IFFIS2019 – Notera dagen!

Infrastruktur för forskningsinformation i ett öppet vetenskapssystem

Du som jobbar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap – det här är konferensen för dig! Välkommen till IFFIS2019 – en mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med att ge stöd i någon del av forskningsprocessen. Det kan gälla finansiering, administration, information, spridning eller uppföljning av forskning.

Mer information och länk till anmälan kommer före sommaren.

Tid: 19 november 2019, kl. 10.00 – 16.00 (registrering från kl. 9.00)

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Arrangörer: Kungliga biblioteket i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet.

Kungliga biblioteket testar Dimensions

I övergången från att betala för licenser till att betala för att publicera öppet tillgängligt behövs översikt över utvecklingen. Utöver redan sammanställda internationella och nationella rapporter, t ex Vetenskapsrådets rapporter (bland annat Vetenskaplig produktion – analys av det vetenskapliga forskningssystemet), sammanställer Kungliga biblioteket (KB) även egna dataunderlag för förhandlingarna med förlagen. I arbetet använder vi olika datakällor, bland annat Swepub och Open APC Initiative/Open APC Sweden. Under 2019 testar KB även Dimensions Analytics, en ny produkt från Digital Science. Dimensions Analytics erbjuder ett gränssnitt liknande InCites (Clarivate) och SciVal (Elsevier). Förutom publikationer indexerar Dimensions även forskningsfinansiering och altmetrisk data via altmetric.com. För öppen tillgång används öppen data från Unpaywall. KB:s förhoppning är att global data från Dimensions kommer att komplettera de nationella data vi arbetar med idag.

Kontakt: Camilla Lindelöw, camilla.lindelow[at]kb.se, dataanalytiker och handläggare öppen tillgång

Pressmeddelande från Digital Science om KB och Dimensions

16 rekommendationer för öppen tillgång

Forskningsfinansiärer och lärosäten bör ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader – och det bör tillsättas en grupp för samråd kring dessa frågor. Det är en av 16 rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppet tillgängliga publikationer, som Kungliga biblioteket (KB) i dag överlämnar till regeringen. De är resultatet av ett gemensamt utredningsarbete av KB, lärosäten, forskningsfinansiärer och forskarsamhället. Utredningsarbetet har genomförts inom ramen för KB:s nationella samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Foto: KB/Eric Eskilsson

Läs mer i KB:s pressmeddelande här.

Preliminära resultat från utvärderingen av Elsevier-avtalets uppsägning presenteras på BIBSYS

Den 12-13 mars håller det norska bibliotekskonsortiet Unit en konferens i Trondheim. Norrmännen intresserar sig för hur det går i Sverige med livet utan Elsevier och vill höra vad utvärderingsarbetet hittills har resulterat i. De har därför bjudit in Lisa Olsson, sammankallande för utvärderingen av uppsägningen av Elsevier-avtalet, att hålla en presentation den 12 mars kl. 14:45. För den som vill lyssna livestreamas konferensen här.

PowerPoint-presentationen hittar du här.

Frågor, synpunkter och kommentarer skickas till lisa.olsson@kb.se

Formas frågor och svar om Plan S

Formas, Forte och Riksbankens Jubileumsfond ingår i cOAlition S och har ställt sig bakom initiativet Plan S, tillsammans med en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Formas har publicerat en informativ sida med svar på frågor som:

  • Varför har Formas ställt sig bakom Plan S?
  • När börjar Plan S att gälla?
  • Hur påverkar Plan S mig som vill söka i årets utlysningar?
  • Hur påverkar det här forskare som har ett pågående projekt?
  • Vad sker nu?

Här hittar du svaren på frågorna och mer information. Formas kommer att uppdatera sidan kontinuerligt för att berätta om hur arbetet med Plan S och nya villkor fortskrider.

​Hur blir svensk forskning mer tillgänglig och återanvändbar?

Offentligt finansierad forskning bör vara så tillgänglig och användbar som möjligt – för både människor och maskiner. Det är grunden i de så kallade FAIR-principerna. Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram kriterier för att bedöma om en publikation uppfyller principerna. Dessutom föreslår KB en metod för att skapa en samlad bild av hur väl svenska publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR.

Kungliga biblioteket har i veckan redovisat Uppdrag att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem till Utbildningsdepartementet. Läs mer i pressmeddelandet.

Hundratals inspel till implementeringen av Plan S

cOAlition S har erhållit över 600 inspel från enskilda personer och organisationer. Inspelen kommer från över 40 olika länder och inkluderar respons från forskare, bibliotek och bibliotekarier, förlag och redaktörer, universitet, lärda sällskap, forskningsfinansiärer och forskningsutövare samt andra intresserade medborgare och organisationer. Aldrig förut har så många olika aktörer på den globala arenan deltagit i debatten om öppen tillgång/open access.

Fortsätt läsa ”Hundratals inspel till implementeringen av Plan S”