16 rekommendationer för öppen tillgång

Forskningsfinansiärer och lärosäten bör ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader – och det bör tillsättas en grupp för samråd kring dessa frågor. Det är en av 16 rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppet tillgängliga publikationer, som Kungliga biblioteket (KB) i dag överlämnar till regeringen. De är resultatet av ett gemensamt utredningsarbete av KB, lärosäten, forskningsfinansiärer och forskarsamhället. Utredningsarbetet har genomförts inom ramen för KB:s nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Foto: KB/Eric Eskilsson

Läs mer i KB:s pressmeddelande här.

Preliminära resultat från utvärderingen av Elsevier-avtalets uppsägning presenteras på BIBSYS

Den 12-13 mars håller det norska bibliotekskonsortiet Unit en konferens i Trondheim. Norrmännen intresserar sig för hur det går i Sverige med livet utan Elsevier och vill höra vad utvärderingsarbetet hittills har resulterat i. De har därför bjudit in Lisa Olsson, sammankallande för utvärderingen av uppsägningen av Elsevier-avtalet, att hålla en presentation den 12 mars kl. 14:45. För den som vill lyssna livestreamas konferensen här.

PowerPoint-presentationen hittar du här.

Frågor, synpunkter och kommentarer skickas till lisa.olsson@kb.se

Formas frågor och svar om Plan S

Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond ingår i cOAlition S och har ställt sig bakom initiativet Plan S, tillsammans med en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Formas har publicerat en informativ sida med svar på frågor som:

  • Varför har Formas ställt sig bakom Plan S?
  • När börjar Plan S att gälla?
  • Hur påverkar Plan S mig som vill söka i årets utlysningar?
  • Hur påverkar det här forskare som har ett pågående projekt?
  • Vad sker nu?

Här hittar du svaren på frågorna och mer information. Formas kommer att uppdatera sidan kontinuerligt för att berätta om hur arbetet med Plan S och nya villkor fortskrider.

​Hur blir svensk forskning mer tillgänglig och återanvändbar?

Offentligt finansierad forskning bör vara så tillgänglig och användbar som möjligt – för både människor och maskiner. Det är grunden i de så kallade FAIR-principerna. Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram kriterier för att bedöma om en publikation uppfyller principerna. Dessutom föreslår KB en metod för att skapa en samlad bild av hur väl svenska publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR.

Kungliga biblioteket har i veckan redovisat Uppdrag att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem till Utbildningsdepartementet. Läs mer i pressmeddelandet.

Hundratals inspel till implementeringen av Plan S

cOAlition S har erhållit över 600 inspel från enskilda personer och organisationer. Inspelen kommer från över 40 olika länder och inkluderar respons från forskare, bibliotek och bibliotekarier, förlag och redaktörer, universitet, lärda sällskap, forskningsfinansiärer och forskningsutövare samt andra intresserade medborgare och organisationer. Aldrig förut har så många olika aktörer på den globala arenan deltagit i debatten om öppen tillgång/open access.

Fortsätt läsa ”Hundratals inspel till implementeringen av Plan S”

Effektiva arbetsflöden för öppet tillgängliga publikationer: manushanteringssystem och bibliotekens nya roller – workshop den 5 februari 2019

Kungliga biblioteket (KB) anordnade tillsammans med Stockholms universitetsbibliotek (SUB) en heldag den 5 februari för de som arbetar med verifiering av öppet tillgängliga vetenskapliga artiklar.

50 deltagare från 25 lärosäten samlades tillsammans med representanter från tre förlag på SUB för att ta del av presentationer av förlagens manushanteringssystem, samt för att delta i en workshop om arbetet med att verifiera öppet tillgängliga artiklar. Syftet var att diskutera hur lärosätesbiblioteken på bästa sätt underlätta för forskare i samband med publicering?

Britt-Marie Wideberg (KB), moderator, inledde dagen tillsammans med Lisa Lovén (SUB).

Från vänster: Lisa Lovén (SUB) och Britt-Marie Wideberg (KB). Foto: Annica Wentzel

Under förmiddagen presenterade Emma Proudley från Frontiers, Chelsey Horstmann Dennis och Carolyn Kirby från Taylor & Francis och Anna Munthe-Kaas från Cambridge University Press respektive förlags manushanteringssystem ur forskarnas synvinkel. Presentationerna visade tydligt tre olika sätt att hantera processen från att forskaren skickar in artikeln till att den blir publicerad. Frontiers har ännu mycket manuell hantering av artiklar, vilket innebär att man kan hantera olika lösningar som efterfrågas av olika organisationer. Taylor & Francis och Cambridge University Press får in och publicerar ett mycket större antal artiklar vilket omöjliggör manuell hantering. Det påverkar i sin tur hur systemen ser ut för forskarna och e-postutskick från förlagen – de ska passa många olika organisationer med olika avtal. Samtliga förlag efterfrågade återkoppling från deltagande organisationer om hur de kan göra sina system bättre, dels på manushanteringssidan för forskare och dels på verifieringssidan för administratörer på deltagande organisationer.

