Researcher to reader, London 26-27 februari 2018

Februarivädret bjöd på ömsom sol, ömsom snö, samtidigt som den årliga konferensen Researcher to Reader ägde rum den 26-27 februari i London. Konferensen samlade drygt 160 deltagare från förlag, bibliotek, agenter och tjänsteleverantörer. I år kom sammanlagt nio deltagare från Sverige. Britt-Marie Wideberg och Annica Wentzel deltog från Kungliga biblioteket.

Foto: Annica Wentzel

Under konferensen Researcher to Reader hölls tre workshoptillfällen under två dagar om fem olika ämnen: “Open Science Responsibilities”, “Resilience Through Diversity”, “Open Data Sharing”, “Metadata Lifecycles” och “Open Access Communications”. Annica Wentzel deltog i workshoppen om ”Open Access Communications”, som tittade på vilken kommunikation som sker när en forskare skickar in en artikel, när den sakkunniggranskas, publiceras och betalas. Därefter tittade man på var i processen mest problem uppstod, och hur de kan lösas.

Foto: Annica Wentzel

Resultatet ska bli en handlingsplan för att förbättra kommunikationen i dessa steg. Britt-Marie deltog i workshoppen om ”Open Science Responsibilities”. Möjligheter och utmaningar för de olika grupperna förlag, bibliotek och forskare diskuterades under de tre tillfällena och arrangörerna kommer att återkomma med en sammanställning av gruppens resultat.

Programmet innehöll flera intressanta presentationer. Ett par exempel:

Alison Mudditt, PLOS talade om Changing the Culture of Research – It’s everyone’s Problem. För att ändra forskningskulturen måste först och främst ny, lättanvänd infrastruktur byggas.

Foto: Annica Wentzel

Ros Pyne från Springer Nature presenterade förlagets rapport The OA-effect. How does open access affect the usage of scholarly books? Rapportens resultat visar att en open access-bok laddas ner mer än en genomsnittlig ”icke OA”-bok under bokens första fyra år, och sju gånger mer under bokens första år. OA-boken citeras också 50% mer än ej-OA-boken under de första fyra åren. Varför det är så är dock oklart – beror det på att bättre tillgänglighet, eller att en viss typ av författare eller böcker som läses mer, publiceras open access?

Dr Maria Bonn berättade om University of Illinois projekt Publishing Without Walls. Man har undersökt vad författare har för mål för sin publicering och hur de lyckats nå sina mål genom olika sätt att publicera sin forskning.

Foto: Annica Wentzel

Lucy Lambe talade om biblioteket som en plattform för publicering och hennes arbete för att möjliggöra detta på London School of Economics.

Dr Catherine Cotton, Sally Hardy och Dr Caroline Sutton deltog i ett panelsamtal som representanter från lärda sällskap. De diskuterade bland annat lärda sällskap måste samarbeta för att möta utmaningarna med open access. De såg en del problem med open access, till exempel författare i delar av världen som inte har råd att betala APC-avgifter. Open access gör att forskningsartiklar är tillgängliga för alla – men kan alla förstå? Kommer det att leda till att författare skriver två varianter av artiklar, en traditionell och en som är lättare att förstå? Representanterna såg inte att de kan göra alla sina tidskrifter till open access inom rimlig framtid.

Susan Gibbons från Yale University Library avslutade konferensen med en intressant presentation Aligning Library Services with researcher needs som handlade om att förstå användarnas behov idag och anpassa biblioteket därefter.

Sammanfattningsvis var det två innehållsrika dagar med mycket fokus på open access och nyfikenhet på nya sätt att publicera forskningsartiklar.