version is available for free via the publisher
  • within six months of publication for manuscripts
  • within twelve months for manuscripts in social sciences and humanities
 • ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata of the publication

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Jobb med stöd till forskarnas publicering på bibliotek i nord och syd

Just nu verkar forskningsbiblioteken angelägna om att rekrytera kunniga personer som kan arbeta med stöd till forskarnas vetenskapliga publicering.

Först ut i syd är universitetsbiblioteket i Lund som söker en person för arbete med stöd till forskning och publiceringsprocessen.

Läs mer om tjänsten här: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/lediga-anstallningar?Dnr=577731&Type=S

Och i norr vill Högskolan Dalarna  rekrytera en person som ska arbeta med publicering och forskarstöd.

Läs mer om tjänsten här: http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Jobba-hos-oss/Lediga-tjanster/Bibliotekarie/

// Ulf Kronman

 

Publicerat i Jobb | Kommentering avstängd

Konferens om forskningsbibliotekens nya roller

Svensk Biblioteksförening anordnar den 6 februari 2014 tillsammans med Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Södertörns högskolebibliotek en nationell konferens om forskningsbibliotekens nya roller inom den vetenskapliga informationsförsörjningen.

Läs mer om konferensen på Svensk biblioteksförenings webbplats

// Ulf Kronman

Publicerat i Möten | Kommentering avstängd

Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens DiVA?

Nu finns tre tjänster att söka vid Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek.

Vi gör en särskild satsning för att förstärka kommunikation och samordning av DiVA-utvecklingen och söker därför en projektledare med förvaltningsledaransvar för DiVA. Dessutom finns två lediga bibliotekarietjänster, en tillsvidaretjänst och ett vikariat, för att arbeta med open access-publicering och användarstöd i DiVA.

Varmt välkommen med din ansökan senast 29 november!

Läs mer om tjänsterna här: http://www.uu.se/jobb/?languageId=3

//Aina Svensson

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Open Repositories 2014 ”Towards Repository Ecosystems”

The Ninth International Conference on Open Repositories, OR2014, will be held 9-13 June 2014 in Helsinki, Finland. The organizers are pleased to invite you to contribute to the program. This year’s conference theme is:

Towards Repository Ecosystems
Repository systems are but one part of the ecosystem in 21st century research, and it is increasingly clear that no single repository will serve as the sole resource for its community. How can repositories best be positioned to offer complementary services in a network that includes research data management systems, institutional and discipline repositories, publishers, and the open Web? When should service providers build to fill identified niches, and where should they connect with related services?  How might these networks offer services to support organizations that lack the resources to build their own, or researchers seeking to optimize their domain workflows?

Examining how repositories best integrate into the holistic research flow; exploring ties between domain-specific repositories and institutional repositories; and understanding durable content strategies outside of traditional repository environments are the central themes of the Open Repositories 2014 conference. We welcome proposals on these themes, but also on the theoretical, practical, organizational or administrative topics related to digital repositories. We’re particularly interested in hearing about:

* Unconventional approaches to repository-like services
* Interconnection between publishers and repositories
* Researcher-centered design for scholarly workflows
* Adaptations to support curation lifecycle management, e.g., for research data
* Real-world scalability and performance stories: working at web-scale, with big data for global usage
* Requirements for holding restricted or classified data in repositories
* Infrastructure to accommodate national and international mandates for data management and open access
* Positioning repositories closer to (local, consortial, or cloud-based) cyberinfrastructure for data processing
* Leveraging connections to external services including:
* Remote identifier services (e.g., DOI, ORCID)
* (Re-)using repository data/metadata in new and unexpected ways, including integrated discovery
* Scholarly social media services, such as for annotation, review, comment, reputation, citation, and altmetrics
* CRIS and research management systems
* Digital preservation tools, services & infrastructure
* Community and sustainability in an open world

KEY DATES

• 3 February 2014: Deadline for submissions
• 4 April 2014: Submitters notified of acceptance to general conference
• 17 April 2014: Submitters notified of acceptance to interest groups
• 9-13 June 2014: OR2014 conference

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Kommentering avstängd

Open Access Barometer symposium

The DEFF financed project Open Access Barometer invites you to the 2nd symposium at the Technical University of Denmark. The aim of the this symposium is the present the results of the Open Access Barometer project as well as presenting some of the most interesting international and national research in monitoring Open Access.

When and where:

2013-12-02, kl 12.00 at the Technical University of Denmark, Glass hall (Glassalen)
Link to directions: http://www.dtu.dk/english/About/Practical-information/Directions/DTU-Lyngby-Campus

Registration and website:

http://indico.conferences.dtu.dk/event/oabarometer

Who should attend:

If Open Access to research results is important to you, then this symposium is a must!

You are probably working with Open Access advocacy or with the implementation of institutional or funders Open Access policies either as a librarian, research manager or civil servant. No matter your profession monitoring the proportional development is a key indicator to advance Open Access.

What:

 • The latest international research in monitoring Open Access.
 • The results of DEFF Open Access Barometers study of the Danish proportions of Open Access to articles.
 • A study of the impact of institutional Open Access policies to the actual proportions of Open Access to research output.
 • A new prototype of an online Open Access Barometer.
 • A discussion on how monitoring can be used to advance Open Access.
Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

Call for papers: Dela med dig av dina erfarenheter på Mötesplats Open Access i Växjö 1-2 april 2014

Programkommittén för Mötesplats Open Access efterlyser presentationer från det utvecklingsarbete som pågår runtom vid svenska lärosäten om open access och öppna arkiv till vårens konferens. Har du eller ditt lärosäte någon form av projekt, idé eller verksamhetsutveckling ni vill berätta om?

Vi ser gärna bidrag inom något av följande teman:

 • Finansieringsmodeller för open access (OA-licenser eller fonder)
 • Teknisk eller innehållslig vidareutveckling av öppna arkiv och publikationsdatabaser
 • Upphovsrättsfrågor i relation till open access-publicering
 • Statistik rörande open access-publicering
 • Kvalitetsfrågor rörande open access-publicering
 • Tillgång till forskningsdata

Inbjudan att presentera gäller både er som har projektbidrag från OpenAccess.se och de som finansierar sina insatser på annat sätt.

Insända bidrag kommer att bedömas av programkommittén och godkända bidrag ges möjligheten att presenteras antingen som ett föredrag om cirka 20 minuter med efterföljande diskussion eller som en kort 5-minuters presentation, kompletterad med en poster i konferensens ”open space”.

Skicka ett brev som talar om vem du är, ge en rubrik för din presentation och en kort beskrivning på cirka tio rader till Ulf.Kronman [snabel-a] kb.se senast 6 december.

// Ulf Kronman

 

Publicerat i Möten, Nyheter, Seminarier | Kommentering avstängd

Report from Nordic Perspectives on Open Access and Open Science

Nordic Perspectives on Open Access and Open Science – 10th Anniversary seminar of FinnOA 14-15 October 2013, Helsingfors

Notes: Jörgen Eriksson, 2013-10-28

Celebrating 10 years of cooperation the Finnish OA network invited some Nordic colleagues to join them in a full day seminar. Presentations as ppt and video available at http://www.nationallibrary.fi/libraries/uutiset/1378797615047.html

In general this was a very interesting event that together with the Nordic Open Access Network meeting the day before gave insights into a broad spectrum of Nordic initiatives and issues.

A full summary from the meeing can be found in Jörgen Eriksson’s report (PDF)

Announcement: Open Repositories 2014 will be in Helsinki, June 9 -13, 2014 hosted by the National Library of Finland and Helsinki University Library. Read more at http://or2014.helsinki.fi

/ Jörgen Eriksson via Ulf Kronman

Publicerat i Möten | Kommentering avstängd