Vänster: Anna Munthe-Kaas (CUP), Carolyn Kirby och Chelsea Horstmann Dennis (båda Taylor & Francis, samt Emma Proudley (Frontiers). Foto: Britt-Marie Wideberg (KB).

Eftermiddagen inleddes med en presentation av Lisa Lovén från SUB som berättade om deras erfarenheter och arbetsflöden för avtal med öppen tillgång. På SUB har man beslutat att använda pengarna för det uteblivna Elsevier-avtalet till att finansiera publicering med öppen tillgång. Det är en utmaning att få ut information till forskarna då manushanteringen och SUB:s avtal ser olika ut hos nästan alla förlag.

Bild: Lisa Lovén (SUB)

Efter presentationerna delades deltagarna in i fem olika grupper för att diskutera från två olika utgångspunkter: Hur kan vi underlätta för forskarna och vad behöver vi som administratörer?

Annica Wentzel (KB) Foto: Britt-Marie Wideberg (KB)

Hur kan vi underlätta för forskarna?

Under workshopen framkom att förlagens system bör innebära förenklad administration under publiceringsprocessen och ge tydlig information om gällande avtal för svenska forskare. Forskarna läser oftast på förlagens sidor, inte bibliotekens webbplatser. Det bör tydliggöras i manushanteringssystemen att det inte är gratis att publicera, men visas ett pris finns det en risk att det tolkas som något forskaren ska betala. Därför bör det stå att kostnaden är förbetald, i de fall den är det genom ett avtal.

Vad behöver vi som administratörer?

Administratörerna efterfrågar forum för samarbeten med andra bibliotekarier, bättre finansieringssystem/ekonomisystem och standardiserade system hos förlagen, idag ser det olika ut hos nästan alla förlag. Bättre informationsmaterial önskas om hur manushanteringssystemen faktiskt ser ut, bl.a. för att ge bättre vägledning åt forskarna som ställer frågor. Det finns behov av att arbeta upp en FAQ.

Det diskuterades även om det är viktigt att kunna verifiera artiklar eller om det steget kan hoppas över. Workshoppens deltagare ansåg att i nuläget behöver administratörer kunna verifiera artiklarna, och arbetet upplevs inte som betungande. Förlagens verifikationer är för det mesta träffsäkra men det kan ändå bli fel. Det kan bl.a. bli problem med publikationer publicerade av forskare affilierade till sjukhus som blandas ihop med universitet eller forskare som anger en viss institution trots att de har slutat eller inte tillhör institutionen. Det är oklart hur noggranna förlagen är eller vilka processer som finns för att hitta fel.

Klart stod att det finns mycket att diskutera, och att det finns förbättringar att göra i dagens manushanteringssystem. All information om hur det fungerar att använda systemen är värdefull för KB:s handläggare i deras kontakt med förlagen.

Då ett gemensamt forum för fortsatta diskussioner efterfrågades vill licenshandläggarna på KB gärna uppmuntra fler att använda t.ex e-postlistan E-resurs admin (Information om anmälan finns här: http://www.kb.se/libris/kontakta/sandlistor/ ) eller Upphandlingslistan (endast för deltagande organisationer inom Bibsamkonsortiet).

Dokumentation från dagen kan nås via Materials i https://beta.consortiamanager.com (endast för Bibsamkonsortiets deltagande organisationer – inloggning krävs).


Update on Elsevier negotiations

Prior to the Christmas break, a high-level meeting with Elsevier took place on December 18th at Stockholm University. This was the first meeting with Elsevier to take place since the Bibsam Consortium decided not to renew the national license agreement for Elsevier journals in July 2018, due to the publisher’s unwillingness to meet the national consortium’s demands for open access.

Representing Elsevier at the meeting were Mr Jörg Limberg (Vice President Europe), Mrs Gemma Hersh (Vice President Open Science & Policies), Dr Nick Fowler (Chief Academic Officer & Member of the Board), and Mr Jason Roof (Regional Account Director Northern Europe). Representing Sweden were concerned stakeholders from the Ministry of Education, the Swedish Research Council, the National Library, and representatives from the Bibsam Consortium’s Steering Committee.

The aim of the meeting was to discuss how to, through a transformative agreement, find a sustainable way to achieve 100% open access to articles published by researchers at Bibsam-affiliated organisations by 2020.

During the meeting, the parties agreed to start working on a Memorandum of Understanding that will set a framework of principles on how renewed negotiations can commence. It is clear however that the parties are still far from reaching an agreement.

On other countries’ negotiations with Elsevier

The Netherlands
has extended their current agreement until June 30th 2019 while negotiations continue. Read more

Germany is demanding 100% open access and reading rights without further price increases. Approximately 200 universities are without an agreement since 2016/17. Germany’s chief negotiator Prof Horst Hippler says: “We see that the transition to open access is too slow, and I am utterly upset and concerned about this”. Read more

Norway has extended their current agreement until January 31st 2019 while negotiations continue. Read more

Hungary terminated their agreement with Elsevier after December 31st 2018 since the publisher could not meet their demands for open access. Read more

For more information on termination of “big deal”-agreements around the world, the SPARC organisation is compiling a survey.