SUHF stödjer det internationella initiativet OA2020 för storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har nyligen anslutit sig till de 80-tal forskningsorganisationer över hela världen som ställer sig bakom initiativet Open Access 2020, vilket både Vetenskapsrådet (VR) och Kungliga biblioteket (KB) tidigare anslutit sig till.

Undertecknandet av dokumentet “Expression of Interest in the Large-scale Implementation of Open Access to Scholarly Journals” innebär ett stöd av omvandlingen av ett låst prenumerationssystem till ett öppet vetenskapligt publiceringssystem. Genom untertecknandet stödjer lärosätena genom SUHF, VR samt KB gemensamt denna omvandling. KB har fått i uppdrag av regeringen att samordna arbetet för denna övergång.

Genom att underteckna initiativet OA2020 önskar SUHF arbeta för att:

  • En majoritet av dagens vetenskapliga tidskrifter ska omvandlas från låsta prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga med hänsyn till de vetenskapliga ämnesdisciplinernas olika villkor.
  • Främja omvandlingsprocessen genom att använda resurser för tidskriftsprenumerationer till att stödja hållbara affärsmodeller för open access-publicering.
  • Samarbeta med alla intressenter inom vetenskaplig publicering – särskilt mellan lärosäten, forskningsinstitut, finansiärer, bibliotek och förlag – för en snabb och effektiv övergång.

Idag betalar ofta forskarna publiceringsavgifter, så kallade APC:er, för att göra sina artiklar öppna. En nationell samlad bild av kostnader över både publicerings- och prenumerationsavgifter är viktig då det behövs en överblick och kontroll över de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering.

Omvandlingsprocessen till öppen tillgång främjas även genom att SUHF nu har tagit fram en rekommendation rörande en gemensam faktureringskod för APC:er i lärosätenas ekonomisystem. Kontroll över de totala kostnaderna kommer att leda till ökad kunskap om vilka ekonomiska konsekvenser en övergång kan komma att innebära samt utgöra ett bra underlag för förhandling med internationella vetenskapliga förlag. 

Foto: Camilla Smith

Som ett led i detta förändringsarbete ägde en workshop rum den 31 maj på initiativ av KB. Syftet var att diskutera möjligheter och utmaningar med omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Inbjudna var representanter från Bibsamkonsortiets styrgrupp [1] samt Gruppen för öppen tillgång. I grupperna finns representation från SUHF (rektorer, bibliotekschefer), KB, Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Sveriges Unga Akademi samt Forum för specialbibliotekschefer. Ordförande i båda grupperna är rektor vid Stockholms universitet. Astrid Söderbergh Widding. Tanken är att resultatet från workshopen bland annat ska bilda underlag för kommande förlagsförhandlingar för att möjliggöra en övergång till öppen tillgång.

Vice ordförande i Bibsams styrgrupp och Gruppen för öppen tillgång, överbibliotekarie Wilhelm Widmark vid Stockholms universitetsbibliotek, introducerar workshopen om möjligheter och utmaningar med ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Foto: Camilla Smith

[1] Sedan 1996 tecknar KB, under namnet Bibsamkonsortiet, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser för ett 80-tal svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. Bibsamkonsortiet administrerar 40 så kallade Bibsam-avtal som omfattar ett 100-tal e-resurspaket. Omsättningen är 353 miljoner SEK (2017).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.