100 dagar utan avtal med Elsevier!

Det är nu gått hundra dagar sedan avtalet med Elsevier upphörde. Uppsägningen har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Frågor och synpunkter från forskare till biblioteken har varit betydligt färre än förväntat, något som till viss del kan förklaras av sommarledigheter, men mest beroende på det faktum att accessen är intakt före den första juli 2018 så att många användare ännu inte drabbats så hårt.

De reaktioner som kommit från forskarhåll har varit både positiva och negativa.  Stödet för öppen tillgång är starkt och det är också många som anser att förlagets höga vinstmarginal är oskälig. De som hör av sig med negativa synpunkter har mestadels problem med att de inte får tillgång till de artiklar som de behöver för sin forskning. Alla synpunkter besvaras med en beskrivning av situationen och att alla Sveriges rektorer gemensamt står bakom en enhällig rekommendation att säga upp avtalet. Fortsätt läsa ”100 dagar utan avtal med Elsevier!”

100 days post cancellation of Elsevier

One hundred days have now passed since the contract with Elsevier was terminated. The cancellation has received a lot of attention, both from within Sweden and abroad. Questions and comments from researchers to libraries have been much fewer than expected, something which can partly be explained by the summer vacation period, but most probably due to the fact that users have not been greatly affected since they still have uninterrupted access to all material published until the first of July 2018.

Comments from researchers have been both positive and negative. The support for open access is strong and many also regard the high profit margins of the publisher as unreasonable. Those with negative comments mostly concern problems accessing the articles they need for their research. All comments receive a reply with a description of the current situation, and underline the fact that all Swedish Vice-Chancellors collectively stand behind the recommendation to terminate the contract. Fortsätt läsa ”100 days post cancellation of Elsevier”

Recommendations for the renegotiations of Springer Compact: Report 4 of the Evaluation of the Swedish Springer Compact agreement

Springer Compact was the first Swedish agreement signed with the intent to offset publishing costs with subscription costs. The agreement is a pilot and the Bibsam steering committee commissioned an evaluation group to evaluate its effects throughout the agreement period (2016-07-01 – 2018-12-31).

Fortsätt läsa ”Recommendations for the renegotiations of Springer Compact: Report 4 of the Evaluation of the Swedish Springer Compact agreement”

Sweden commits to Open Science with new Open Access publishing deal with Frontiers

Swedish researchers can now publish their articles in Frontiers’ Open Access journals through a simplified process with discounted fees, thanks to a national agreement announced today between Frontiers and the National Library of Sweden (NLS), on behalf of the organisations participating in the Bibsam Consortium.

Fortsätt läsa ”Sweden commits to Open Science with new Open Access publishing deal with Frontiers”

Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör: länkar och mer information

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet har beslutat att efter 20 år inte förnya avtalet med Elsevier. För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande: omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer, läsrättigheter till Elseviers 1 900 tidskrifter för deltagande organisationer samt en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång. Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav och det pågående avtalet kommer inte att förnyas efter den 1 juli 2018

Fortsätt läsa ”Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier upphör: länkar och mer information”

Sweden stands up for open access – cancels agreement with Elsevier

Large science publisher Elsevier does not meet the requirements of Swedish universities and research institutes

In order to take steps towards the goal of immediate open access by 2026 set by the Swedish Government, the Bibsam Consortium has after 20 years decided not to renew the agreement with the scientific publisher Elsevier, as the publisher has not been able to present a model that meets the demands of the Consortium. To be able to make the necessary transition from a subscription-based to an open access publishing system, the Bibsam Consortium requires immediate open access to all articles published in Elsevier journals by researchers affiliated to participating organisations, reading access for participating organisations to all articles in Elsevier’s 1,900 journals and a sustainable price model that enables a transition to open access. The current agreement will be cancelled on the 30th of June.

Fortsätt läsa ”Sweden stands up for open access – cancels agreement with Elsevier”

Business as usual, or not? OpenAIRE workshop about alternative publishing models

On the 5th of April OpenAIRE arranged a workshop on the theme ”Beyond APCs: alternative open access publishing business models”. 50 participants attended the workshop at the Dutch Royal Library in The Hague. Annica Wentzel from National Library of Sweden, and Sofie Wennström from the Stockholm University Library, represented the Swedish Open Access working groups.

Photo: Annica Wentzel

Fortsätt läsa ”Business as usual, or not? OpenAIRE workshop about alternative publishing models”