Science follows Nature and starts a second-tier open access journal

AAAS, publisher of the renowned journal Science, has followed the example of Nature Publishing Group and launched an open access journal for manuscripts that have been rejected from their flagship journal. The new OA journal is to be named Science Advances, and will have a publishing fee within the range of what other open-access journals charge, typically about $1200 to $5000. Read more about it here:

http://news.sciencemag.org/people-events/2014/02/aaas-launches-open-access-journal

This action raises some afterthoughts:

The good thing is that sound research can be published open access, even if the results don’t fit into the narrow ‘selling’ choice of the editors at the journal Science. Exactly like in PLoS ONE, PeerJ, Nature’s Scientific Reports and other OA mega-journals, you may publish good research if it passes the review, even if it has yielded non-selling or negative results.

The bad thing is that these kind of second pay-to-publish choices will inevitably look as a sort of second-class publications and conserve the prejudice that open access publishing is of poorer quality than subscription-based publishing. A pay-to-publish second choice title will continue to look less impressive in a CV publication list than the first-choice flagship subscription title.

The ugly thing is the economics that seems to be driving this development of second-tier OA journals. When a manuscript is rejected from the subscription-based journal, there is still money on the table to be collected in the emerging open access system, and now publishers are running to collect this new stream of revenue, while still clinging on to the old subscription system.

The aftermath and my conclusion is that we now start to see the scholarly publishing system divide into two different services; one traditional subscription service selecting readable and sensational research findings for the reader, and a new service focusing solely on peer review for the publishing researchers. This development may not be a bad thing as such, but I think we should be aware of what is happening and keep an eye on the publishers, so we don’t keep on paying twice for the same services.

Following this trend further, I believe that all scholarly publications should be published open access and free to read, but there is still a place for an editorial service to the reader, selecting the most interesting and ground-breaking research. But this subscription-based service to the readers should be based on knowledgeable selection and editorial content as a service, rather than trying to lock publications in to make them to products for selling.

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Norska forskningsrådet kräver open access för tidskriftsstöd

Det norska forskningsrådet har valt att gå i en riktning som är motsatt mot det svenska Vetenskapsrådet, som ju har aviserat en möjlig avveckling av sitt tidskriftsstöd.

I Norge har man istället valt att använda tidskriftsstödet som ett argument för en omställning till open access-publicering av tidskrifterna. Efter en treårig omställningsperiod kommer det att krävas av de 40 tidskrifter som får tidskriftsstöd att de har ställt om till open access-publicering.

Så här skriver det norska forskningsrådet på sin webbplats:

Forskningsrådet gir publiseringsstøtte til 40 nasjonale tidsskrifter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. For å stimulere en overgang til åpen tilgang til disse tidsskriftenes artikler, legger Forskningsrådet om sin støtteordning. Etter en treårig overgangsperiode stilles det fra 2017 krav om at tidsskriftene må publisere såkalt Open Access for å motta støtte. Det betyr at artiklene skal gjøres åpent tilgjengelig på internett uten forsinkelse.

The Research Council provides funding for the publication of 40 national journals within social science and the humanities, most of which are in Norwegian. Starting in 2017, after a three-year transition period, journals will be required to employ Open Access publishing to be qualified for support. This will entail that articles must be made openly accessible on the Internet without delay.

Läs mer på det norska forskningsrådets webbplats:

Norska: Alle får tilgang til den nyeste kunnskapen

Engelska: Open access to scientific journals on culture and society

Riksbankens Jubileumsfonds debattsidor har ett bra inlägg om situationen för svenska tidskrifter som erhåller publiceringsstöd från Vetenskapsrådet.

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd

De första SCOAP3-artiklarna publicerade open access

CERN:s SCOAP-initiativ börjar nu leverera resultat i form av open access-publicerade artiklar inom partikelfysik.

