Öppen plats för open access-information – nu i testversion

Vi hoppas att denna blogg ska kunna bli en öppen plats för information och diskussion om utvecklingen av open access i Sverige. Vi inbjuder alla att medverka!

Den mer allmänt inriktade informationen om open access kommer att finnas på den officiella webbplatsen www.openaccess.se. En del information kommer att dubbleras, men här ska det finnas möjlighet att kommentera och bygga vidare.

Vi uppmanar dem som arbetar med projekt i programmet att använda OA-bloggen för att föra ut lägesrapportering och diskussion. Vi hoppas att OA-bloggen ska användas för att annonsera seminarier och informationsmöten om open access. Här är också ett forum att ta upp de mer tekniska frågor som inte intresserar den stora allmänheten.  

Jan Hagerlid och Ann Tobin

KB – Avdelningen för nationell samverkan

Seminarium i Uppsala

Hur kan användarstatistik från öppna arkiv ge ny kunskap om vetenskaplig kommunikation?

Kan sådan statistik vara ett redskap för utvärdering av vetenskap?

Den 16-17 november 2010 hålls workshopen ”Open Archives and their Significance in the Communication of Science” på SLU i Uppsala. 

Du kan även vara med via videolänk från SLU i Alnarp, Skara och Umeå!

Läs mer om program och deltagare och anmäl dig på workshopens webbsidor  (engelska, uppdateras löpande)   

Workshopen har tillkommit med stöd av OpenAccess.se.