Preliminära resultat från utvärderingen av Elsevier-avtalets uppsägning presenteras på BIBSYS

Den 12-13 mars håller det norska bibliotekskonsortiet Unit en konferens i Trondheim. Norrmännen intresserar sig för hur det går i Sverige med livet utan Elsevier och vill höra vad utvärderingsarbetet hittills har resulterat i. De har därför bjudit in Lisa Olsson, sammankallande för utvärderingen av uppsägningen av Elsevier-avtalet, att hålla en presentation den 12 mars kl. 14:45. För den som vill lyssna livestreamas konferensen här.

PowerPoint-presentationen hittar du här.

Frågor, synpunkter och kommentarer skickas till lisa.olsson@kb.se