Här kan ni läsa SCOAP-intitiativets nyhetsmeddelande om detta: http://scoap3.org/news/103.html

The first Open Access articles sponsored by the SCOAP3 international initiative are now available. Almost 400 articleshave already appeared in the first three weeks of 2014 in the journals of participating publishers.

Här finns en lista på de första 400 OA-artiklarna från initiativet.

SCOAP-artiklar författade av forskare från svenska universitet och högskolor

Bland de första artiklarna finns 12 artiklar där forskare från svenska lärosäten har varit medförfattare. Här är en lista med länkar till dessa artiklar:

Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2014/01/003

Journal of High Energy Physics
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2014)019
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2014)080
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2014)092
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2014)109
http://dx.doi.org/10.1007/JHEP01(2014)139

Physics Letters B
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2013.11.052
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2013.11.048
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2013.11.020
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2013.12.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2013.12.029
http://dx.doi.org/10.1016/j.physletb.2014.01.026

// Ulf Kronman

Publicerat i Nyheter, SCOAP3 | Kommentering avstängd

Välkommen till Mötesplats Open Access 2014!

I år anordnas Mötesplats Open Access i Växjö den 1-2 april i samarbete mellan Linnéuniversitetet och programmet OpenAccess.se vid Kungliga biblioteket.

Årets två inledningstalare är Björn Brembs, professor i neurogenetik vid Universitetet i Regensburg och Jutta Haider, forskare och lärare i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Bland övriga huvudtalare finns Lisbeth Söderqvist och Anna Wetterbom från Vetenskapsrådet och Niels Stern, förlagschef vid Nordiska Ministerrådet.

Årets föredrag kommer bland annat att handla om OA-statistik och nordiskt samarbete rörande open access samt bibliotekens stöd till open access-publicering. Dessutom blir det som vanligt presentationer från pågående utvecklingsarbeten om open access och öppna arkiv vid svenska lärosäten.  Liksom vid förra årets konferens har vi även i år en ”open space”-session med utökade möjligheter till diskussion och frågor.

Det blir också nyheter och framåtblickar samt senaste nytt från programmet OpenAccess.se och Vetenskapsrådets arbete med nationella riktlinjer för open access.

Varmt välkommen till Elite Park Hotel Växjö och Växjö Konserthus den 1–2 april 2014!

Läs programmet och anmäl dig via OpenAccess.se-webben

Sista anmälningsdag är 9 mars.

// Ulf Kronman

Publicerat i Möten | Kommentering avstängd

Guidelines on Open Access in Horizon 2020

Europakommissionen har nu publicerat riktlinjer för open access till publikationer och forskningsdata för det nya ramprogrammet Horizon 2020 i dokumentet: Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (PDF)

// Ulf Kronman

Publicerat i Horizon 2020, Nyheter, OpenAIRE | Kommentering avstängd

SCOAP3 startar 2014 – svenska partikelfysikers artiklar blir open access

Partikelforskningsinstitutet CERN har under ett antal år planerat för att konvertera de artiklar som produceras baserat på institutets forskning från prenumerationsbaserade tidskrifter till publicering open access. Initiativet går under namnet SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics. Grundtanken bakom initiativet är att de pengar som använts för att prenumerera på partikelfysikernas tidskrifter istället ska användas till att betala artiklarnas granskning och publicering som open access. En sådan omställning möjliggörs dels av att partikelfysikerna publicerar sig i ett fåtal väl kända tidskrifter och dels att CERN är en central och stark aktör som kan driva omställningsprocessen.

