Elsevier uppdatering

Innan juluppehållet, den 18 december 2018, hölls ett högnivåmöte med Elsevier på Stockholms universitet. Det är det första officiella mötet med Elsevier som äger rum sedan uppsägningen i juli 2018. Från Elsevier deltog Mr Jörg Limberg, Vice President Europe, Mrs. Gemma Hersh, Vice President Open Science & Policies, Dr. Nick Fowler, Chief Academic Officer & Member of the Board och Mr. Jason Roof, Regional Account Director Northern Europe. Från Sveriges sida deltog berörda intressenter från Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Kungliga biblioteket och styrgruppen för Bibsamkonsortiet.

Syftet med mötet var att diskutera hur man genom ett transformativt avtal kan hitta en hållbar väg för att uppnå 100% öppen tillgång 2020.

Under mötet enades man om att ta fram ett förslag på en avsiktsförklaring (eng. Memorandum of Understanding) som skall sätta ett ramverk med principer för hur förnyade förhandlingar skall genomföras. Dock står det klart att parterna fortfarande står väldigt långt ifrån varandra.

Om andra länders pågående förhandlingar med Elsevier

Nederländerna har förlängt sitt avtal med ett halvår till och med den sista juni 2019 medan förhandlingarna fortsätter. Läs mer

Tyskland kräver 100% OA och läsrättigheter utan kostnadsökning och cirka 200 lärosäten står utan avtal sedan 2016/17. Tysklands chefsförhandlare professor Hippler säger: “We see that the transition to open access is too slow, and I am utterly upset and concerned about this”. Läs mer

Norge  har förlängt sitt avtal en månad till och med den sista januari 2019 medan förhandlingarna fortsätter. Läs mer

Ungern har sagt upp sitt avtal med Elsevier från den sista december 2018 då förlaget inte kunde möta deras krav på öppen tillgång. Läs mer

För mer information om uppsägningar av ”big deal”-avtal i världen finns en kartläggning som sammanställs och uppdateras av organisationen SPARC.