Djupdykning i publiceringsavgifter – Publishing fees in depth

 Summary in English

Some Swedish universities have been collecting APC data for several years. This workshop gathered the ones who already work with APC data and those who want to start, to share experiences. The lessons learned included:

  • University libraries have seen the use for this type of data, and other stakeholders start to, but there is an explicit need for library management to make room in the organisation for this new workflow.
  • What is to count as publishing fees? Apart from APCs, the data gathering has shown that other fees such as color fees, page fees etc also exist. We also discussed the language checking costs, as these are probably constantly rising as more and more researchers are pushed towards publishing in English speaking channels.
  • Since 2017, the accounting system of universities have a new financial code for APCs. However, as with all novelties, we see that it will take some time to identify the type of costs that should be registered here (not print costs) and to have all relevant costs registered here. Some universities had estimations of about 50 % of costs registered with this new financial code.
  • Currency issues are old problems which will follow us into the world of paying for publishing. If this could be handled at a central level it would be of great relief to the individual universities.

Interested to know more? Please contact openaccess@kb.se

Deltagare diskuterar på APC-workshop 5 oktober

Fortsätt läsa ”Djupdykning i publiceringsavgifter – Publishing fees in depth”

Gästbloggare: Peter Linde

Jag träffade Anne Britton, från Berkman Klein Center for Internet & Society på Harvard University, under den 22:a Elpub konferensen i Toronto nyligen. Hon var mycket intresserad av den senaste utvecklingen på Open Access området i Sverige och bad mig att sprida information om ett projekt som hon deltog i och som handlade om just informationsspridning av OA-utvecklingen i världen – Open Access Tracking Project (OATP).

Fortsätt läsa ”Gästbloggare: Peter Linde”

Skiftande vindar för vetenskapliga tidskrifter som strävar mot öppen tillgång till vetenskap

Den 6 mars 2018 anordnades ett samrådsmöte på Kungliga biblioteket, KB, med ett sjuttiotal tidskriftsredaktörer och andra aktörer inom den vetenskapliga publiceringskedjan. Bakom inbjudan stod den arbetsgrupp som i KB:s regi utreder hur ett framtida ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång ska kunna utformas. Syftet med samrådsdagen var att låta de aktörer komma till tals som kommer att vara närmast berörda av utredningens förslag, nämligen tidskriftsredaktionerna själva .

Jonas Nordin. Foto: Camilla Lindelöw

Fortsätt läsa ”Skiftande vindar för vetenskapliga tidskrifter som strävar mot öppen tillgång till vetenskap”

Samrådsmöte 6 mars om infrastrukturellt stöd till vetenskapliga tidskrifter

Som tidigare aviserats kommer ett samrådsmöte om infrastrukturellt stöd till vetenskapliga tidskrifter som publicerar med öppen tillgång att äga rum på Kungliga biblioteket den 6 mars klockan 13-17. För närvarande är cirka 65 personer anmälda, men det finns ännu platser kvar. Lämna besked om medverkan till jonas.nordin [at] kb.se. Uppge namn och vilken organisation du företräder.