How to make open the default? – Takeaways from Liber 2017

A core question discussed at the LIBER Annual Conference 2017 in Patras, Greece – Libraries Powering Sustainable Knowledge in the Digital Age – was how libraries can achieve an open and sustainable research and information lifecycle in order to ensure the accessibility, usability and long-term preservation of research outputs. The popular conference attracted more than 300 delegates offering workshops, keynotes, and presentations on a broad spectrum of open science issues, as open access, open research data, text and data mining, copyright, metrics, infrastructural issues, and management.

 

Fortsätt läsa ”How to make open the default? – Takeaways from Liber 2017”

Vi uppdaterar bloggen för open access

Kungliga bibliotekets blogg för alla som arbetar med open access i Sverige håller på att uppdateras. På bloggen kommer KB löpande att kommunicera arbetet med regeringsuppdraget att samordna öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Arbetet pågår fram till hösten då all information rörande frågor om öppen tillgång och KB:s uppdrag kommer att samlas här.

Under tiden finns mer information på www.kb.se/openaccess.

Joint Nordic Meeting on Open Access and Licensing

In the middle of June representatives from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden convened in Stockholm for a Joint Nordic Meeting on Licenses and Open Access. The participants came from NOAF, the Nordic Open Access Forum, and Nordlic, a group formed by license managers at Nordic consortia with a long tradition of annual meetings. This was the first joint meeting between these two groups.

Fortsätt läsa ”Joint Nordic Meeting on Open Access and Licensing”

SUHF stödjer det internationella initiativet OA2020 för storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har nyligen anslutit sig till de 80-tal forskningsorganisationer över hela världen som ställer sig bakom initiativet Open Access 2020, vilket både Vetenskapsrådet (VR) och Kungliga biblioteket (KB) tidigare anslutit sig till.

Fortsätt läsa ”SUHF stödjer det internationella initiativet OA2020 för storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem”

Gästbloggare Frida Jacobsson: Jakten på författaravgifter vid Stockholms universitet

För att lyckas med jakten på författaravgifter krävs ett samarbete mellan olika roller och kompetenser på biblioteket samt inom universitetet. Att gräva efter författaravgifter via fakturor i universitetets ekonomisystem är arbetskrävande, men går att genomföra om tid och personalresurser avsätts.

Fortsätt läsa ”Gästbloggare Frida Jacobsson: Jakten på författaravgifter vid Stockholms universitet”

Gästbloggare Thomas Mattson: OA-avtal med OUP och CUP i Nederländerna

Den holländska regeringen har tydligt tagit ställning för att vetenskaplig publicering skall ske i form av open access.  Liksom i Storbritannien är det gyllene OA som prioriteras, vilket medfört att hybrid OA ses som en accepterad publiceringsform. Under maj månad har de holländska universitetens intresseorganisation VSNU meddelat resultatet av sina förhandlingar kring nya OA-avtal med de brittiska förlagen Oxford University Press (OUP) och Cambridge University Press (CUP).

Fortsätt läsa ”Gästbloggare Thomas Mattson: OA-avtal med OUP och CUP i Nederländerna”