Rent tekniskt fungerar SCOAP3 genom att CERN upphandlar open access-publicering av de förlag som ger ut fysikernas tidskrifter och sedan betalar de organisationer runt om i världen där partikelfysikerna är aktiva in pengar för att bekosta publiceringsavgifterna för forskarnas artiklar, som CERN sedan förmedlar till förlagen. CERN hade ursprungligen beräknat kostnaden för publiceringen av de cirka 7500 artiklar per år som 10 000 partikelfysiker knutna till CERN till 10 miljoner € per år. CERN hade också beräknat hur fysikernas publicering fördelar sig mellan olika länder i världen och vände sig sedan till centrala instanser i respektive land för att se om dessa kunde hjälpa till med att förmedla de begärda insatserna från respektive land. I Sverige är det ju Kungliga biblioteket som koordinerar frågor rörande open access och tillika driver licenskonsortiet BIBSAM, så det föll sig naturligt att KB fungerar som central instans för Sverige. Svenska fysiker beräknades stå för 0,8% av artikelproduktionen och Sverige förväntades alltså bidra med en insats om 88 000 €/år som alltså ska koordineras via KB.

Tanken med SCOAP3 väcktes redan kring år 2006 och svenska bibliotek var efter ett upprop från KB snabba med att underteckna ett ”Expression of Interest to join SCOAP3″. Under år 2012 upphandlades publiceringstjänster i 12 tidskrifter från 7 olika förlag och vid ett möte hösten 2012 beslöts det att SCOAP3 skulle vara färdigt att tas i drift år 2014. Under år 2013 har CERN koordinerat insamlingen av medel från de nationella kontaktorganisationerna och förhandlat om prenumerationsreduktioner för de tidskrifter som konverteras till open access med förlagen.

SCOAP3-initiativet fick sig en allvarlig törn sommaren 2013 när det största förlaget för fysikpublikationer – American Physical Scociety – beslöt sig för att hoppa av och inte offerera sina tidskrifter för konvertering till open access. Det innebar att tidskrifterna Physical Review C och Physical Review D inte längre blev en del av SCOAP3 och att cirka 3 100 artiklar försvann ut ur initiativet. CERN beslutade trots detta att fortsätta med SCOAP3, men nu med halverad omfattning och en budget om 5 M€ per år. Följaktligen halverades de förväntade insatserna från de deltagande organisationerna. För Sveriges del innebar det att den förväntade insatsen om 88 000 €/år alltså halverades till 44 000 €/år.

Efter att hårda förhandlingar är avslutade med de inblandande förlagen Elsevier, Springer och Institute of Physics visar det sig för BIBSAM-konsortiet att förlagen är beredda att erbjuda reduktioner i prenumerationskostnader motsvarande cirka 41 000 €/år. Sveriges nettoinsats i SCOAP3 blir alltså cirka 3 000 €/år. De svenska organisationer som via sina universitetsbibliotek har valt att bli ”SCOAP3 Partners” är:

 • Chalmers
 • Lunds universitet
 • KTH
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet

De svenska deltagande organisationerna betalar en årlig insats och erhåller en årlig prenumerationsreduktion i proportion till deras respektive andel av den svenska produktionen av artiklar inom partikelfysik.

Vid ett möte vid CERN den 4 december 2013 beslutades det att SCOAP3 var tillräckligt finansierat av de deltagande organisationerna för att kunna gå i drift. Starten av SCOAP3 kommer alltså att innebära att Svenska partikelfysiker från och med år 2014 kommer att kunna publicera sina artiklar kostnadsfritt som open access bl.a. följande tidskrifter från Elsevier, Hindawi, Institute of Physics och Springer:

 • Nuclear Physics B
 • Physics Letters B
 • Advances in High Energy Physics
 • Chinese Physics C
 • Journal of Cosmology and Astroparticle Physics
 • European Physical Journal C
 • Journal of High Energy Physics

CERN gick den 5 december 2013 ut med ett pressmeddelande som informerar om starten av SCOAP3 och har även startat en webbplats med löpande information om SCOAP3: scoap3.org

KB kommer löpande att informera om den svenska utvecklingen i SCOAP via webbplatsen openaccess.se, bloggen openaccess.kb.se och e-postlistan openaccess.se

// Ulf Kronman, svensk representant i SCOAP3 Governing Council och Anna Lundén, BIBSAM-konsortiet.

Publicerat i Nyheter, SCOAP3 | Kommentering avstängd

EU takes green route to open access in Horizon 2020

The European Commission has launched its new research framework programme Horizon 2020 with €15 billion over first two years.

Among the documents is a General Model Grant Agreement, that has a clause 29.2 regarding Open access to scientific publications on page 59 in this PDF: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-mono_en.pdf

The section 29.2 states the following regarding research publications:

The beneficiary must ensure open access (free of charge, online access for any user) to all peer-reviewed scientific publications relating to its results.

In particular, it must:

(a) as soon as possible and at the latest on publication, deposit a machine-readable electronic copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository for scientific publications;

Moreover, the beneficiary must aim to deposit at the same time the research data needed to validate the results presented in the deposited scientific publications.

(b) ensure open access to the deposited publication — via the repository — at the latest:

(i) on publication, if an electronic version is available for free via the publisher,
or

(ii) within six months of publication (twelve months for publications in the social sciences and humanities) in any other case.

(c) ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata that identify the deposited publication.

The bibliographic metadata must be in a standard format and must include all of the following:

- the terms ["European Union (EU)" and "Horizon 2020"]["Euratom" and Euratom research and training programme 2014-2018"];

- the name of the action, acronym and grant number;

- the publication date, and length of embargo period if applicable, and

- a persistent identifier.

It is very interesting to see how much the EC stresses the importance of repository-based open access in its OA mandate. Even if you publish in an gold OA journal, you are mandated to post you publication into a repository.

From my reading of the above text, the funded research team are in short mandated to do the following with their publications:

 • deposit a copy of the published version or final peer-reviewed manuscript accepted for publication in a repository on the date of publication (at latest)
 • ensure open access to the deposited publication via the repository
  • on publication, if an electronic version is available for free via the publisher
  • within six months of publication for manuscripts
  • within twelve months for manuscripts in social sciences and humanities
 • ensure open access — via the repository — to the bibliographic metadata of the publication

// Ulf Kronman

Publicerat i Horizon 2020, Nyheter, OpenAIRE | Kommentering avstängd

Jobb med stöd till forskarnas publicering på bibliotek i nord och syd

Just nu verkar forskningsbiblioteken angelägna om att rekrytera kunniga personer som kan arbeta med stöd till forskarnas vetenskapliga publicering.

Först ut i syd är universitetsbiblioteket i Lund som söker en person för arbete med stöd till forskning och publiceringsprocessen.

Läs mer om tjänsten här: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/lediga-anstallningar?Dnr=577731&Type=S

Och i norr vill Högskolan Dalarna  rekrytera en person som ska arbeta med publicering och forskarstöd.

Läs mer om tjänsten här: http://www.du.se/sv/Om-Hogskolan/Jobba-hos-oss/Lediga-tjanster/Bibliotekarie/

// Ulf Kronman

 

Publicerat i Jobb | Kommentering avstängd

Konferens om forskningsbibliotekens nya roller

Svensk Biblioteksförening anordnar den 6 februari 2014 tillsammans med Kungliga biblioteket, Stockholms universitetsbibliotek och Södertörns högskolebibliotek en nationell konferens om forskningsbibliotekens nya roller inom den vetenskapliga informationsförsörjningen.

Läs mer om konferensen på Svensk biblioteksförenings webbplats

// Ulf Kronman

Publicerat i Möten | Kommentering avstängd

Vill du vara med och driva utvecklingen av framtidens DiVA?

Nu finns tre tjänster att söka vid Enheten för digital publicering, Uppsala universitetsbibliotek.

Vi gör en särskild satsning för att förstärka kommunikation och samordning av DiVA-utvecklingen och söker därför en projektledare med förvaltningsledaransvar för DiVA. Dessutom finns två lediga bibliotekarietjänster, en tillsvidaretjänst och ett vikariat, för att arbeta med open access-publicering och användarstöd i DiVA.

Varmt välkommen med din ansökan senast 29 november!

Läs mer om tjänsterna här: http://www.uu.se/jobb/?languageId=3

//Aina Svensson

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd